Povolte službám UC propojeným s cloudem, jako jsou aplikace Deployment Insights a Analytics, shromažďovat informace o vašem nasazení na místě a také zobrazovat analytická data. Tyto služby můžete povolit na základě vašeho požadavku.

1

Z pohledu zákazníka v Ovládacím centru přejdětena položky Služby > Připojená UC. Na kartě správy UC klikněte na položku Inventář.

Zobrazí se seznam skupin klastrů s popisem, stavem, klastry a uzly.
2

Klepněte na tlačítko Podrobnosti vedle skupiny klastrů, do které uzel patří.

Zobrazí se stránka Inventář se seznamem klastrů patřících do vybrané skupiny klastrů.
3

Klikněte na položku Podrobnosti vedle klastru, ke kterému uzel patří.

Zobrazí se název uzlu s verzí, produktem a stavem.
4

Klikněte na ikonu elipsy vedle položky Historie událostí a vyberte možnost Správa služeb.

Zobrazí se stránka Správa služeb se seznamem služeb, jako jsou Insighty nasazení a Analytics.
5

Pomocí přepínacího tlačítka povolte požadovanou službu.

6

Přečtěte si zprávu o potvrzení sběru dat na obrazovce, zaškrtněte políčko Ano, souhlasím a klikněte na Odeslat.