Трябва да сте настройвам с Unified CM , за да използвате управление на камерата от далечния край.

Уверете се, че човекът, с когото говорите, е свързан към устройство TelePresence .

Можете да управлявате камера дистанционно само ако устройството от далечния край няма активирано активирано проследяване на камерата. Това е мястото, където камерата следва активен говорител.

Нямате дистанционен достъп до никакви предварителни настройки на камерата.

1

Изберете Управление на камерата от далечния край за да покажете панел за управление. Можете да накланяте камерата нагоре или надолу, да панорамирате наляво или надясно и дори да увеличавам или намалявате.

2

Когато приключите с управлението на камерата, изберете Управление на камерата от далечния край отново, за да скриете панел за управление и да продължите с разговора си.