Hudební režim je k dispozici ve schůzkách Webex. Počínaje aktualizací 41.4 je k dispozici také ve webexových událostech (nové).

Když začne schůzka nebo událost, mikrofon ve výchozím nastavení optimalizuje zvuk pro řeč. Chcete-li optimalizovat hudbu, zapněte režim Hudba.

Pokud je zapnutá zapnutá zapnutá zapnutá zařízení Odebrat šum na pozadí, vypne se při zapnutí režimu Hudba.

1

Při připojování ke schůzce nebo při připojování k události ve Webex Events (nové) na webech verze 41.4 a novějších přejděte na Další možnosti , vyberte Reproduktor, mikrofon a fotoaparát a přejděte do nabídky Mikrofon.

2

Zkontrolujte režim Hudba. Ikona režimu Hudba se zobrazí v pravém horním rohu aplikace, když je režim Hudba aktivní.

music_mode_activated_icon

Zrušte zaškrtnutí políčka Režim hudby, chcete-ě-jak ho vypnout.


 

Chcete-li použít klávesnici k povolení a zakázání režimu Hudba , stisknětekombinaci kláves Ctrl+Shift+M.