Платформа

Екранен четец

Windows

Можете да използвате екранния четец JAWS версия 18 или по-нова.

Mac

Можете да използвате вградения екранен четец на вашия Mac. За да разрешите, отидете на Системни предпочитания > достъпност > VoiceOver .

iPhone и iPad

Можете да използвате вградения IOS екранен четец. За да разрешите екранния четец, отидете на Настройки > Обща > достъпност > VoiceOver .

Android

Можете да използвате вградения екранен четец на устройството си с Android.

Интернет

Когато използвате Webex App за уеб на Windows можете да използвате екранния четец JAWS версия 18 или по-нова и когато сте на Mac, можете да използвате вградения екранен четец. За да разрешите, отидете на Системни предпочитания > достъпност > VoiceOver