WBS40.9 и по-късно

В събрание или събитие има три различни оформления на видео и споделено съдържание: Активен изглед на високоговорител и миниатюри, изглед едно до друго и плаващ изглед.

 1. За да промените изгледа, изберете иконата Активен високоговорител и Изглед с миниатюри в горния десен ъгъл на екрана си.


  Подредбата по подразбиране е изгледът "Активен високоговорител" и "Миниатюра", но иконата се променя, за да отрази оформлението, което използвате в момента.

 2. Менюто на секцията се разширява и след това можете да изберете друг изглед.

  • За да използвате изгледа активен високоговорител и миниатюра, изберете .

  • За да използвате изгледа "Едно до друго", изберете .

  • За да използвате плаващия изглед, изберете .

 3. Докато използвате "Изглед един до друг" или "Плаващ изглед", щракнете, за да превключите фокуса между споделеното съдържание и видеоклипа на активния високоговорител.