Exportem přehledu CSV můžete zjistit, co se na vašem webu změnilo.

Protokol auditu obsahuje podrobnosti o administrátorovi, co se změnilo a kdy ke změně došlo.

Obrázek 1. Protokol auditu

Výstup zprávy se liší v závislosti na konfiguraci webu. Informace o tom, která nastavení jsou obvykle součástí dodávky, naleznete v protokolu auditu Webex.

1

V zobrazení pro zákazníky v části https:/ /admin.webex.com přejděte do části Přehledy a vyberte možnost Klasické přehledy.

2

V části Společné zprávy vyberte položku Protokol auditu.

3

Vyberte kartu Site Configuration (Konfigurace pracoviště).

4

Pomocí nabídek Od a Do vyberte časové období a klikněte na tlačítko Exportovat zprávu.

5

Vyberte, zda chcete soubor otevřít nebo uložit, a klepněte na tlačítko OK.