Typy anket

Slido je k dispozici ve schůzkách Cisco Webex na webech verze 41.6 a novějších. Tato funkce je k dispozici v nezávislém cyklu vydání. Zkontrolujte status.webex.com/maintenance, kdy bude na vašem webu k dispozici. Pokud chcete najít verzi webexových schůzek, kterou používáte, podívejte se na stránku Najít číslo verze schůzek Cisco Webex.

výběr z variant

Jedna otázka ankety, která má jednu odpověď nebo více odpovědí a účastníci zvolí všechny odpovědi, které platí.

Word cloud

Jedna otázka ankety, která promění účastníky nejoblíbenějších slov nebo krátkých frází v oblak slov.

kvíz

Sada průzkumů veřejného mínění s možností výběru z více možností. Přidejte ke každé otázce alespoň dvě možnosti a označte jednu nebo více správných odpovědí.

hodnocení

Jedna anketní otázka, kde mohou účastníci udít hodnocení mezi jednou a 10 hvězdičkami.

Otevřít text

Jedna otázka z ankety, kde mohou účastníci odeslat delší odpověď, protože neexistuje žádný limit znaků pro odpovědi na otevřené textové ankety.

hodnocení

Jedna otázka ankety, kde mohou účastníci hodnotit možnosti podle důležitosti nebo preference.

Průzkum

Seskupte několik anket, a to i jiného typu, a nechte své účastníky, aby na ně okamžitě odpověděli.