1

Přejděte https://settings.webex.com na a vyberte Webex Volání.

2

Na uživatelském portálu volání kliknětena položku Nastavení hovoru.

3

Přepnout na Čekání nahovor.

4

Klikněte na položku Uložit.