Změna velikosti a skrytí miniatur videa účastníka

Když zvětšíte velikost miniatur videa účastníka, snížíte také počet účastníků, kteří se zobrazí na stránce. Při maximalizaci miniatur videa se mohou zobrazit až tři účastníci. Když minimalizujete miniatury videa účastníka, může se najednou zobrazit až šest účastníků.

1

Přejeďte myší mezi scénou a miniaturami videa účastníka, dokud neuvidíte ikonu Změnit velikost.

2

Upravte velikost náhledů videa účastníka:

  • Pro zobrazení Stack klikněte a přetáhněte myš dolů nebo nahoru, čímž zvětšíte nebo zmenšíte velikost miniatur videa účastníka.
  • Pro zobrazení vedle sebe klikněte a přetáhněte myší doleva nebo doprava, čímž zvýšíte nebo zmenšíte miniatury videa účastníka.