Můžete povolit sdílení obsahu a určit, zda má být pro uživatele automaticky vyprázdněna mezipaměť nedávno sdílených položek. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto a volba týkající se smazání nedávno sdílených souborů je na uživatelích.

1

V nabídce Site Administration (Správa webu) přejděte k možnosti Konfigurace > Common Site Settings (Běžná nastavení webu) > Možnosti.

2

V části Možnosti umístění zaškrtněte možnost Enable content sharing with external integrations (Povolit sdílení obsahu s externími integracemi).

3

Zaškrtněte odpovídající políčko pro každou z externích integrací, pro kterou chcete sdílení obsahu povolit.

 • Dropbox
 • Box
 • Disk Google
 • IBM Cloud
 • Microsoft OneDrive
 • Aplikace Files pro systém iOS
4

(Volitelně) Chcete-li vymazat mezipaměť nedávno sdílených položek automaticky, zaškrtněte možnost Content sharing—Automatically clear files after every meeting (Sdílení obsahu – automaticky vymazat soubory po každé schůzce).

5

Posuňte se na dolní okraj stránky a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Můžete povolit sdílení obsahu a určit, zda má být pro uživatele automaticky vyprázdněna mezipaměť nedávno sdílených položek. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto a volba týkající se smazání nedávno sdílených souborů je na uživatelích.

1

V zobrazení zákazníka na stránce https://admin.webex.com přejděte k možnosti Služby > Schůzky.

2

Zvolte web Webex, jehož nastavení chcete změnit, a pak vyberte možnost Configure Site (Konfigurovat web).

3

V části Common Settings (Běžná nastavení) vyberte možnost Možnosti umístění.

4

Posuňte se dolů k položce Možnosti umístění a zaškrtněte možnost Enable content sharing with external integrations (Povolit sdílení obsahu s externími integracemi).

 • Dropbox
 • Box
 • Disk Google
 • IBM Cloud
 • Microsoft OneDrive
 • Aplikace Files pro systém iOS
5

(Volitelně) Chcete-li vymazat mezipaměť nedávno sdílených položek automaticky, zaškrtněte možnost Content sharing—Automatically clear files after every meeting (Sdílení obsahu – automaticky vymazat soubory po každé schůzce).

6

Posuňte se na dolní okraj stránky a klikněte na tlačítko Aktualizovat.