Aplikaci si můžete stáhnout následovně:

  • Vyhledejte aplikaci Cisco Webex Meetings v obchodě App Store.

  • Poprvé se připojte ke schůzce ve webovém prohlížeči svého zařízení a přijměte nabídku na instalaci aplikace do zařízení.

  • Naskenujte tento kód:


Po spuštění aplikace Webex Meetings přijměte smluvní podmínky pro používání aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout následovně:

  • Vyhledejte aplikaci Cisco Webex Meetings v obchodě Google Play nebo Amazon Appstore pro Android.

  • Poprvé se připojte ke schůzce ve webovém prohlížeči svého zařízení a přijměte nabídku na instalaci aplikace do zařízení.


Po spuštění aplikace Webex Meetings přijměte smluvní podmínky pro používání aplikace.