Vodoznak
18. čvn 2021 | zobrazení | osob/y, podle nichž byl obsah užitečný

Průvodce odstraňováním potíží webex pro BroadWorks

Poradce při potížích pro webex pro BroadWorks, včetně témat "jak" a jejich použití a tipů pro zkoumání konkrétních problémů.

Poradce při potížích s webexem pro BroadWorks

Poradce při potížích s webexem pro BroadWorks

Poradce při potížích s webexem pro BroadWorks

Tento dokument je určen technickým lidem v organizacích poskytovatelů služeb, kteří podporují sebe a své zákazníky. Předpokládáme, že budete obeznámeni s odstraňováním problémů obecně, čtením protokolů a prací s případy odběratelů.

Článek je rozdělen do tří hlavních sekcí:

 • Zdroje, což je seznam nástrojů, čtecích materiálů, protokolů a kontaktů, které můžete potřebovat.
 • Procesy, které popisují některé akce, které můžete podniknout při řešení problému se zákazníkem.
 • Specifické problémy, které kategorizují a umistí problémy, o kterých je známo, že k nim dochází, jak je rozpoznat a jak byste je mohli potenciálně vyřešit.

Změnit historii

Datum

Verze

Změnit

8. června 2021

1.7

Přidán sloupec Navrhovaná akce do tabulky Kódy chyb koncového uživatele

4. června 2021

1.6

Oprava tabulky Kódy chyb koncového uživatele

19. května 2021

1.5

Oddíl Problémy s nárokem na doménu

22. dubna 2021

1.4

Aktualizované kódy chyb koncového uživatele se dvěma dalšími kódy: 200016 a 200054

13. dubna 2021

1.3

Přidány informace o službě Webex Serviceability Connectior

8. prosince 2020

1.2

Aktualizovaný dokument. Přejmenování týmu Webex na Webex (aplikace).

Přidány kódy chyb koncového uživatele

pondělí 3. listopadu 2020

1.1

Přidáno webové zobrazení Nastavení hovoru

pondělí 22. října 2020

1.0

Byl představen nový dokument

Vodoznak
18. čvn 2021| zobrazení | osob/y, podle nichž byl obsah užitečný

Zdroje

Zdroje pro řešení potíží webexu pro BroadWorks

Kontakty


Od října 2020 migrujeme zákaznickou podporu BroadSoft do procesů a nástrojů podpory Cisco CX. To znamená, že webex pro partnery BroadWorks musí přejít od používání Xchange pro správu případu k použití Správce případových informací podpory (SCM).

Očekáváme, že migrace bude probíhat přibližně 3 měsíce a do konce kalendářního roku 2020. Tým BroadWorks / UCaaS TAC začne podporovat případy v CSOne / Lightning namísto BroadSoft Jira, když jste migrován. Během období migrace může být nutné odkazovat na případy v obou systémech.

Podrobnosti najdete v tématu Legacy BroadSoft Support Transition.

Užitečné soubory protokolu

Název protokolu Zdroj Užitečné pro řešení potíží
PsLog Aplikační server Zřizování toku
kocour access_log XSP Přihlášení aplikace Webex
XsiActionsLog XSP Přihlašovací interakce aplikace Webex s Webex IDP Proxy, interakce klientů pro dotaz na profily zařízení
protokol authenticationService XSP Přihlášení aplikace Webex (ověření a vydání tokenu)
XSLog XSP?

Mobilní předplatná pro nabízená oznámení

Signalizace volání

Protokol spuštění aplikace Webex

windows: \Users\{username}\AppData\Local\CiscoSpark\current_log.txt

gumák:

/Users/{uživatelské jméno}/Library/Logs/SparkMacDesktop/current_log

Mobil: Použít protokoly odeslání

Spuštění (sekvence)

Kontrola oprávnění uživatele

Inicializace knihovny BWC pro připojení k BroadWorks

protokolování načítání tokenů getUserProfile &JwT

BroadWorks volá protokol aplikace Webex

Klient

windows: \Users\{uživatelské jméno}\AppData\Local\CiscoSpark\bwc\current_log.txt

gumák:

/Users/{uživatelské jméno}/Library/Logs/SparkMacDesktop/bwc/current_log

Mobil: Použít protokoly odeslání

Veškerý provoz SIP pro registraci a volání

Udržujte při životě provoz na BWKS Backend

Funkce středního hovoru, které vyžadují signalizaci (držení/obnovení, přenos atd.)

Protokol média (Webex Media Engine)

Klient

windows:

\Users\{uživatelské jméno}\AppData\Local\CiscoSpark\media\*.log

gumák:

/Users/{uživatelské jméno}/Library/Logs/SparkMacDesktop/media/

Mobil: Použít protokoly odeslání

Protokolování všech médií

Kodeky vyjednané pro volání

Funkce středního hovoru

Seznam k přečtení

Serviceability Connector

Služba Webex Serviceability zvyšuje rychlost, s jakou mohou pracovníci technické pomoci společnosti Cisco diagnostikovat problémy s vaší infrastrukturou. Automatizuje úlohy hledání, načítání a ukládání diagnostických protokolů a informací do SR případu. Služba také spouští analýzu diagnostických podpisů, aby TAC mohl efektivněji identifikovat a vyřešit problémy s místním vybavením.

Podrobnosti o nasazení konektoru použitelnosti naleznete v Příručce pro nasazení konektoru použitelnosti Cisco Webex na webu https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/spark/hybridservices/serviceability/cmgt_b_deployment-guide-spark-hybrid-service-connector.html.

Vodoznak
18. čvn 2021| zobrazení | osob/y, podle nichž byl obsah užitečný

procesy

Procesy odstraňování potíží webexu pro BroadWorks

Eskalace problému

Po dodržení některých pokynů pro řešení potíží byste měli mít rozumnou představu o tom, kde je problém zakořeněn.

1

Shromážděte co nejvíce informací ze systémů souvisejících s problémem

2

Chcete-li otevřít případ, obraťte se na příslušný tým společnosti Cisco (viz část Kontakty)

Jaké informace o klientovi shromáždit

Pokud si myslíte, že potřebujete otevřít případ nebo eskalovat problém, shromážděte při řešení potíží s uživatelem následující informace:

 • Identifikátor uživatele: CI e-mailová adresa nebo uživatelské UUID (toto je identifikátor Webex, ale pokud také dostanete identifikátor BroadWorks uživatele, pomůže to)

 • Identifikátor organizace

 • Přibližný časový rámec, během kterého došlo k problému

 • Klientská platforma a verze

 • Odesílání nebo shromažďování protokolů od klienta

 • Záznam ID sledování, pokud je zobrazeno v klientovi

Kontrola podrobností o uživateli na helpdesku

1

Přihlaste se dohttps://admin.webex.com/helpdesk.

2

Vyhledejte uživatele a klikněte na něj. Tím se otevře obrazovka souhrnu uživatelů.

3

Kliknutím na uživatelské jméno zobrazíte podrobnou konfiguraci uživatele.

Užitečné informace v tomto zobrazení zahrnují identifikátor UUID uživatele, cluster běžné identity (CI), cluster aplikace Webex, chování volání, identifikátor GUID účtu BroadWorks.

4

Pokud potřebujete tyto informace použít v jiném nástroji, klepněte na Kopírovat nebo je připojte k případu Cisco.

Zobrazit organizaci zákazníků v helpdesku

1

Přihlaste se dohttps://admin.webex.com/helpdesk.

2

Vyhledejte název organizace zákazníka a klikněte na něj.

3

Posuňte se dolů, dokud se nezohlídne zobrazení zákaznického portálu, a kliknutím na Zobrazit název zákazníka zobrazte zobrazení organizace zákazníka jen pro čtení – včetně uživatelů a konfigurace.

Načtení protokolů uživatelů z partnerského centra

Při řešení problémů s počítači a mobilními klienty je důležité, aby partneři (a TAC) mohli zobrazit protokoly klientů.

1

Požádejte uživatele o odeslání protokolů.

2

Požádejte uživatele, aby exportoval prostředí pro volání a poslal vám soubor .dat e.dat e-kace.

3

Získejte protokoly klientů z partnerského centra nebo helpdesku (viz níže).

Možnost Partnerského centra:

 1. Přihlaste se do partnerského centra a najděte organizaci zákazníků uživatele.

 2. Vyberte Poradce při potížích.

 3. Vyberte Protokoly.

 4. Vyhledejte uživatele (e-mailem).

 5. Zobrazení a stažení protokolů klientů jako souboru ZIP.

Možnost helpdesku:

 1. Přihlaste se k helpdesku.

 2. Vyhledejte organizaci.

 3. Klikněte na organizaci (otevře souhrnnou obrazovku).

 4. Posuňte se dolů a klepněte na tlačítko Zobrazit zákazníka .

 5. Vyberte Poradce při potížích.

 6. Vyberte Protokoly.

 7. Vyhledejte uživatele (e-mailem).

 8. Zobrazení a stažení protokolů klientů jako souboru ZIP.

Jak najít klientskou verzi

1

Sdílejte tento odkaz s uživatelem: https://help.webex.com/njpf8r5.

2

Požádejte uživatele, aby vám poslal číslo verze.

Kontrola klienta pro volání služby

1

Přihlaste se ke klientovi Webex.

2

Zkontrolujte, zda je na bočním panelu přítomna ikona Možnosti volání (telefon s ozubenou rychlostí nad ní).

Pokud ikona není k dispozici, uživatel ještě nemusí být povolen pro volající službu v Ovládacím centru.

3

Otevřete nabídku Nastavení/Předvolby a přejděte do části Telefonní služby. Měla by se zobrazit stavová relace SSO, ke které jste přihlášeni.

(Pokud je k tomu přichycená jiná telefonní služba, například Zobrazí se volání Webex, uživatel nepoužívá Webex pro BroadWorks.)

Tímto ověřením se rozumí:

 • Klient úspěšně prošel požadované mikroslužby Webex.
 • Uživatel se úspěšně ověřil.
 • Klientovi byl systémem BroadWorks vydán webový token JSON s dlouhou životností.
 • Klient načetl svůj profil zařízení a zaregistroval se do BroadWorks.

Získání protokolů klientů nebo zpětné vazby

 • V části Zdroje najdete konkrétní protokoly klientů v desktopových klientech Webex nebo požádejte uživatele o odeslání protokolů.

 • Požádejte uživatele mobilních klientů, aby posílali protokoly, a pak je můžete získat prostřednictvím partnerského centra nebo helpdesku.


Protokoly odesílání jsou tiché. Pokud však uživatel odešle zpětnou vazbu, přejde do týmu Devops aplikace Webex. Pokud chcete na společnost Cisco navazovat, nezapomeňte zaznamenat číslo zpětné vazby uživatele. Příklad:

Získat data prostředí pro volání

Protokoly klientů Webex jsou silně redigovány, aby se odstranily osobní identifikovatelné informace. Data prostředí volání byste měli exportovat z klienta ve stejné relaci, ve které si všimnete problému.

1

V klientovi klikněte na profilový obrázek a potom klikněte na Nápověda > exportovat data prostředí volání.

2

Uložte výsledný soubor a .dat řešení problémů s voláním pro tohoto uživatele.

Důležité: Odhlášením nebo restartováním klienta vymažete interní mezipaměť. Pokud potom exportujete .dat, exportovaná data nebudou odpovídat žádným protokolům, které byly odeslány před mezipamětí.

Obnovit databázi Webex

1

V klientovi klepněte na tlačítko > kontroly stavu .

2

Vyberte Obnovit databázi.

Tím se spustí úplné resetování klienta a načte přihlašovací obrazovka aplikace Webex.

Ověřte, zda by se webex měl zaregistrovat do broadworks

Aplikace Webex zkontroluje následující informace a určí, zda se má zaregistrovat do služby BroadWorks:

 • Uživatelský nárok na broadworks-konektor

 • Chování volání pro organizaci a uživatele

Kontrola chování uživatele při volání a oprávnění konektoru

 1. Přihlaste se k helpdesku (https://admin.webex.com/helpdesk) pomocí přihlašovacích údajů správce partnera.

 2. Vyhledejte uživatele.

 3. Klikněte na uživatele a zkontrolujte položku Chování volání. Mělo by to být "Volání webexu".

 4. Kliknutím na uživatelské jméno otevřete obrazovku Podrobnosti o uživateli.

 5. Posuňte se dolů a vyhledejte entitlements a ověřte, zda broadworks-connector je zahrnuto v ceně.


  Uživatel Webexu pro BroadWorks by neměl mít bc-sp-standard nárok, pokud mají v úmyslu používat Webex pro BroadWorks. To je nárok na "Webex Calling (Broadcloud)", což je aplikace Webex, která volá prostřednictvím služby cloudového volání spravovaného cisco.

Kontrola chování organizace při volání

 1. Přihlaste se k helpdesku (https://admin.webex.com/helpdesk) pomocí přihlašovacích údajů správce partnera.

 2. Vyhledejte organizaci.

 3. Klikněte na organizaci a zkontrolujte položku Chování volání. Mělo by to být "Volání webexu".

Analýza protokolu PSLog pro problémy se zřizováním uživatelů

Pomocí protokolu PSLog aplikačního serveru můžete zobrazit požadavek HTTP POST na zřizovací most a odpověď z webexu.

Ve správném pracovním případě je odpověď 200 OK a po několika minutách můžete vidět, že uživatel - a nová organizace zákazníka, pokud je prvním uživatelem - byl vytvořen ve Webexu.

Můžete to ověřit vyhledáním e-mailové adresy, kterou vidíte v příspěvku, na helpdesku.

Než začnete

Shromáždí pslog z aplikačního serveru během pokusu o zřízení toku s testovacím uživatelem.

1

První věc, kterou je je možné zkontrolovat, je kód odpovědi HTTP:

 • Cokoliv jiného než 200 OK je selhání zřizování uživatele.

 • 200 OK může stále znamenat selhání, pokud něco o profilu předplatitele nefunguje ve službách Webex před mostem pro zřizování.

 • 400 může obsahovat message uzlu v odpovědi. Zřizovací most nemohl zpracovat něco v subscriberProfile. S podrobnostmi o předplatiteli může být něco v pořádku nebo nekompatibilita s nastavením v šabloně.

 • 401 znamená, že přihlašovací údaje pro zřizování zadané v as se neshodují s přihlašovacími údaji zadanými v šabloně v partnerském centru.

 • 403 může znamenat něco nesprávně nakonfigurované na aplikačním serveru. Zkontrolujte cíl požadavku. neměla by to být IP adresa, měla by to být adresa URL zřizovací můstku, kterou můžete vidět v šabloně v Partner Hubu.

 • 409 označuje konflikt mezi dodanými subscriberProfile a existující data Webex. Je možné, že existuje uživatel s tuto e-mailovou adresou. Zkontrolujte message v odpovědi.

2

Můžete také zkontrolovat původní http post pro všechny podezřelé hodnoty, které by mohly způsobit selhání zřizování.

Post obsahuje subscriberProfile Struktura XML. Uvnitř jsou užitečné uzly, které je třeba zkontrolovat:

 • bwuserid: Tuto pomocí najdete profil odběratele, pokud jej potřebujete upravit v BroadWorks.

 • group: Pokud je šablona v režimu "Poskytovatel služeb", je malá a stává se názvem organizace Zákazníka, kterou vidíte v partnerském centru.

 • serviceProvider: Pokud je šablona v "podnikovém režimu", je malá a stane se názvem organizace Zákazník, kterou vidíte v partnerském centru.

 • primaryPhoneNumber: Musí existovat. Zřizování bez něj selže.

 • email: Stane se ID uživatele ve Webexu. V opačném případě se zřizování nezdaří a musí být pro Webex platné a jedinečné.


 

Ignorovat services sloka: je vytvořen as a přijat, ale není používán webexem.

Analýza protokolů XSP za poradce při potížích s přihlášením odběratele

Tento tok popisuje režim ověřování BroadWorks. Režim ověřování můžete vidět v šabloně BroadWorks v partnerském centru. Viz Konfigurace šablon zákazníků v aplikacihttps://help.webex.com/en-us/z9gt5j/Webex-for-BroadWorks-Solution-Guide#id_137726.

Následující diagram žebříku ukazuje interakci mezi uživatelem, klientem, službami Webex a systémem BroadWorks, když uživatel v aplikaci Webex ověřování BroadWorks. Také spojení mezi Webexem a XSP je zabezpečeno serverem MTLS.

Následující diskuse vysvětluje, co můžete očekávat při zkoumání protokolů pro úspěšné přihlášení.

Obrázek 1. Ověřování a konfigurace zařízení BroadWorks

Uživatel komunikuje s klientem, klient komunikuje se službami Webex:

 • Uživatel dodá svou e-mailovou adresu aplikaci Webex (1 v diagramu).

 • CI ví, že má tohoto uživatele přesměrovat, aby zadáte heslo BroadWorks (přes UAP) (2 v diagramu).

 • Proxy IDP odešle požadavek na získání profilu do rozhraní Xsi v XSP.

V kocourovi access_log:

 • Vyhledejte požadavek GET pro profil předplatitele, od Webexu směrem k rozhraní Xsi-Actions (2.1 v diagramu). Má ID uživatele Webex. např.

  GET /com.broadsoft.xsi-actions/v2.0/user/webexuserid@example.com/profile

V XsiActionsLog:

 • Vyhledejte profil GET požadavek od Webex (2.1 v diagramu). Má ID uživatele Webex. např.

  GET /com.broadsoft.xsi-actions/v2.0/user/webexuserid@example.com/profile

  Záhlaví zahrnují authorization: Basic a user-agent: broadworksTeamsClient

 • XSP pak dělá ověřování OCI-P Basic proti BroadWorks (AuthenticationVerifyRequest a AuthenticationVerifyResponse, stejně jako jakákoli jiná aplikace, která dělá základní ověřování přes Xsi) a také UserGetRequest a ServiceProviderGetRequest pro shromažďování informací o předplatiteli.

 • Odpověď Xsi na Webex obsahuje XML Profile blok obsahující (BroadWorks) userId a další podrobnosti (2.2 v diagramu).

Interakce klientských a webexových služeb:

 • IDP proxy odpovídá profilu uživatele přijatému od BroadWorks a vydává saml assertion klientovi (2.3 v diagramu)

 • Klient vymění kontrolní výraz SAML za token CI (3 v diagramu)

 • Klient zkontroluje, zda má přihlášený uživatel oprávnění broadworks-connector (4 v diagramu). Uživatelské nároky můžete zkontrolovat na helpdesku)

 • Klient používá token CI k vyžádání webového tokenu JSON (JWT) z proxy protokolu IDP (5 v diagramu)

 • IDP proxy ověřuje token CI v CI

 • Proxy protokol IDP požaduje JWT od ověřovací služby

V protokolu authenticationService:

 • Vyhledejte požadavek na token od společnosti Webex (5.2 v diagramu), např.:

  GET /authService/token

  která má http_bw_userid záhlaví a další.

 • XSP dělá OCI-P UserGetLoginInfoRequest, chcete-li ověřit, zda zadané ID uživatele odpovídá uživateli BroadWorks (5.3 v diagramu). AuthService navázala důvěru s Webexem na základě připojení mTLS, takže může vydávat LLT.

 • Vyhledejte odpověď (5.4 v diagramu) z LongLivedTokenManager - Token generated, subject: bwksUserId@example.com, issuer: BroadWorks …

  a StatusCode=200 které můžete přidružit k původnímu požadavku pomocí trackingid: CLIENT… záhlaví.

V XsiActionsLog:

 • Klient je nyní schopen prezentovat dlouhotrvající token na rozhraní Xsi-Actions a získat tak svůj profil zařízení (6 v diagramu). např.:

  GET /com.broadsoft.xsi-actions/v2.0/user/bwksUserId%40example.com/profile/device

  S záhlavími authorization: Bearer token a user-agent: WebexTeams (variant/version)

 • Rozhraní Xsi-Actions POSTs token k authservice (nakonfigurované tak, aby bylo v rozhraní zpětné smyčky), např.: 127.0.0.1:80 POST http://127.0.0.1:80/authService/token

  které můžete korelovat s trackingid: CLIENT… záhlaví v záhlaví GET a X-BROADSOFT-CORRELATION-ID : CLIENT… záhlaví v záhlaví POST.

V protokolu authenticationService:

 • Příjem post od Xsi (zpětná smyčka)

 • Odpověď StatusCode=200 zpět na Xsi

 • A odpověď na ověření tokenu, která má "token" JSON blok v těle.

 • Korelováno pomocí trackingid: CLIENT…

V XsiActionsLog:

 • Po použití 200 OK od authservice, který ověřil token klienta, aplikace Xsi-Actions nyní odešle požadavek OCI-P pro UserPrimaryAndSCADeviceGetListRequest

 • Obdrží OCI-P UserPrimaryAndSCADeviceGetListResponse obsahující accessDeviceTable Struktura XML.

 • Odpověď OCI-P je kódována jako odpověď Xsi klientovi, včetně AccessDevices XML, která má deviceTypes např. Business Communicator – PC a adresy URL, na které může klient načíst konfigurační soubory zařízení.

Klient pokračuje jako obvykle:

 • Vybere položku zařízení a interaguje s DMS, aby získal profil zařízení (6 v diagramu)

 • Registruje se do BroadWorks prostřednictvím SBC načtených v konfiguraci z DMS (7 v diagramu)

Vodoznak
18. čvn 2021| zobrazení | osob/y, podle nichž byl obsah užitečný

Specifické problémy

Webex pro BroadWorks řeší konkrétní problémy

Problémy s partnerským centrem

Správce nemůže zobrazit organizace zákazníků.

Jako správce partnerské organizace ve webexu byste měli mít roli úplného správce. Tato role se používá pro správu partnerské organizace, včetně přiřazení oprávnění správce sobě i ostatním. Chcete-či co do dělit organizace zákazníků, musíte sobě (nebo jiným lidem) udělit roli správce úplného prodeje nebo správce prodeje. Viz https://help.webex.com/fs78p5.

Problémy se zřizováním uživatelů

Integrované chyby IM&P pro konkrétní podniky / zákazníky

Pokud máte kombinaci podniků používajících různé služby cloudové spolupráce, například UC-One SaaS a Webex pro BroadWorks, možná jste se rozhodli upravit adaptér pro zřizování pro každý podnik.

Chcete-li zkontrolovat, co je nakonfigurováno pro integrované IM&P (výchozí pro podniky, pokud neexistuje konkrétnější nastavení), spusťte AS_CLI/Interface/Messaging> get. Chcete-li použít parametry zřizování konkrétního podniku, otevřete podnik a přejděte na služby > integrované IM&P.

Zkontrolujte, zda konfigurace integrovaného IM&P pro te tuto rozlehlou společnost přesně odpovídá tomu, co je zobrazeno v šabloně zákazníka v partnerském centru. Následující nastavení se musí shodovat nebo se zřizování nezdaří pro všechny uživatele v rozlehlé síti:

Nastavení integrovaného IM&P broadworks enterprise

Nastavení šablony zákazníka partnerského centra

Adresa URL serveru zasílání zpráv

Zřizovací adresa URL

Uživatelské jméno serveru pro zasílání zpráv

Název zřizovací účtu

Heslo serveru zasílání zpráv

Zřizování hesla účtu, potvrzení hesla

Integrované chyby IM&P pro konkrétní uživatele

To platí, pokud používáte zřizování toku a předpokládáte, že zřizování funguje pro některé/většinu uživatelů (takže můžete vyloučit problém s konfigurací).

Pokud se v BroadWorks vykřikují chyby integrovaného rychlého zasílání zpráv, například "[Chyba 18215] Chyba zřizování se serverem zasílání zpráv" a "[Chyba 18211] Chyba komunikace se serverem zasílání zpráv", měli byste prozkoumat následující potenciální příčiny:

 • E-mailová adresa uživatele již může existovat CI. Vyhledejte uživatele v helpdesku a zkontrolujte, zda je jeho e-mailová adresa již k dispozici. To nemusí být nutně přesvědčivé, protože uživatel může existovat v organizaci, jejíž data nesmíte zobrazit v helpdesku.

 • Uživatel se nezávisle zaregistroval do služby Webex před přiřazením integrované služby IM&P. V tomto případě je jednou z možností, aby uživatel odstranil svůj bezplatný účet, aby se mohl stát součástí organizace zákazníků, kterou zřizujete. Instrukce jsou v https://help.webex.com/5m4i4y.

 • Uživatel nemá ke svému profilu přiřazeno primární telefonní číslo (všichni předplatitelé Webexu pro BroadWorks musí mít primární DID). Podívejte se na téma analýzy pslogu z AS.

Chyby zřizování uživatelů v reakci z mostu zřizování

Pokud se uživatelé nezobrazí v Centru řízení, během několika minut od přiřazení integrovaného rychlého zámetí se podívejte na kódy odpovědí ze služby zřizovací most. Spuštěním protokolu PSLog se podívejte na kódy odpovědí HTTP.

200 OK

Odpověď 200 OK neznamená, že je uživatel úspěšně zřízen. To znamená, že zřizovací služba obdržela požadavek a úspěšně odeslala odpovídající žádost o vytvoření uživatele do předcházejících služeb.

Transakce zřizování je asynchronní již od návrhu. Služba odpoví 200 OK, protože proces vytváření uživatele může trvat několik minut a z důvodů výkonu nechceme přijímat více požadavků na vytvoření stejného uživatele.

Pokud se však uživatel nakonec nezobrazí v organizaci zákazníků po odpovědi 200 OK, může to znamenat, že vytvoření uživatele se nezdařilo ve službách Webex před zřizovací službou.

Je třeba eskalovat selhání zřizování, které má odpověď 200 OK.

400 chybná žádost

Zkontrolujte odpověď HTTP, která by měla mít více podrobností o potenciálních problémech, které by mohly způsobit tuto odpověď ze služby zřizování. Některé příklady <message> uzel:

 • "Emisi emisi emisi emisi BroadWorks s rozhraním API pro starší zřizování

  E-mailová adresa přidružená k neúspěšné žádosti o zřizování uživatelů není platná nebo je chybně zamlžená, ale v šabloně jste tvrdili, že e-mailové adresy lze důvěřovat. Zkontrolujte profily uživatelů v BroadWorks, konkrétně ID e-mailu.

 • "Organizace zákazníka není nalezena v databázi a také není povolen nový příznak vytvoření organizace."

  Tato neúspěšná žádost o zřízení by měla vytvářet novou organizaci zákazníků ve webexu, ale šablona je nakonfigurována tak, aby zabránila vytváření nových organizací zákazníků. Pokud chcete povolit nové organizace pro e-mailové domény, které neode shodují se stávajícími zákazníky ve Webexu, můžete překonfigurovat šablonu v Partner Hubu a znovu otestovat požadavek na zřizování. Pokud však neočekáváte, že pro tohoto uživatele bude vytvořena nová organizace, je možná e-mailová adresa chybně vytvořena (konkrétně doménová část). Zkontrolujte id e-mailu uživatele v BroadWorks.

403 Zakázáno

Žádost o zřízení nemá šanci na úspěch. V tomto případě budete muset žádost a odpověď prošetřit. Pokud například vidíte IP adresu jako cíl požadavku na zřízení – namísto příslušné adresy URL mostu zřizování pro vaši organizaci (viz témata konfigurace brány firewall v Průvodci řešením) – může to znamenat, že na ap serveru chybí požadovaná oprava (ap373197).

Zkontrolujte, zda jsou na aplikačním serveru použity všechny požadované opravy a zda jste dokončili související konfiguraci pro úspěšné zřizování toku.

409 Konflikt

Požadavek na zřizování nemůže pokračovat, protože ve Webexu existuje existující uživatel, který odpovídá e-mailové adrese v požadavku.

Uživatel již v CI

Získejte e-mail předplatitele z požadavku HTTP POST a vyhledejte ho v helpdesku.

Pokud to není povoleno, nemusí se uživatel zobrazit, ale můžete také vidět, že se uživatel nachází v "bezplatné" organizaci, např. "Spotřebitel".

Můžete požádat tohoto uživatele, aby smazal svůj bezplatný účet, nebo můžete k jeho zřízení použít jinou e-mailovou adresu. Viz https://help.webex.com/ndta402.

Problémy s přihlášením uživatelů

Portál aktivace uživatele se nenačte

Normální tok přihlášení Webex pro BroadWorks zahrnuje portál aktivace uživatelů, kde uživatelé zapisují svá hesla. Někdy se tento portál nenačte poté, co uživatel zadá svou e-mailovou adresu na přihlašovací obrazovce aplikace Webex.

Tento problém může být způsoben na straně klienta nebo na straně služby. Na straně klienta je obvykle způsobena tím, že nativní prohlížeč klienta je nějakým způsobem nekompatibilní se službou.

Jednotné přihlášení se nezdařilo.

 • V BroadWorks zkontrolujte, jestli byl uživateli přiřazen typy zařízení pro aplikaci Webex (viz část Profily zařízení v části Příprava prostředí v průvodci řešením).

 • Zkontrolujte, zda uživatel používá správné heslo: Pokud je šablona, kterou jste použili ke zřízení organizace zákazníka uživatele (v partnerském centru), nakonfigurována pro ověřování BroadWorks, měl by uživatel zadat heslo BroadWorks "Web Access".

Problémy s konfigurací a registrací volání

Poté, co byl uživatel zřízen ve Webexu a úspěšně se přihlásil do aplikace Webex, pak se aplikace zaregistruje do BroadWorks. Následuje očekávaná registrační sekvence a výsledné známky zdravé registrace (jak je vidět z aplikace Webex):

Očekávaná registrační sekvence

 1. Klient zavolá XSI, aby získal token správy zařízení a adresu URL DMS

 2. Klient požaduje profil zařízení od DMS prezentací tokenu z kroku 1

 3. Klient přečte profil zařízení a načte přihlašovací údaje, adresy a porty SIP.

 4. Klient odešle SIP REGISTR společnosti SBC pomocí informací z kroku 3

 5. SBC odešle REGISTR SIP do as (SBC může provést vyhledání v NS k vyhledání AS, pokud SBC ještě nezná uživatele SIP.)

Očekávané známky úspěšné registrace klienta

V rozhraní Webex se zobrazí ikona Možnosti volání.

Na kartě Telefonní služby aplikace Webex (např. Nastavení > Telefonní služby ve Windows, Předvolby > Telefonní služby na Macu) se zobrazí zpráva "Relace SSO: Jste přihlášeni" znamená, že aplikace byla úspěšně zaregistrována (v tomto případě do BroadWorks).

Klient nemá žádnou ikonu volání

Většinou to znamená, že uživatel nemá správnou licenci / nároky.

Klient zobrazuje kartu Telefonní služby, ale žádná relace SSO

Jedná se o neúspěšnou registraci. Existuje několik důvodů, proč by klient aplikace Webex neuspěl s registrací u BroadWorks:

Testování více volaných služeb se stejnými klienty

Tento známý problém může být způsoben změnou klienta mezi různými konci volání. S největší pravděpodobností k němu dojde během zkoušek různých služeb volání nabízených prostřednictvím (stejných) klientů aplikace Webex. Tento problém můžete vyřešit resetováním databáze klienta (odkazu).

Chybná konfigurace ověřovací služby

Zkontrolujte XSP hostující ověřovací službu proti Průvodci řešením (viz Konfigurace služeb na webexu pro XSP BroadWorks). specificky:

 • Klíče RSA (které vygenerujete na jednom XSP) se zkopírují do všech XSP

 • Adresa URL ověřovací služby byla poskytnuta webovému kontejneru na všech XSP a správně zadána do clusteru v partnerském centru.

 • Externí ověřování pomocí certifikátů je nakonfigurováno:

  XSP_CLI/System/CommunicationUtility/DefaultSettings/ExternalAuthentication/CertificateAuthentication>get
      
      allowUserApp = false
      allowClientApp = true
 • Při použití serveru MTLS je nutné odeslat klientský certifikát Webex do XSP (certifikát můžete získat z partnerského centra na stránce Nastavení BroadWorks)

Chybná konfigurace značek BroadWorks

Zkontrolujte, zda jste nakonfigurovali požadované značky BroadWorks pro aplikaci Webex (viz část Značky BroadWorks požadované pro Webex v průvodci řešením) a zda neexistují žádné konflikty nebo nesprávné hodnoty.

Konkrétně by značka %SBC_ADDRESS_WXT% měla být SBC směrem k vašemu registrátorovi SIP pro klienty aplikací Webex.

Desktopový klient odpojí telefonní služby po úspěšném připojení SSO

Tento problém může být způsoben stejným uživatelem, který se přihlašuje k více klientům na stejném typu platformy. Pokud se například uživatel úspěšně přie vás aktivuje do aplikace Webex ve Windows a pak se přie vás aktivuje do aplikace webex na jiném počítači s Windows, je na jednom z počítačů pouze aktivní relace SSO. Tohle je záměr.

Pokud tento problém rozhodně potřebujete vyřešit, můžete nakonfigurovat BroadWorks tak, aby měl více instancí stejného typu zařízení, ale musí mít jedinečné ADRESY SIP. Tato konfigurace je mimo rozsah webexu pro BroadWorks.

Zařízení na ploše není zřízeno pro uživatele

Tento podpis je k dispozici v protokolu klienta (\bwc\:

<Error> [0x70000476b000] BroadWorksConfigDownloader.cpp:106 onAccessDeviceListSucceeded:BWC:SCF: ConfigDownload - the device profile 'Business Communicator - PC' is not found.

Problémy s nastavením volání ve webovém zobrazení

Tlačítko péče o sebe/odkaz se nezokazuje v aplikaci Webex

Jiným příznakem tohoto problému je, když se zobrazí tlačítko / odkaz, ale kliknutím na něj otevřete externí prohlížeč.

 • Ověřte, zda je nasazena požadovaná šablona konfigurace klienta a zda jsou správně nastaveny značky CSW. (Viz Část Webové zobrazení Nastavení volání v průvodci řešením Webex for BroadWorks).

 • Ověřte, zda je aplikace Webex registrovaná pro volání v BroadWorks.

 • Zkontrolujte, zda je aplikace Webex novější verzí, která podporuje CSWV.

Prázdná stránka nebo chyba po kliknutí na tlačítko/odkaz pro vlastní péči

Obecně platí, že toto chování v aplikaci Webex označuje problém s konfigurací nebo nasazením s aplikací CSWV v BroadWorks XSP.

Shromážděte podrobnosti pro další vyšetřování, včetně protokolů CSWV, protokolů přístupu, config-wxt.xml úložiště a souboru šablony, a pak vyvoláte případ.

Problémy s nárokem domény

Chyby registrace uživatelů mohou nastat v důsledku chyb, které jsou provedeny při nárokování domén. Než si nárokovat nějaké domény, ujistěte se, že rozumíte následujícím:

 • Poskytovatelé služeb by neměli nárokovat domény zákaznických organizací, které spravují. Měli by si nárokovat pouze domény těch uživatelů, kteří jsou v interní organizaci poskytovatele služeb. Nárokování domény uživatelů v samostatné organizaci (i té, kterou spravuje poskytovatel služeb) může mít za následek chyby registrace pro uživatele v organizaci zákazníků, protože požadavky na ověření uživatele jsou směrovány prostřednictvím poskytovatele služeb spíše než organizace zákazníka.

 • Pokud dvě organizace zákazníků (společnost A a společnost B) sdílejí stejnou doménu a společnost A si doménu nárokuje, registrace pro uživatele společnosti B může selhat z důvodu, že požadavky na ověření uživatele jsou směrovány prostřednictvím organizace, která má doménu nárokované (společnost A).

Pokud tvrdíte, že se nějaké domény domázaly omylem a potřebujete je odebrat, přečtěte si článek Správa domén Webex.

Kódy chyb koncového uživatele

Následující tabulka popisuje kódy chyb koncového uživatele, které se mohou zobrazit na portálu aktivace klientského uživatele.


Toto není úplný seznam kódů chyb. Tabulka uvádí pouze existující kódy chyb, pro které aplikace Webex v současné době neposkytuje uživateli jasný směr.
Tabulka 1. Kódy chyb koncového uživatele

Kód chyby

Zpráva o chybě

Navrhovaná akce

200010

Ověření pověření jako uživatele BroadWorks neoprávněného se nezdařilo.

Uživatel by měl vyzkoušet jinou kombinaci uživatelského jména a hesla.

V opačném případě musí správce resetovat heslo v BroadWorks.

200016

Ověření pověření jako relace nebylo nalezeno.

Uživatel by měl aktualizovat prohlížeč a opakovat uživatelské jméno/heslo.

200018

Ověření pověření jako uživatele je uzamčeno.

Uživatel by měl počkat 10 minut a pak to zkusit znovu.

200019

Ověření pověření jako přidání uživatele se nezdařilo pro vlastní aktivaci.

Správce by měl zkontrolovat nastavení vlastní aktivace v Centru řízení

200022

Odeslání e-mailu jako uživatele není ověřeno.

Uživatel by měl znovu zkusit onboarding a zadání přihlašovacích údajů.

200026

Ověření e-mailu se nezdařilo z důvodu chyby předběžné kontroly nebo nesprávného stavu čekajícího uživatele pro PartnerOrgUUID : {partnerOrgUUID} , BroadoworksUUID: {broadworksUUID} , ConfigSetUUID : {configSetUUID}

Správce by měl uživatele informovat, že zadal nesprávnou e-mailovou adresu, protože e-mailová adresa je přidružena k jiné organizaci.

200039

Ověření e-mailu jako e-mailuDu, který se již používá v jiné organizaci Org, se nezdařil.

Uživatel by měl znovu zkusit nalodět na stejný ověřovací odkaz, ale pomocí jiného ID uživatele BroadWorks.

V opačném případě by měl správce organizace odběratelů z různých organizací odstranit existující uživatelský účet.

200040

Ověření e-mailu jako configSet se neshodí s configSet v customerConfig

Správce by měl porovnat ověřovací odkaz, který uživatel použil, s odkazem nakonfigurovaným v Centru řízení. Tyto dva odkazy a sady configset se musí shodovat.

200041

Ověření e-mailu jako uživatele se nezdařilo a uživatel má již nárok na jinou konfliktní službu, konfliktní nároky

Uživatel by měl znovu zkusit nasoudet na stejný ověřovací odkaz pomocí jiného ID uživatele BroadWorks.

V opačném případě by měl správce organizace zákazníka, který spravuje konfliktní službu, odstranit konfliktní službu nebo nároky.

200042

Ověření e-mailu se nezdařilo, protože e-mail je již přidružen k jiné id uživatele BroadWorks.

Uživatel by to měl zkusit znovu s jinou e-mailovou adresou.

V opačném případě musí správce odstranit druhého uživatele, který používá tuto e-mailovou adresu.

200043

Ověření e-mailu jako mapování konfigurace zákazníka uživatelem se nezdařilo.

Uživatel by to měl zkusit znovu s jinou e-mailovou adresou.

V opačném případě musí správce odstranit druhého uživatele, který používá tuto e-mailovou adresu.

200044

Ověření e-mailu jako userId je již v tomto clusteru BroadWorks v platnosti.

Uživatel by to měl zkusit znovu s jinou e-mailovou adresou.

V opačném případě musí správce organizace zákazníků, který spravuje existující uživatelský účet, který používá tuto e-mailovou adresu, tento uživatelský účet odstranit.

200045

Přidání uživatele prostřednictvím vlastní aktivace se nezdařilo, protože uživatel je již součástí jiné organizace.

Uživatel by měl znovu zkusit onboarding, ale s jinou e-mailovou adresou.

V opačném případě by měl správce organizace zákazníků, který spravuje různé organizace, odstranit existující účet.

200046

Přidání uživatele prostřednictvím vlastní aktivace se nezdařilo, protože existuje více čekajících uživatelů se stejnými broadworksUserId v rámci stejného clusteru BroadWorks.

Správce by měl odstranit čekající uživatele z Centra ovládacích center

200047

Přidání uživatele prostřednictvím vlastní aktivace se nezdařilo, protože id uživatele je již v tomto clusteru BroadWorks v používání.

Uživatel by to měl zkusit znovu s jinou e-mailovou adresou.

V opačném případě by měl správce organizace zákazníků, který spravuje existující uživatelský účet, odstranit tento existující uživatelský účet nebo odebrat jiné oprávnění.

200048

Přidání uživatele prostřednictvím vlastní aktivace se nezdařilo, protože e-mailová adresa již byla zřízena s jinou id uživatele BroadWorks.

Uživatel by to měl zkusit znovu s jinou e-mailovou adresou.

200049

Přidání uživatele prostřednictvím vlastní aktivace se nezdařilo, protože id uživatele je již v tomto clusteru BroadWorks v používání.

Uživatel by to měl zkusit znovu s jinou e-mailovou adresou.

V opačném případě by správce organizace odběratelů, který spravuje existující uživatelský účet, měl tento existující uživatelský účet odstranit nebo odebrat jiné oprávnění.

200050

Přidání uživatele prostřednictvím vlastní aktivace se nezdařilo, protože id zřizování neodpovídá očekávanému ID zřizování podniku předplatitele.

Správce by měl porovnat ověřovací odkaz, který uživatel použil, s odkazem nakonfigurovaným v Centru řízení.

Tyto dva odkazy a sady configset se musí shodovat.

200051

Přidání uživatele prostřednictvím vlastní aktivace jako spEnterpriseId zadané v tomto požadavku se nezdařilo, je v konfliktu s poskytovatelem služeb nebo podnikem, který je již zřízen z tohoto clusteru BroadWorks.

Správce by měl zkontrolovat existující organizace v Centru ovládacích organizací a ujistit se, že nevytvovává organizaci s názvem, který už existuje.

200054

Ověření e-mailu jako oblasti neshody organizace zákazníka a partnerské organizace se nezdařilo.

Správce by měl zkontrolovat nastavení partnerské organizace a organizace zákazníků v Centru řízení a ujistit se, že se oblasti shodují.

Byl tento článek užitečný?

Související články

Naposledy zobrazené

×