Označit zprávy příznakem

Při procházení zpráv ve webexu můžete důležité zprávy označit příznakem, abyste na ně mohli později nahlížet nebo je ponechat jako referenci. Položky, které označíte příznakem, budou přidány do seznamu Příznaky a seřazeny podle data, kdy jste je označili příznakem. Můžete mít až 200 zpráv označených příznakem.

Najeďte myší na zprávu a klikněte na Další akce a potom klikněte na Příznak pro další pokračování. Vedle jména a času zprávy se zobrazí vlajka.

Na tuto zprávu s příznakem se můžete kdykoli vrátit. Stačí kliknout na Filtrovat podle a zobrazit filtry a pak přejít na Příznaky.

Pokud chcete příznak odebrat, najeďte znovu myší na zprávu a klikněte na Další akce a potom klikněte na Odlupovat.


 

Odpověď můžete také označit příznakem ve vlákně zprávy. Najeďte myší na odpověď a klikněte na příznak

Tento obrázek https://www.cisco.com/content/dam/en/us/td/i/400001-500000/410001-420000/417001-418000/417355.jpg není k dispozici v náhledu/cisco.com

, chcete-li příznak odebrat, klepněte na něj znovu.

Dlouho stiskněte zprávu a klepněte na Příznak.

Na tuto zprávu s příznakem se můžete kdykoli vrátit. Stačí klepnutím zobrazit dostupné filtry a pak přejít na Příznaky.

Chcete-li příznak ze zprávy odebrat, podržte jej znovu a zvolte Možnost Odlupovat.


 

Chcete-li seznam příznaků vyčistit, můžete jej ze seznamu odebrat přejetím prstem doleva po mezere.

Podržte podržte zprávu a zvolte Vlajka.

Na tuto zprávu s příznakem se můžete kdykoli vrátit. Stačí klepnutím zobrazit dostupné filtry a pak přejít na Příznaky.

Chcete-li příznak ze zprávy odebrat, podržte jej znovu a zvolte Možnost Odlupovat.

Najeďte myší na zprávu a klikněte na příznak . Vedle profilového obrázku osoby a vpravo od zprávy se zobrazí modrá vlajka.

Na tuto zprávu s příznakem se můžete kdykoli vrátit. Stačí kliknout na Filtrovat podle a zobrazit filtry a pak přejít na Příznaky.

Příznak můžete ve zprávě znovu odebrat nebo můžete seznam příznaky vyčistit klepnutím na příznak vedle místa.