Kdokoli na schůzce a přednášející během události mohou sdílet obsah.

Sdílet vaši obrazovku

Když sdílíte obrazovku, každý vidí, co vidíte na obrazovce vy. Pokud máte dokument aplikace Word, snímek aplikace PowerPoint, nebo dokonce otevřené webové stránky či okno chatu, zobrazí se jim.


Před schůzkou ztlumte oznámení a zavřete všechny osobní nebo citlivé dokumenty. Tak se nebudete muset obávat, že se nechtěně podělíte o soukromé nebo rozptylující informací.

Vyberte možnost SdíletSdílet a Obrazovka.

Sdílejte pouze konkrétní aplikaci.

Když sdílíte konkrétní aplikaci, ostatní nevidí nic jiného než sdílenou aplikaci. Pokud například máte otevřený prohlížeč a aplikaci PowerPoint a rozhodnete se sdílet aplikaci PowerPoint, ostatní nevidí otevřené karty prohlížeče. Pokud však máte otevřeno několik prezentací PowerPoint, můžete mezi nimi přepínat a přesto se budou sdílet. Snímky můžete také při sdílení upravovat.


Pokud omylem kliknete na aplikaci, která není sdílena, účastníkům se zobrazí šedá obrazovka.

Chcete-li sdílet otevřenou aplikaci, vyberte SdíletSdílet a ze seznamu otevřených aplikací vyberte příslušnou aplikaci.

Chcete-li sdílet aplikaci, která není otevřena, vyberte možnost SdíletSdílet a Ostatní aplikace a klikněte na vedle aplikace, kterou chcete sdílet.

Sdílet video

Sdílení videa se mírně liší od sdílení jakéhokoli jiného typu obsahu. Proto má systém Webex Meetings režim sdílení optimalizovaný pro video.


Optimalizace pro pohyblivou grafiku a video není v současné době v systému Webex Events k dispozici. Pokud používáte systém Webex Events, sdílejte video volbou Sdílet a Sdílet soubor.

Přejděte do nabídky Sdílet Sdílet, v rozbalovací nabídce zvolte možnost Optimalizovat pro pohyb a video a vyberte obsah, který chcete sdílet.


Optimalizace pro pohyblivou grafiku a video není v současné době v systému Webex Events k dispozici. Pokud používáte systém Webex Events, sdílejte video volbou Sdílet a Sdílet soubor.

Sledujte, co sdílíte.

Při sdílení obsahu je třeba zajistit, že budete sdílet pouze to, co chcete, a že to uvidí všichni účastníci schůzky. Když sdílíte obrazovku nebo aplikaci, otevřete okno, které vám ukáže, co sdílíte, a zkontrolujte, co vidí všichni ostatní.

Při sdílení přejděte na kartu v ovládacím panelu schůzky v horní části obrazovky a klikněte na šipku dolů.

Sdílet soubor

Sdílení souborů umožňuje sdílet jediný soubor. Může to být cokoliv, např. dokument nebo soubor s videem uložený v počítači.

Pokud již máte soubor otevřený, sdílejte obrazovku nebo aplikaci. Sdílení souborů nemusí fungovat, pokud chcete sdílet prezentaci PowerPoint s vloženým videem.

Chcete-li sdílet soubor, zvolte možnost SdíletSdílet a Sdílet soubor.

Sdílet tabuli

Vytvořte tabuli pro vizuální sdílení nápadů. Tabule sdílené během schůzky se automaticky neukládají. Nezapomeňte tabuli uložit.

Chcete-li sdílet prázdnou pracovní oblast, kde můžete spolupracovat s ostatními účastníky schůzky pomocí textových i grafických nástrojů, vyberte možnost SdíletSdílet a Nová tabule.

Kdokoli na schůzce a přednášející během události mohou sdílet obsah.

Sdílet vaši obrazovku

Když sdílíte obrazovku, každý vidí, co vidíte na obrazovce vy. Pokud máte dokument aplikace Word, snímek aplikace PowerPoint, nebo dokonce otevřené webové stránky či okno chatu, zobrazí se jim.


Před schůzkou ztlumte oznámení a zavřete všechny osobní nebo citlivé dokumenty. Tak se nebudete muset obávat, že se nechtěně podělíte o soukromé nebo rozptylující informace.

Vyberte možnost Sdílet a Obrazovka.

Sdílejte pouze konkrétní aplikaci.

Když sdílíte konkrétní aplikaci, ostatní nevidí nic jiného než sdílenou aplikaci. Pokud například máte otevřený prohlížeč a aplikaci PowerPoint a rozhodnete se sdílet aplikaci PowerPoint, ostatní nevidí otevřené karty prohlížeče. Pokud však máte otevřeno několik prezentací PowerPoint, můžete mezi nimi přepínat a přesto se budou sdílet. Snímky můžete také při sdílení upravovat.


Pokud omylem kliknete na aplikaci, která není sdílena, ostatním se zobrazí šedá obrazovka.

Chcete-li sdílet otevřenou aplikaci, vyberte možnost Sdílet a ze seznamu otevřených aplikací vyberte příslušnou aplikaci.

Chcete-li sdílet neotevřenou aplikaci, vyberte možnost Sdílet a Ostatní aplikace a klikněte na vedle aplikace, kterou chcete sdílet.

Sdílet video

Sdílení videa se mírně liší od sdílení jakéhokoli jiného typu obsahu. Proto má systém Webex Meetings režim sdílení optimalizovaný pro video.


Optimalizace pro pohyblivou grafiku a video není v současné době v systému Webex Events k dispozici. Pokud používáte systém Webex Events, sdílejte video volbou Sdílet a Sdílet soubor.

Přejděte do nabídky Sdílet , v rozbalovací nabídce zvolte možnost Optimalizovat pro pohyb a video a vyberte obsah, který chcete sdílet.


Optimalizace pro pohyblivou grafiku a video není v současné době v systému Webex Events k dispozici. Pokud používáte systém Webex Events, sdílejte video volbou Sdílet a Sdílet soubor.

Sledujte, co sdílíte.

Při sdílení obsahu je třeba zajistit, že budete sdílet pouze to, co chcete, a že to uvidí všichni účastníci schůzky. Když sdílíte obrazovku nebo aplikaci, otevřete okno, které vám ukáže, co sdílíte, a zkontrolujte, co vidí všichni ostatní.

Při sdílení přejděte na kartu v ovládacím panelu schůzky v horní části obrazovky a klikněte na šipku dolů.

Sdílet soubor

Sdílení souborů umožňuje sdílet jeden soubor. Může to být cokoliv, např. dokument nebo soubor s videem uložený v počítači.

Pokud již máte soubor otevřený, sdílejte obrazovku nebo aplikaci. Sdílení souborů nemusí fungovat, pokud chcete sdílet prezentaci PowerPoint s vloženým videem.

Chcete-li sdílet soubor, zvolte možnost Sdílet a Sdílet soubor.

Sdílet tabuli

Vytvořte tabuli pro vizuální sdílení nápadů. Tabule sdílené během schůzky se automaticky neukládají. Nezapomeňte tabuli uložit.

Chcete-li sdílet prázdnou pracovní oblast, kde můžete spolupracovat s ostatními účastníky schůzky pomocí textových i grafických nástrojů, vyberte možnost Sdílet a Nová tabule.