1

Under et telefonopkald skal du vælge Mere og vælge Kamera.

2

Vælg spejl selvvisningsikonet . Hold musen over spejl selvvisningsikonet for at se, om din selvvisning spejles.


 

Under et opkald kan du holde markøren over din selvvisning og derefter klikke på ellipsen og vælge Spejl ikke min video for at slå spejlvisning fra for din selvvisningsvideo.

Mens du er i gang med et telefonopkald, skal du trykke på Kamera og derefter vælge ikonet spejlselvvisning .


 

Tryk igen for at slå spejlvisning fra for din selvvisningsvideo.