Pokud je ve vaší organizaci povolena funkce Webex Assistant pro zařízení, je ve výchozím nastavení zapnuta na všech podporovaných zařízeních.

Webex Assistant pro zařízení je dostupný na:

  • Room Kit Mini

  • Room Kit

  • Room Kit Plus

  • Room Kit Pro

  • Room 55 a 55 Dual

  • Room Kit 70 a 70 G2

  • Webex Board 55 a 55S

  • Webex Board 70 a 70S

  • Webex Board 85S

1

Zvolte název zařízení na domovské obrazovce Touch 10 a vyberte možnost Nastavení.

2

V části Rozšířená nastavení klepněte na možnost Webex Assistant. Poté zapněte nebo vypněte funkci Webex Assistant.