Когато Webex Assistant за устройства е активиран във вашата организация, това е по подразбиране На на всички поддържани устройства.

Webex Assistant за устройства е достъпен на:

  • Набор за стая мини

  • Набор за стая

  • Room Kit Plus

  • Room Kit Pro

  • Двойна стая 55 и 55

  • Стаен комплект 70 и 70 G2

  • Webex Board 55 и 55S

  • Webex Board 70 и 70S

  • Webex Board 85S

1

От началния екран на Touch 10 изберете името на устройството и Настройки.

2

Под Разширени настройки, докоснете Webex асистент. След това включете или изключете Webex Assistant.