За да научите кое е новото в Cisco Webex Contact Center, щракнете тук .

За да научите кое е новото в Cisco Customer Journey Platform (R10), щракнете тук .

11 февруари 2022 г.

Опции за формат на датата за полето за интервал

Форматът на датата по подразбиране за полето Интервал в отчетите от анализатора е mm/dd/yyyy.С новото подобрение анализаторът позволява на потребителите да избират различни формати за дати за полето Интервал, както за други полета в отчетите.

Преди това персонализирането на формата за дати беше възможно само за променливи в профила.

За повече информация вижте Промяна на формата на датата в полето за интервал в Ръководство за потребителя на анализатора на Cisco Webex Contact Center 1.0.

22 декември 2021 г.

Запазване на филтрите на таблото в APS и портала за управление

Webex Contact Center съхранява в кеша на браузъра филтрите, които са зададени във всеки раздел на статистиката за ефективността на агента (APS) в агента от настолен компютър и портала за управление.Кеширането на филтрите във всеки раздел спестява времето, необходимо на агентите да задават филтри всеки път, когато сменят разделите, като по този начин им осигурява по-ефективна работа.

Направените от потребител промени във филтъра се съхраняват в кеша на браузъра на компютъра на потребителя за конкретния ИД на потребител.Филтрите, които потребителят задава, остават същите, дори потребителят да обнови браузъра или влезе обратно в Webex Contact Center от същия браузър.Потребителят може да нулира филтрите до стойностите по подразбиране, като изчисти кеша на браузъра.

За повече информация вижте Обобщен отчет , Статистики на агента – хронологичен отчет и Статистики на агента по държави – хронологичен отчет в Ръководство за потребителя на агента за настолен компютър на Cisco Webex Contact Center 1.0.


Това подобрение се отнася за агента за настолен компютър и портала за управление, но не и за отчетите на анализатора.

Запазване на ширината на колоната в таблични отчети

Потребителите на анализатора могат да променят ширината на колоната в таблични отчети динамично, когато извеждат отчети.Променената ширина на колоната обаче по-рано не се запазваше, когато отчетите се опресняват, поради което се налагаше потребителите да преоразмеряват отново колоните.

С новото подобрение Webex Contact Center съхранява променената ширина на колоната в кеша на браузъра на компютъра на потребителя за конкретния ИД на потребител.Променената ширина на колоната остава същата, дори потребителят да обнови браузъра или влезе обратно в Webex Contact Center от същия браузър.Потребителят може да нулира ширината на колоната до размера по подразбиране, като изчисти кеша на браузъра, ако е наложително.

За повече информация вижте Промяна на ширината на колоната в отчета в Ръководство за потребителя на анализатора на Cisco Webex Contact Center 1.0.


Това подобрение не се отнася за секцията Предупреждения за прагове.

Формат на целия брой за обработени контакти

Табличните отчети в анализатора се подобряват, за да се покаже броят на обработените контакти във формата за целия брой.Това се отнася за следните колони:

 • Обработени контакти

 • Обработени входящи контакти

 • Обработени изходящи контакти

Преди отчетите показваха данните в десетичен формат.

18 октомври 2021 г.

Достъп до отчети и табла през връзки в браузъра

Стандартните агенти и агентите Premium, които нямат достъп до анализатора, за да преглеждат и извеждат табла и отчети, имат достъп до таблата и отчетите с помощта на връзки в браузъра.

Функционалността на детайлизирането не е достъпна за отчети, до които е достигнато през връзки към браузъра.

За повече информация вижте Достъп до отчети и табла през връзки в браузъра в Ръководство за потребителя на анализатора на Cisco Webex Contact Center 1.0.

20 септември 2021 г.

Отчети „Контакти в опашка“ и „Налични агенти“

В анализатора са въведени два нови отчета за наличности в реално време – Контакти в опашка и Налични агенти.Тези отчети се показват като карти в общия преглед на Contact Center – табло в реално време в анализатора, а също и в раздела Резюме на страницата „Статистика за ефективността на агента“ в агента за настолен компютър.

Новите отчети дават възможност на потребителите да получат информация за контактите, които чакат в опашка, и за наличието на агенти в конкретни екипи, без да губят време да търсят информацията в таблични отчети.

За повече информация относно отчетите вижте Общ преглед на Contact Center – табло в реално време в Ръководство за потребителя на анализатора на Cisco Webex Contact Center 1.0.

Дефиниране на резюме на колона за група от сегменти на редове от най-високо ниво в отчетите от анализатора

Потребителският интерфейс на анализатора вече позволява на потребителите да дефинират в отчет обобщение на колоните за групата от сегменти на редове от най-високо ниво.Потребителят може да добавя формули – Средно, Брой, Минимум, Максимум, Сума и Персонализиране за всяка колона.Тази функция осигурява подобрено гледане на данните при таблични отчети.

За повече информация вижте Персонализиране на обобщението на отчета в Ръководство за потребителя на анализатора на Cisco Webex Contact Center 1.0.

26 юли 2021 г.

Отчети за импортиране и експортиране

Потребителският интерфейс на анализатора предоставя на администраторите възможност за импортиране и експортиране на отчети като отделни файлове или като множество файлове в дадена папка.Тази функционалност позволява на администраторите и администраторите на партньори да експортират персонализирани отчети за клиент и да ги импортират за други клиенти.

Подобрен изглед за групирани отчети

Потребителският интерфейс на анализатора е подобрен, за да се премахват празни редове в групирани отчети.Това намалява празната област в отчетите и осигурява по-добро зрително възприемане.

19 юли 2021 г.

Скриване на неактивни потребители

На страницата Потребители в модула за осигуряване в портала за управление е предвидено поле за отметка за Скриване на неактивни потребители, за да се филтрират неактивните потребители.Ако администраторът избере полето Скриване на неактивни потребители, няма да се показват неактивните потребители в клиента.

07 юни 2021 г.

Подобрения в агента за настолен компютър

 • Поддръжка на Google Chrome:Агентът за настолен компютър поддържа Google Chrome V88.0.4324 или следващи версии.Агентите вече няма да бъдат изключвани поради регулиране на използването на паметта от Chrome за приложението.

 • Локализиране:Потребителският интерфейс на агента за настолен компютър поддържа локализация на 27 езика.Поддържат се следните езици:

  Български, каталонски, китайски (Китай), китайски (Тайван), хърватски, чешки, датски, нидерландски, английски, фински, френски, немски, унгарски, италиански, японски, корейски, норвежки, полски, португалски, румънски, руски, сръбски, словашки, словенски, испански, шведски и турски.

02 юни 2021 г.

Дайте възможност на клиентите да конфигурират комбинация от платени и безплатни номера за Cisco PSTN за Contact Center

Преди това подобрение, ако клиент е закупил опцията пакет 2:Достъп до входящ безплатен номер с добавката Cisco PSTN за Contact Center, беше необходимо клиентът да конфигурира всички входящи номера като безплатни.За таксуване Webex Contact Center считаше всички набрани номера за безплатни.

С това подобрение Webex Contact Center може да класифицира всеки добавен номер за клиента като платен или безплатен.Таксуването в Webex Contact Center ще се изчислява въз основа на обемите на обажданията за всички безплатни номера.

Следващите отчети за използването на лицензите са подобрени с цел да се използва възможността за класифициране на платени и безплатни номера:

 • Отчет за използване на лицензи:Този отчет е подобрен, за да предостави на клиентите показатели за ежедневно наблюдаваните максимални едновременни безплатни повиквания.Това е показателно за използването на пакет 2:Достъп до входящ безплатен номер.Осигурено е разделяне на максималните едновременни безплатни повиквания, за да се покаже съставът на повикванията, свързани с агента, IVR системата и опашката, когато е забелязан максимумът.Допълнително отчетът предоставя също обемите на едновременните обаждания, отбелязани за таксуваните номера към момента, когато е забелязан максимум на едновременните безплатни повиквания.Осигурено е разделяне на едновременните платени повиквания, за да се покаже съставът на повикванията, свързани с агента, IVR системата и опашката.

 • Хронологичен отчет за използване на лицензи:Използвайки този отчет, клиентите могат да видят максималните едновременни безплатни обаждания за предходните месеци.Този отчет може да получи достъп до данни от последните тридесет и шест месеца и може да показва данни за период от дванадесет последователни месеца.

25 май 2021 г.

Включване на партньор като клиент

Тази функция позволява на партньор да се включи като клиент на Webex Contact Center за собствената организация на партньора, като избере опцията Аз съм клиент в съветника за настройка на поръчки в Control Hub.Тази функция се активира за тази версия само при поискване, за да се гарантира спазването на ограниченията за функциите.

По-долу са ограниченията за функциите, когато партньорът осигурява клиент за собствената си организация, използвайки Control Hub:

 • Ако избраната при осигуряването на клиента държава, в която се работи, е насочена към Центъра за данни в САЩ, партньорът трябва да включи клиента само към платформата по подразбиране.Партньорът не трябва да избира платформата за изключения.За повече информация относно центровете за данни на Webex Contact Center вижте статията Местоположение на данните в Webex Contact Center .

 • Ако избраната при осигуряването на клиента държава, в която се работи, е насочена към друг център за данни, тогава партньорът не трябва да има съществуващи клиенти, осигурявани в този център за данни.Партньорът трябва първо да осигури клиента за собствена употреба от партньора и след това да започне да включва клиенти.

24 май 2021 г.

Филтри в режим на изпълнение

Потребителският интерфейс на анализатора предлага възможности за филтриране, докато извършва отчет в режим на изпълнение.Тази функция осигурява подобрено генериране на отчети.Потребителите могат да избират филтрите за показване, докато създават или редактират визуализация или докато създават копие на визуализацията.Когато потребителите стартират визуализацията, избраните филтри се показват в горния десен ъгъл на страницата за визуализация.Потребителите могат да филтрират визуализацията с помощта на подходящите филтри, без да се налага да редактират отчета.

28 април 2021 г.

Подробности за услугата в Control Hub

Въведена е нова секция Подробности за услугата в раздела Настройки на Contact Center в Control Hub.Този раздел позволява на администраторите и инженерите по поддръжката бързо да идентифицират конфигурациите на ниво платформа, които са приложими за организацията на клиента.Разделът Подробности за услугата предоставя следната информация:

 • Страна, в която работи Webex Contact Center:Това поле показва избраната в съветника за настройка държава, в която се работи, когато клиентът е бил осигурен.Полето дава индикация за географското местоположение на клиента.

 • Подробности за платформата на Webex Contact Center:Стойността 1.0, показана в това поле, потвърждава, че клиентът се хоства на платформата Cisco Webex Contact Center 1.0.

29 март 2021 г.

Възможност за ръководители да отписват агенти

Ръководителите могат да преглеждат списъка с агенти, които в момента са влезли в агента за настолен компютър, като се използва ново табло Данни за състоянието на агента – реално време в портала за управление.Таблото предоставя на ръководителите възможността да отписват агенти, които не работят с активни контакти; т.е. агенти, които са в състояние „На разположение“, „Неактивен“ или „Не реагира“ във всички канали за мултимедия.Тази функция помага на предприятията да управляват разходите си за едновременни лицензи.

февруари 2021 г.

Подобрения в създаването на шаблони за чат и виртуален агент

Потребителският начин на работа в Control Hub за създаване и редактиране на шаблони за чат и виртуален агент е подобрено, за да се поддържат някои надстройки на платформата.Няма промяна във функциите, предоставяни от шаблоните.

декември 2020 г.

Поддръжка на Webex Contact Center в регионите APJC и LATAM

Контактният център Webex ще бъде поддържан в Индонезия, Япония, Малайзия, Филипините, Сингапур, Южна Корея, Тайланд и Виетнам в региона APJC, в допълнение към текущата наличност в Австралия и Нова Зеландия.В региона LATAM Webex Contact Center ще бъде поддържан в Бразилия, Аржентина, Чили, Колумбия, Перу, Еквадор, Парагвай и Уругвай, в допълнение към текущата наличност в Мексико.Регионите APJC и LATAM ще бъдат поддържани от нови двойки географски допълнителни центрове за гласови точки на присъствие (POP) в Сингапур и Бразилия, осигурявайки качество на гласа за регионални разговори.

Специфична за услугата администраторска роля за Webex Contact Center

Въведена е нова специфична за услугата администраторска роля за Webex Contact Center.Тази роля може да бъде зададена за външни администратори и администратори в организацията на клиента.Специфичната за услугата администраторска роля активира ограничен администраторски достъп в Control Hub.Администратор с тази роля може да управлява лицензите за Contact Center и да администрира услугата на Contact Center.

В това издание е активирана също поддръжка за осигуряване на администратори.Администраторите на партньори, които имат привилегии на осигуряващ администратор за услугата на Contact Center, могат да извършват всички дейности, които може да извърши пълен администратор на партньор.

С това издание става достъпна поддръжката на външни администратори само за четене.Външните администратори с роля само за четене имат достъп до всички административни интерфейси на Webex Contact Center в режим само за четене.

ноември 2020 г.

Правила за защита на съдържанието

Правилата за защита на съдържанието определят одобрен списък с надеждни домейни, които могат да бъдат достъпни от приложенията на Webex Contact Center.Тази функция помага за съвместимост с рамката на правилата за защита на съдържанието, която налагат браузърите.

октомври 2020 г.

Отчети за проследяване на лицензи за пакетна оферта за PSTN

Въвеждат се два нови отчета за проследяване на лицензи за клиенти, използващи добавката Cisco PSTN за Webex Contact Center.Тези отчети са налични в анализатора, в папката Отчети за наличности > Хронологични > Отчет за използване на лицензи.

 • Отчет за използване на лицензи – Webex Contact Center PSTN:Този отчет дава ежедневно наблюдаваните максимални едновременни сесии с гласови агенти на агента за настолен компютър.Тези данни са показателни за използването на входящата SKU за плащане на PSTN.Отчетът допълнително предвижда ежедневно наблюдаваните максимални едновременни гласови повиквания на клиента.Тези данни са показателни за използването на входящата SKU за безплатни PSTN.Освен това се осигурява разделяне на максималните едновременни гласови повиквания.Разбивката показва състава на повикванията, свързани с агент, IVR и опашка, когато се наблюдава максимумът.

 • Хронологичен отчет за използване на лицензи – Webex Contact Center PSTN:Този отчет предоставя месечен изглед на същите данни, както е описано в „Отчет за използване на лицензи – Webex Contact Center PSTN“.На разположение във всеки един момент има преглед на данните от 12 последователни месеца.Налични са данни за последните 36 месеца.Това дава индикация за сезонност в потреблението на лицензи за PSTN.

Подобрения в контрола на достъпа за APS отчети на агента за настолен компютър

Данните, показани в отчетите със статистика за ефективността на агента (APS) на агента за настолен компютър, сега се основават на настройките за достъп до опашката и екипа в раздела Видими статистики на агента в профила на агента.По-рано отчетите с APS се основаваха на настройките в профила на потребителя.Контролът на достъпа на анализатора продължава да използва настройките от профила на потребителя.

септември 2020 г.

Пускане в действие на DC в Канада

Новите клиенти на Webex Contact Center, които избират Канада за страна, в която се работи, в раздела Contact Center на съветника за настройка по време на осигуряването, ще имат клиенти, създадени в новия канадски център за данни.Конфигурационните данни на клиента за организацията, записите на данни за повиквания, записите на повиквания и данните на отчетите ще се намират в новия канадски център за данни.

Защитено BRE

API за достъп до данни, използвани от скриптовете за управление за ядрото на бизнес правилата (BRE), вече са защитени с помощта на рамката за OAuth упълномощаване.

август 2020 г.

Сертификация по PCI

За Webex Contact Center вече има Удостоверение за съответствие (AOC) по стандарт за защита на данните на отрасъла на платежните карти (PCI DSS), версия 3.2.1.Към 31 август 2020 г. Webex Contact Center успешно завърши одита по PCI DSS версия 3.2.1 и получи удостоверение за съответствие от сертифициращия орган Foresite.

юли 2020 г.

Подобрения в потребителския интерфейс на анализатора

Потребителският интерфейс на анализатора е подобрен със следните функции за подобряване на възприемането от потребителя:

 • Преименуване на модули:Можете да редактирате и преименувате модули, които вече са добавени в отчетите на анализатора.

 • Подобрено търсене:Търсенето се подобрява с рекурсивно търсене във всички папки, за да се осигури показване на всички имена на папки, отчети или табла, съответстващи на търсения низ.

Праг и предупреждения

Функцията Праг позволява на упълномощените потребители да създават правила за прагови стойности в портала за управление, за да наблюдават данните за агента и повикванията.Когато прагът бъде преминат, се изпраща предупреждение до потребителския интерфейс на анализатора, за да може упълномощеният потребител да прегледа и потвърди.При това можете да конфигурирате прагови правила, за да се изпращат предупреждения на един или повече имейл адреси.Могат да бъдат конфигурирани имейл предупреждения в HTML или в чист текстов формат.

Отчет за използването

Функцията „Отчет за използването“ предоставя подробности за използването на лиценза на агента за всеки ден от месеца за даден сайт.Дава се също и обобщение на максималното използване за всеки месец.Можете да изберете сайт и периода, за който се нуждаете от данните за използване.

Пакетна оферта за PSTN

Добавката Cisco PSTN за Webex Contact Center вече може да бъде конфигурирана за клиентски организации през Control Hub като част от осигуряването на нова или актуализирана поръчка.

юни 2020 г.

Изцеждане на външни данни

Вече има на разположение нов защитен HTTP конектор за свързване към външен CRM или бази данни с помощта на REST интерфейс.Данните, извлечени от конектора посредством извличане на променлив блок, могат да бъдат извлечени от пътя на JSON и съхранени в CAD променливи.След това данните могат да се използват за персонализиране на IVR скриптове, избор на опашки или за предоставяне на полезна информация в агента за настолен компютър.

HTTP конекторът използва рамка за OAuth 2.0 упълномощаване с JSON Web Tokens (JWT) за удостоверяване за свързване със Salesforce.Той поддържа също и прост механизъм за удостоверяване с помощта на потребителско име и парола.Вижте Настройване на Salesforce за Cisco Webex Contact Center.

Стерео записване

Функцията за стерео записване заменя комбинирания моно изходен файл със стерео изходен файл.Стерео файлът доставя аудио потоците на агента и другия участник (повикващия или повиквания) като два отделни аудио канала в един запис.Това позволява по-добри гласови анализи отколкото в моно файл, където аудиото се смесва в един поток.

Конектор за Salesforce за настолен компютър версия 1.15

Вече има нова версия на настолния конектор за Salesforce с много опростено инсталиране и конфигуриране в Salesforce AppExchange.Настолният конектор за Salesforce в момента поддържа версии Lightning и Classic на екземпляра на Salesforce Instance.Той поддържа следните функции:

 • Унифициран интерфейс на агента с агент и управление на повиквания, вградени в приложението Salesforce:Приложението на агента за настолен компютър на Webex Contact Center е вградено в панела на Salesforce CTI, което позволява на агентите да управляват както входящите, така и изходящите взаимодействия директно от Salesforce.На разположение в приложението Salesforce има също пълно състояние на агента (Влязъл, Неактивен/На разположение и т.н.) и управление на телефонията (Отговор/Затваряне, Задържане/Възобновяване, Консултация/Прехвърляне/Конференция, Пауза/Възобновяване на записа и Пакетиране и т.н.).

 • Автоматично влизане на агенти в телефонната платформа:Еднократната идентификация в Salesforce и Webex Contact Center вече е активирана.

 • Изскачащ прозорец въз основа на параметрите на входящото повикване:Тази функция извежда съответния клиентски запис в Salesforce въз основа на параметрите на входящото повикване.Поддържат се единични записи, множество записи и не се поддържат съвпадения на записи.

 • Автоматично водене на регистър на повикванията в приложението Salesforce:Конекторът за Salesforce за настолен компютър сега записва в регистрационен файл информацията за активността на повикванията в Salesforce в края на всяко повикване и маркира регистрационния файл за повикването към записа на активността на повикването.

  Връзката за запис на повикване ще се съхранява заедно със записа за активността на повикванията, което позволява възпроизвеждането на записа директно от екрана на Salesforce.

 • Изходящи повиквания – щракнете, за да се обадите:Щракнете, за да се обадите, е активирано за всички полета с телефонни номера в Salesforce.Това дава възможност на агентите да започват изходящо набиране директно от Salesforce.Администраторите могат да активират или деактивират функцията за изходящо набиране за агенти директно от портала за администриране на Webex Contact Center.

май 2020 г.

Междуклъстерно включване

Партньорските и клиентските организации в Control Hub вече не са задължени да бъдат географски заедно.Например, партньорска организация, базирана в САЩ, може да включи и администрира клиентска организация, създадена във Великобритания.

Съвместимост с PCI за имейл и чат

В Webex Contact Center са добавени функции, които са необходими за съвместимост с PCI на услугата на Contact Center, за да се предпазят организациите на клиентите от загуба на данни при използване на имейл и чат канали.Администраторите на клиенти могат да решат да ограничат прикачените файлове от услугата за имейл и чат за своите организации.Ако съдържанието на имейл или чат има данни за картодържатели, тогава можете да конфигурирате изрязване или изпускане на съдържанието, което е в реда за тема на имейла или в тялото на имейла/чата.Прикачените файлове винаги се изпускат, ако са открити PCI данни.

Добавка Cisco PSTN за Webex Contact Center

В Webex Contact Center е въведена оферта за PSTN повиквания с фиксирана ставка за Contact Center.Офертата осигурява базова телефония, която включва достъп с локален номер до Webex Contact Center, прекратяване на PSTN повикването до агенти и безплатен достъп до Webex Contact Center.Агентите могат да използват произволно свое телефонно решение, като домашен телефон, мобилен телефон и DID в офиса.Клиентите се таксуват за използването по фиксирана тарифа за един лиценз за агент.Клиентите получават комбинирана сметка за Contact Center и телеком от Cisco.Тази оферта е налична в САЩ и Канада.

GET API

GET API предвижда записи на агенти и клиенти (активност и сесия), съответно въз основа на последно промененото времево клеймо, предоставено от въвеждане.

април 2020 г.

Обзорен отчет на Contact Center в портала за управление

Има ново табло, наречено Обзорен отчет на Contact Center, което позволява на администраторите и ръководителите да преглеждат отчети и в реално време, и за хронологични данни в портала за управление на Webex Contact Center.

Интернет отчети за обратни повиквания в портала за управление

Администраторите и ръководителите могат да влязат в портала за управление, за да видят табло с подробни данни за обратни повиквания за определена интервал от време.

Поддръжка на множество състояния на абонаменти

Дълбоката част на Webex Contact Center регистрира събития на отказ, временно спиране, възобновяване, изтичане, подновяване на абонамент от CCW за точно проследяване на текущото състояние на абонамента.

Предварително дефинирани отговори в чат

Администраторите могат да създават стандартни отговори в чата, които агентите могат да използват при взаимодействието си с клиентите.Използването на предварително дефинирани отговори намалява времето за реакция и по този начин увеличава производителността на агента.

Нови центрове за данни

Webex Contact Center вече е достъпен в центрове за данни в Европа и Великобритания.Вашите данни се намират локално и съхраняваните данни са в съответствие с европейските стандарти и закони за разположение на данните.Вижте Местоположение на данните в Cisco Webex Contact Center .

януари 2020 г.

Поръчване и осигуряване

Платформата Webex Contact Center вече е интегрирана с Control Hub.Поръчките за абонаменти вече могат да бъдат осигурявани автоматично, като се използва единният поток за настройки на услугите, който платформата Control Hub предоставя.

Преглед на подробности за дейността на агентите

Вече можете да използвате услугата за анализ и отчитане на Webex Contact Center, за да видите дейностите на вашите агенти по време на тяхната сесия с влизане.Можете да следите времето, което са прекарали във всяко състояние.Това ви помага да управлявате ефективно агентите си.

Проследяване на повикванията в реално време от ръководителите

Ръководителите в Webex Contact Center вече могат да наблюдават повикванията на своите агенти и да им помагат да решават исканията от клиентите.Използвайки проследяванията в реално време, ръководителите могат също да обучават агентите да се справят в трудни ситуации.

декември 2019 г.

Нови центрове за данни

Вече има нов център за данни в Австралия.Вашите данни се намират локално и съхраняваните данни са в съответствие с европейските стандарти и закони за разположение на данните.Вижте Местоположение на данните в Cisco Webex Contact Center .

ноември 2019 г.

Нова обновена услуга за анализ и отчитане на Webex Contact Center

Услугата за анализ и отчитане на Webex Contact Center има нов интерфейс, който е опростен за използване.Услугата за анализ и отчитане е единственият източник на истината за всички показатели на Webex Contact Center и предоставя отчети – стандартни, хронологични и в реално време.На таблото има подробности за показателите на Webex Contact Center и KPI.

Поддръжка на интеграция със Salesforce Lightning

Вече можете да интегрирате Webex Contact Center със Salesforce Lightning.Можете да използвате Webex Contact Center за Salesforce, за да отправяте и получавате повиквания, да възпроизвеждате записи на повиквания от клиенти и да генерирате отчети на Webex Contact Center с интерфейса на Salesforce.Когато агентът получи контакт на клиент, Salesforce извлича записите на клиента и автоматично ги показва на екрана.Webex Contact Center за Salesforce има автоматичен регистрационен файл за активност на повикванията с цел по-добро взаимодействие с клиентите в диспечера на връзки с клиентите (CRM).

Нов обновен агент за настолен компютър

Освежихме агента за настолен компютър, за да създадем по-положително възприемане на агента и да намалим умората на агента.С облика на другите потребителски интерфейси на Webex агентите могат да имат интуитивна и унифицирана работа в различните приложения.

октомври 2019 г.

Интеграция на чат и имейл с Webex

Можете да създадете чат балон за уеб сайта на вашата организация с помощта на Webex Contact Center.След това можете да персонализирате балона, като добавите проактивни подкани, брандиране и персонализирани ботове.След като настроите балона, можете да прехвърляте файлове, да ескалирате текущите чатове и да изтегляте преписи.В края на чата можете също да съберете обратна връзка от клиентите, за да подобрите услугите си.

Новото приложение за електронна поща в агента за настолен компютър ви позволява да използвате Gmail и Microsoft Office 365 за управление на имейлите на клиентите.Също така има предварително дефинирани шаблони за електронна поща в новото приложение за електронна поща.Използвайки имейла, можете да изпращате и получавате прикачени файлове към и от клиенти.Няма как да пропуснете имейли с новите звукови индикатори за имейли.

септември 2019 г.

Повишена мащабируемост

Увеличихме капацитета на Webex Contact Center и сега той може да поеме до 1000 агенти на клиент.Можем да поддържаме средни до големи контактни центрове в облака.

Управление на клиенти в облака с Webex Control Hub

Интегрирахме Webex Contact Center с Webex Control Hub, за да осигурим по-бързо и по-лесно включване на клиенти с централизирано управление.Автоматизирахме включването и осигуряването на клиенти в поръчки и пробни версии на Cisco Commerce Workspace за Златни клиенти.Златните клиенти са клиенти партньори, които демонстрират продукта.Възползвайте се от еднократната идентификация още от първото стартиране за всички приложения на Webex, както за партньори, така и за клиенти.