Použití rozhraní aplikace Cisco Jabber

Rozhraní aplikace Cisco Jabber je intuitivní a snadno používá.

Odesílání a přijímání zpráv

Odeslání zprávy osobě – zadejte jméno na vyhledávacím panelu a vyberte ze seznamu kontaktů požadovanou osobu.

Můžete změnit písmo a barvu, odeslat snímek obrazovky, odeslat soubor, zmínit uživatele nebo přidat emotikonu do zprávy.

Přímo z aplikace služby Cisco Jabber můžete volat a připojovat se ke schůzkám.

Volání osobě – stačí vybrat ikonu Volat v okně aktivní konverzace nebo seznamu kontaktů.

Naplánování schůzky – chcete-li hovořit nebo setkat se na schůzce s více osobami, můžete snadno vytvořit prostory schůzky. Stačí vybrat kontakty, které chcete přidat do schůzky, kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Začít schůzku.

Použití rozhraní aplikace Cisco Jabber

Rozhraní aplikace Cisco Jabber je intuitivní a snadno používá.

Odesílání a přijímání zpráv

Odeslání zprávy osobě – zadejte jméno na vyhledávacím panelu a vyberte ze seznamu kontaktů požadovanou osobu.

Můžete změnit písmo a barvu, odeslat snímek obrazovky, odeslat soubor, zmínit uživatele nebo přidat emotikonu do zprávy.

Přímo z aplikace služby Cisco Jabber můžete volat a připojovat se ke schůzkám.

Volání osobě – stačí vybrat ikonu Volat v okně aktivní konverzace nebo seznamu kontaktů.

Naplánování schůzky – chcete-li hovořit nebo setkat se na schůzce s více osobami, můžete snadno vytvořit prostory schůzky. Stačí vybrat kontakty, které chcete přidat do schůzky, kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Začít schůzku.

Integrace kalendáře – svůj kalendář můžete integrovat se službou Jabber, abyste mohli zobrazovat schůzky a události kalendáře přímo z aplikace Cisco Jabber.

Použití rozhraní aplikace Cisco Jabber

Rozhraní aplikace Cisco Jabber je intuitivní a snadno používá.

Odesílání a přijímání zpráv

Odeslání zprávy osobě – zadejte jméno na vyhledávacím panelu a vyberte ze seznamu kontaktů požadovanou osobu.

Můžete změnit písmo a barvu, odeslat snímek obrazovky, odeslat soubor, zmínit uživatele nebo přidat emotikonu do zprávy.

Přímo z aplikace služby Cisco Jabber můžete volat a připojovat se ke schůzkám.

Volání osobě – stačí vybrat ikonu Volat v okně aktivní konverzace nebo seznamu kontaktů.

Naplánování schůzky – chcete-li hovořit nebo setkat se na schůzce s více osobami, můžete snadno vytvořit prostory schůzky. Stačí vybrat kontakty, které chcete přidat do schůzky, kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Začít schůzku.

Integrace kalendáře – svůj kalendář můžete integrovat se službou Jabber, abyste mohli zobrazovat schůzky a události kalendáře přímo z aplikace Cisco Jabber.

Použití rozhraní aplikace Cisco Jabber

Rozhraní aplikace Cisco Jabber je intuitivní a snadno používá.

Odesílání a přijímání zpráv

Odeslání zprávy osobě – zadejte jméno na vyhledávacím panelu a vyberte ze seznamu kontaktů požadovanou osobu.

Můžete změnit písmo a barvu, odeslat snímek obrazovky, odeslat soubor, zmínit uživatele nebo přidat emotikonu do zprávy.

Přímo z aplikace služby Cisco Jabber můžete volat a připojovat se ke schůzkám.

Volání osobě – stačí vybrat ikonu Volat v okně aktivní konverzace nebo seznamu kontaktů.

Naplánování schůzky – chcete-li hovořit nebo setkat se na schůzce s více osobami, můžete snadno vytvořit prostory schůzky. Stačí vybrat kontakty, které chcete přidat do schůzky, kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Začít schůzku.

Integrace kalendáře – svůj kalendář můžete integrovat se službou Jabber, abyste mohli zobrazovat schůzky a události kalendáře přímo z aplikace Cisco Jabber.

Sdílet svou obrazovku

Pokud v počítači používáte aplikaci Cisco Jabber, můžete sdílet celou obrazovku nebo jen vybranou aplikaci.

Místní panel nástrojů umožňuje přístup k dalším funkcím, jako je psaní poznámek, povolení ovládání obrazovky jinému uživateli nebo ukončení sdílení obrazovky.