Otevřít panel otázek a odpovědí

1

Chcete-li otevřít panel Otázky a odpovědi, klikněte na položku Možnosti panelu (Windows) nebo Další možnosti (Mac) a vyberte položku Otázky a odpovědi.

2

V počítači Mac jsou ve výchozím nastavení povoleny otázky a odpovědi.V systému Windows, pokud otázky a odpovědi nejsou zapnuty, mohou je hostitelé a spoluhostitelé zapnout:

 • Přejděte na položky Schůzka > Možnosti > Obecné a zaškrtněte políčko Otázky a odpovědi.

 • V systému Windows pro webináře přejděte do nabídky Zobrazit lištu nabídek > Webinář > Možnosti > Obecné a zaškrtněte políčko Otázky a odpovědi.

Odpovězte na otázky

Jako hostitel, spoluhostitel nebo přednášející můžeš odpovídat na dotazy účastníků.

1

Vyberte otázku.

2

Do pole pro zprávu napiš svou odpověď.


 

Odpovědi mají limit 512 znaků.

3

Odpověz veřejně kliknutím na Odeslat nebo soukromě kliknutím na Odeslat soukromě.


 

Otázky, na které odpovíte ústně, můžete sledovat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na otázku a označíte ji jako Odpovězené ústně.

Pokládat otázky

Jako účastník schůzky nebo webináře se můžeš ptát hostitelů, spoluhostitelů a přednášejících.

1

Otevřete panel Otázky a odpovědi.

2

Z rozbalovací nabídky vyberte osobu, na kterou se chcete zeptat.

3

Do pole pro zprávu zadejte svou otázku.


 

Otázky mají limit 512 znaků.

4

Zeptejte se veřejně kliknutím na tlačítko Odeslatnebo soukromě kliknutím na tlačítko Odeslat soukromě.

Mírné otázky a odpovědi

Jako hostitel, spoluhostitel nebo přednášející můžeš otázky moderovat jejich přidělením, stanovením priorit, odložením nebo zamítnutím.

1

Pravým tlačítkem myši klikněte na otázku, kterou chcete moderovat.

2

Vyberte akci:

 • Chcete-li otázku upřednostnit, najeďte myší nad Priority a vyberte úroveň s vysokou, střední nebo nízkou prioritou.Kliknutím na tlačítko Vymazat můžete kdykoli vymazat úroveň priority.

 • Chcete-li otázku přiřadit, najeďte myší na možnost Přiřadit a vyberte jméno přednášejícího, hostitele nebo spoluhostitele, kterému chcete na otázku odpovědět.

 • Chcete-li otázku odložit, klikněte na tlačítko Odložit a poté klikněte na tlačítko Odeslat, abyste účastníkovi odeslali standardní odpověď nebo vlastní odpověď a sdělili mu, že jeho otázka byla odložena, ale zůstane ve frontě, kde bude zodpovězena později.

 • Pro zamítnutí otázky klikni na Odmítnout a poté klikni na Odeslat, čímž odešleš účastníkovi standardní odpověď nebo vlastní odpověď a dáš mu vědět, že požadované informace nemůže poskytnout žádný z hostitelů nebo spoluhostitelů.

Uložit otázky a odpovědi

1

Chcete-li uložit obsah otázek a odpovědí, přejděte na Soubor > Uložit nebo Uložit jako > Otázky a odpovědi.

2

Pojmenujte soubor, vyberte formát souboru (.txt nebo .csv) a umístění, kam chcete uložit otázky a odpovědi.

Stáhnout zprávy

Pokud jsi webinář nahrál/a jako hostitel, můžeš si po dokončení nahrávání stáhnout zprávu o aktivitě ve webináři pro otázky a odpovědi, chat a hlasování.


 
V přehledu Otázky a odpovědi se objevují pouze otázky zodpovězené veřejně.Otázky neodpovězené nebo nezodpovězené soukromě se nezobrazují.
1

Přihlaste se ke svým webovým stránkám Webex a klikněte na tlačítko Kalendář > Dokončeno.

2

Vyberte webinář.

3

Klikněte na Aktivita.

4

Vyberte požadovaný přehled (otázky a odpovědi, chat, dotazování nebo poznámky) a klikněte na tlačítko Stáhnout přehled.

Otevřít panel otázek a odpovědí

 1. Chcete-li otevřít panel Otázky a odpovědi, klepněte na Další možnosti .

 2. Klepni na Otázky a odpovědi.

Pokládat otázky

Jako účastník schůzky se můžeš ptát hostitelů, spoluhostitelů a přednášejících.

 1. Otevřete panel Otázky a odpovědi.

 2. Z rozbalovací nabídky vyberte, koho se chcete zeptat.

 3. Do pole pro zprávu zadejte svou otázku.


   

  Otázky mají limit 512 znaků.

 4. Zeptejte se veřejně kliknutím na Odeslat nebo soukromě kliknutím na Odeslat soukromě.

Odpovězte na otázky

 1. Vyberte otázku.

 2. Do pole pro zprávu napiš svou odpověď.


   

  Odpovědi mají limit 512 znaků.

 3. Odpověz veřejně klepnutím na Odeslat nebo soukromě klepnutím na Odeslat soukromě.

Řiďte se svými otázkami a odpověďmi

Otázky a odpovědi jsou automaticky řazeny do dvou záložek: Všechny otázky a odpovědi a Mé otázky a odpovědi.Přepínejte mezi dvěma kartami, abyste udrželi krok se všemi otázkami a odpověďmi, nebo selektivně zkontrolujte stav svých vlastních otázek a odpovědí.

Otevřít panel otázek a odpovědí

 1. Chcete-li otevřít panel otázek a odpovědí, klepněte na tlačítko Více v ovládacích prvcích panelu .

 2. Vyberte položku Otázky a odpovědi.

Pokládat otázky

Jako účastník schůzky nebo webináře se můžeš ptát hostitelů, spoluhostitelů a přednášejících.

 1. Otevřete panel Otázky a odpovědi.

 2. Z rozbalovací nabídky vyberte, koho se chcete zeptat.

 3. Do pole pro zprávu zadejte svou otázku.


   

  Otázky mají limit 512 znaků.

 4. Zeptejte se veřejně kliknutím na Odeslat nebo soukromě kliknutím na Odeslat soukromě.

Řiďte se svými otázkami a odpověďmi

Pro účastníky jsou otázky a odpovědi automaticky seřazeny do dvou záložek: Všechny otázky a odpovědi a Mé otázky a odpovědi.Přepínejte mezi dvěma kartami, abyste udrželi krok se všemi otázkami a odpověďmi, nebo selektivně zkontrolujte stav svých vlastních otázek a odpovědí.

Jako hostitel schůzek, spoluhostitel nebo webinářový panel můžeš filtrovat podle všeho, odpovědí a nezodpovězených otázek.Můžete také filtrovat podle položky Moje otázky a odpovědi, která vám umožňuje zobrazit pouze otázky, na které jste odpověděli nebo které vám byly přiřazeny nebo priorizovány , a která zobrazuje vaše prioritní otázky.

 • Všechny
 • Odpovězeno
 • Nezodpovězeno
 • Mé otázky a odpovědi
 • Prioritizováno

Odpovězte na otázky

 1. Vyberte otázku.

 2. Do pole pro zprávu napiš svou odpověď.


   

  Odpovědi mají limit 512 znaků.

 3. Odpověz veřejně kliknutím na Odeslat nebo soukromě kliknutím na Odeslat soukromě.


 

Otázky, na které odpovíte ústně, můžete sledovat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na otázku a označíte ji jako Odpovězené ústně.

Mírné otázky

Jako hostitel, spoluhostitel nebo přednášející můžeš otázky moderovat jejich přidělením,odložením nebo zamítnutím.

 1. Chcete-li otázku moderovat, klikněte na ni pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte si z následujících akcí:

  • Chcete-li otázku upřednostnit, najeďte myší nad Priority a vyberte úroveň s vysokou, střední nebo nízkou prioritou.Úroveň priority můžete kdykoli vymazat.

  • Chceš-li otázku přiřadit, najdi přes Assign jméno přednášejícího, hostitele nebo spoluhostitele, kterému chceš na otázku odpovědět.

  • Chcete-li otázku odložit, klikněte na tlačítko Odložit a odešlete standardní odpověď nebo vlastní odpověď, aby účastník schůzky věděl, že jeho otázka byla odložena, ale zůstane ve frontě, kde bude zodpovězena později.

  • Pro zamítnutí otázky klikni na Odmítnout a pošli standardní odpověď nebo napiš vlastní odpověď, která dá účastníkovi schůzky najevo, že požadované informace nemohou být poskytnuty žádným z hostitelů nebo spoluhostitelů.