Jako správce webexu musíte udělat následující kroky:

1. Povolte Pomocníka Webex pro schůzky ve správě webu.

2. Zřizování Pomocníka Webex pro schůzky pro organizaci, celý web Webex nebo pro konkrétní uživatele prostřednictvím přiřazení licence.

Než začnete

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex. Počínaje aktualizací 41.5 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 3000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů. Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > nastavení webu > možnosti .

2

Přejděte do části Konfigurace Pomocníka Webexu.

3

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit Pomocníka Webex.

Je-li toto políčko zaškrtnuto, je Asistent Webexu k dispozici na schůzkách a webináře na vašem webu.
4

Chcete-li pomocníka Webex zapnout automaticky při zahájení schůzky nebo webináře hostiteli, zaškrtněte políčko Povolit Pomocníka Webex při zahájení schůzky ve výchozím nastavení.

Během schůzky nebo webináře budou hostitelé moci vypnout nebo zapnout Asistenta Webexu.

5

Zvolte Aktualizovat.