Otevřete panel Otázky a odpovědi

1

Chcete-li otevřít panel Otázky a odpovědi , klikněte na Možnosti panelu (Windows) nebo Další možnosti (Mac) a vyberte možnost Otázky a odpovědi

2

Na Macu jsou funkce Otázky a odpovědi ve výchozím nastavení povoleno. Pokud v systému Windows není funkce Otázky a odpovědi zapnutá, mohou je zapnout hostitelé a spoluhostitelé:

 • Přejít na Schůzka > Možnosti > Obecné a zkontrolujte Otázky a odpovědi zaškrtávací políčko.

 • V webinářích Windows pro webináře přejděte na Zobrazit panel nabídek > Webinář > Možnosti > Obecné a zkontrolujte Otázky a odpovědi zaškrtávací políčko.

Odpovězte na otázky

Jako hostitel, spoluhostitel nebo přednášející můžete odpovídat na otázky účastníků.

1

Vyberte otázku.

2

Do pole zprávy zadejte svou odpověď.


 

Odpovědi mají limit 512 znaků.

3

Odpovězte veřejně kliknutím Odeslat nebo soukromě kliknutím Odeslat soukromě .


 

Můžete sledovat otázky, na které ústně odpovídáte, když kliknete na otázku pravým tlačítkem a označíte ji jako Zodpovězeno slovně .

Pokládejte otázky

Jako účastník schůzky nebo webináře můžete klást otázky hostitelům, spoluhostitelům a přednášejícím.

1

Otevřete panel Otázky a odpovědi .

2

Z rozevírací nabídka vyberte osobu, které se chcete zeptat.

3

Do pole zprávy zadejte svou otázku.


 

Otázky mají limit 512 znaků.

4

Položte otázku veřejně kliknutím Odeslat nebo soukromě kliknutím Odeslat soukromě .

Moderujte otázky a odpovědi

Jako hostitel, spoluhostitel nebo přednášející můžete moderovat otázky tak, že jim přiřadíte prioritu, odložíte je nebo odmítnete.

1

Klikněte pravým tlačítkem na otázku, kterou chcete moderovat.

2

Vyberte akci:

 • Chcete-li otázku upřednostnit, umístěte ukazatel nad Upřednostnit a vyberte možnost a Vysoká , Střední , nebo Nízká úroveň priority. Klikněte Vymazat úroveň priority kdykoli vymazat.

 • Chcete-li přiřadit otázku, umístěte ukazatel nad Přiřadit komu a zvolte jméno přednášejícího, hostitele nebo spoluhostitele, kterému chcete odpovědět na otázku.

 • Chcete-li položení otázky odložit, klikněte Odložit a potom klikněte na možnost Odeslat odešlete účastníkovi standardní nebo vlastní odpověď a dáte mu tak vědět, že jeho otázka byla odložena, ale zůstane ve frontě, aby byla zodpovězena později.

 • Chcete-li otázku odmítnout, klikněte Zamítnout a potom klikněte na možnost Odeslat odešlete účastníkovi standardní nebo vlastní odpověď, a to mu dáte vědět, že požadované informace nemůže poskytnout žádný z hostitelů ani spoluhostitelů.

Uložte otázky a odpovědi

1

Chcete-li uložit obsah Otázky a odpovědi , přejděte na Soubor > Uložit nebo Uložit jako > Otázky a odpovědi .

2

Soubor pojmenujte, pak zvolte formát souboru (.TXT nebo .CSV) a umístění, kam chcete uložit otázky a odpovědi.

Stáhnout zprávy

Pokud jste webinář nahrávali jako hostitel, můžete si po dokončení záznamu stáhnout zprávu o aktivitě v rámci webináře pro Otázky a odpovědi, chat a ankety.


 
V Otázky a odpovědi a odpovědi se zobrazí pouze otázky, které byly veřejně zodpovězeny. Otázky, které nebyly zodpovězeny nebo jsou zodpovězeny soukromě, se nezobrazují.
1

Přihlaste se k web Webex a klikněte Kalendář > Dokončeno .

2

Vyberte webinář.

3

Klikněte Aktivita .

4

Vyberte požadovanou zprávu ( Otázky a odpovědi , Konverzace , Pořádání anket , nebo Poznámky ) a poté klikněte Stáhnout zprávu .

Otevřít panel Otázky a odpovědi

 1. Chcete-li otevřít panel Otázky a odpovědi , klepněte na Další možnosti .

 2. Klepněte na Otázky a odpovědi .

Pokládejte otázky

Jako účastník schůzky můžete klást otázky hostitelům, spoluhostitelům a přednášejícím.

 1. Otevřete panel Otázky a odpovědi .

 2. Z rozevírací nabídka vyberte, koho se chcete zeptat.

 3. Do pole zprávy zadejte svou otázku.


   

  Otázky mají limit 512 znaků.

 4. Položte otázku veřejně kliknutím Odeslat nebo soukromě kliknutím Odeslat soukromě .

Odpovězte na otázky

 1. Vyberte otázku.

 2. Do pole zprávy zadejte svou odpověď.


   

  Odpovědi mají limit 512 znaků.

 3. Odpovíte veřejně klepnutím Odeslat nebo soukromě klepnutím na možnost Odeslat soukromě .

Sledujte vaše Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi jsou automaticky seřazeny na dvě karty: Všechny Otázky a odpovědi a Moje Otázky a odpovědi . Přepínáním mezi těmito dvěma kartami můžete sledovat všechny otázky a odpovědi nebo cíleně kontrolovat stav svých otázek a odpovědí.

Otevřít panel Otázky a odpovědi

 1. Chcete-li otevřít panel Otázky a odpovědi , klikněte na Další v ovládacích prvcích panelu .

 2. Vyberte možnost Otázky a odpovědi .

Pokládejte otázky

Jako účastník schůzky nebo webináře můžete klást otázky hostitelům, spoluhostitelům a přednášejícím.

 1. Otevřete panel Otázky a odpovědi .

 2. Z rozevírací nabídka vyberte, koho se chcete zeptat.

 3. Do pole zprávy zadejte svou otázku.


   

  Otázky mají limit 512 znaků.

 4. Položte otázku veřejně kliknutím Odeslat nebo soukromě kliknutím Odeslat soukromě .

Sledujte vaše Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi jsou pro účastníky automaticky seřazeny na dvě karty: Všechny Otázky a odpovědi a Moje Otázky a odpovědi . Přepínáním mezi těmito dvěma kartami můžete sledovat všechny otázky a odpovědi nebo cíleně kontrolovat stav svých otázek a odpovědí.

Jako hostitel schůzky, spoluhostitel nebo panelista webináře můžete filtrovat podle Všechny , Zodpovězeno , Bez odpovědi otázek. Můžete také filtrovat podle Moje Otázky a odpovědi , což umožňuje zobrazit pouze otázky, na které jste odpověděli nebo které vám byly přiřazeny, nebo Stanoveno jako priorita , který zobrazuje prioritní otázky.

 • Všichni
 • Odpovězeno
 • Bez odpovědi
 • Mé otázky a odpovědi
 • Stanoveno jako priorita

Odpovězte na otázky

 1. Vyberte otázku.

 2. Do pole zprávy zadejte svou odpověď.


   

  Odpovědi mají limit 512 znaků.

 3. Odpovězte veřejně kliknutím Odeslat nebo soukromě kliknutím Odeslat soukromě .


 

Můžete sledovat otázky, na které ústně odpovídáte, když kliknete na otázku pravým tlačítkem a označíte ji jako Zodpovězeno slovně .

Moderujte otázky

Jako hostitel, spoluhostitel nebo přednášející můžete moderovat otázky tak, že je přiřadíte, odložíte nebo odmítnete.

 1. Chcete-li moderovat otázku, klikněte na ni kliknout pravým tlačítkem .

 2. Vyberte si z následujících akcí:

  • Chcete-li otázku upřednostnit, umístěte ukazatel nad Upřednostnit a vyberte možnost a Vysoká , Střední , nebo Nízká úroveň priority. Můžete Vymazat úroveň priority.

  • Chcete-li přiřadit otázku, umístěte ukazatel nad Přiřadit komu a zvolte jméno přednášejícího, hostitele nebo spoluhostitele, který chcete na otázku odpovědět.

  • Chcete-li položení otázky odložit, klikněte Odložit a Odeslat standardní nebo vlastní odpověď, která dají účastník schůzky vědět, že jeho otázka byla odložena, ale zůstane ve frontě, aby mohla být zodpovězena později.

  • Chcete-li otázku odmítnout, klikněte Zamítnout a Odeslat Můžete mu použít standardní odpověď nebo napsat vlastní odpověď a dejte účastník schůzky vědět, že požadované informace nemůže poskytnout žádný z hostitelů ani spoluhostitelů.