Klik her for at se nyhederne i Cisco Webex Contact Center.

Klik her for at se nyhederne i Cisco Customer Journey Platform (R10).

11. februar 2022

Indstillinger for datoformat for feltet Interval

Standard-datoformatet for feltet Interval i Analyzer-rapporterne er mm/dd/yyyy.Den nye forbedring giver Analyzer-brugere mulighed for at vælge forskellige datoformater til feltet Interval ligesom med de andre felter i rapporterne.

Før i tiden kunne datoformatet kun tilpasses i profilvariabler.

Du kan læse mere i Rediger datoformat i feltet Interval i Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

22. december 2021

Behold instrumentpanelfiltre i APS og Management Portal

Webex Contact Center gemmer de filtre, der er valgt i hver fane, i Agentstatistik (APS) i Agent Desktop og Management Portal, i browsercachelageret.Cachelagring af filtrene i hver fane betyder, at agenter skal bruge mindre tid på at vælge filtre, hver gang de skifter faner, hvorved de får en bedre brugeroplevelse.

Filterændringer, som er foretaget af en bruger, gemmes i browsercachelageret på brugerens computer for det specifikke bruger-id.Filtrene, som brugeren vælger, er de samme – selv hvis brugeren opdaterer browseren eller logger ind i Webex Contact Center igen ved hjælp af den samme browser.Brugeren kan nulstille filtrene til standardværdierne ved at rydde browsercachelageret.

Du kan læse mere i Oversigtsrapport , Agentstatistik – historisk rapport og Agentstatistik efter stat – historisk rapport i Brugervejledningen til Cisco Webex Contact Center 1.0 Agent Desktop.


Denne forbedring gælder for Agent Desktop og Management Portal, men ikke for Analyzer-rapporterne.

Behold kolonnebredden i tabelrapporter

Analyzer-brugere kan ændre kolonnebredden i tabelrapporter dynamisk, når de kører rapporter.Den ændrede kolonnebredde blev dog ikke husket tidligere, når rapporterne blev opdateret, hvilket gjorde det nødvendigt for brugere at ændre størrelsen på kolonnerne igen.

Med den nye forbedring gemmer Webex Contact Center den ændrede kolonnebredde i brugerens computers browsercachelager for det specifikke bruger-id.Den ændrede kolonnebredde forbliver den samme, selv om brugeren opdaterer browseren eller logger ud og ind i Webex Contact Center igen ved hjælp af den samme browser.Brugeren kan nulstille kolonnebredden til standardstørrelsen ved at rydde browsercachelageret, hvis det er nødvendigt.

Du kan læse mere i Ændring af bredden på kolonner i rapporter i Brugervejledningen til Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.


Denne forbedring gælder ikke for afsnittet Varsler for grænseværdi.

Heltalsformat for håndterede kontakter

Tabelrapporter i Analyzer er forbedret for at vise antallet af kontakter, der håndteres, i hele nummerformatet.Dette gælder for følgende kolonner:

 • Håndterede kontakter

 • Håndterede indgående kontakter

 • Håndterede udgående kontakter

Tidligere viste rapporterne data i decimalformat.

18. oktober 2021

Få adgang til rapporter og instrumentpaneler via browserlinks

Standardagenter og Premium-agenter, der ikke kan få adgang til Analyzer for at se og køre instrumentpaneler og rapporter, kan få adgang til instrumentpaneler og rapporter ved hjælp af browserlinks.

Funktionen Dyk ned kan ikke benyttes i rapporter, der tilgås via browserlinks.

Du kan læse mere i Adgang til rapporter og instrumentpaneler via browserlinks i Brugervejledningen till Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

20. september 2021

Rapporterne Kontakter i kø og Tilgængelige agenter

To nye realtids-standardrapporter introduceres i Analyzer – Kontakter i kø og Tilgængelige agenter.Disse rapporter vises som kort i Kontaktcenteroversigt – realtids-instrumentpanel i Analyzer og også på fanen Oversigt på siden Agentstatistik i Agent Desktop.

De nye rapporter giver brugerne mulighed for at få oplysninger om kontakter, der venter i kø, og om der er tilgængelige agenter i bestemte teams, uden arbejdet ved at skulle søge efter oplysningerne i tabelrapporter.

Du kan læse mere om rapporter i Kontaktcenteroversigt – realtids-instrumentpanel i Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

Definer kolonneoversigt for den øverste rækkes segmentgruppe i Analyzer-rapporter

Analyzer-brugergrænsefladen gør det nu muligt for brugerne at definere en kolonneoversigt for den øverste rækkes segmentgruppe i en rapport.Brugeren kan tilføje formularer – Gennemsnit, Antal, Minimum, Maksimum, Sum og Tilpas for hver kolonne.Denne funktion gør det lettere at se data i tabelrapporter.

Du kan læse mere i Brugertilpas rapportoversigt i Brugervejledning til Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

26. juli 2021

Importér og eksportér rapporter

Brugergrænsefladen i Analyzer giver administratorer mulighed for at importere og eksportere rapporter som individuelle filer eller som flere filer i en mappe.Denne funktion giver administratorer og partneradministratorer mulighed for at eksportere tilpassede rapporter på en lejer og importere dem i andre lejere.

Forbedret visning til grupperede rapporter

Analyzer-brugergrænsefladen er forbedret for at fjerne tomme rækker i grupperede rapporter.Dette reducerer det tomme område i rapporterne og giver en bedre visningsoplevelse.

19. juli 2021

Skjul inaktive brugere

Siden Brugere i Klargøringsmodulet i Management Portal viser afkrydsningsfeltet Skul inaktive brugere, så det er muligt at bortfiltrere inaktive brugere.Hvis administratoren markerer afkrydsningsfeltet Skjul inaktive brugere, vises inaktive brugere i lejeren ikke.

7. juni 2021

Forbedringer af Agent Desktop

 • Support til Google Chrome:Agent Desktop understøtter Google Chrome V88.0.4324 eller nyere.Agenterne bliver ikke længere afbrudt, fordi Chrome bestemmer applikationens hukommelsesbrug.

 • Lokalisering:Agent Desktop-brugergrænsefladen understøtter lokalisering på 27 sprog.Følgende sprog understøttes:

  Bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk (Kina), kinesisk (Taiwan), koreansk, kroatisk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, serbisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tyrkisk, tysk og ungarsk.

2. juni 2021

Giv kunder mulighed for at konfigurere en blanding af betalings- og gratisnumre til Cisco PSTN til kontaktcenter

Hvis en kunde før denne forbedring havde købt Pakke 2:Indstillingen Indgående gratisnummeradgang med tilføjelsesprogrammet Cisco PSTN til Kontaktcenter, var det nødvendigt, at kunden konfigurerer alle indgående numre som gratisnumre.I forbindelse med fakturering betragtede Webex Contact Center alle indtastede numre som gratis.

Med denne forbedring kan Webex Contact Center klassificere hvert nummer, der er føjet til lejeren, som betalingsnummer eller gratisnummer.Fakturering for Webex Contact Center vil blive beregnet baseret på antallet af opkald på alle gratisnumre.

Følgende licensbrugsrapporter er forbedret for at udnytte evnen til at klassificere betalings- og gratisnumre:

 • Licensbrugsrapport:Denne rapport er forbedret for at give kunderne en måling af de daglige observerede Maksimale samtidige gratis opkald.Dette er tegn på brugen af Pakke 2:Adgang til indgående gratisnummer.Der er sørget for en analyse af Maksimalt antal samtidige gratis opkald, så det er muligt at se sammensætningen af opkald, der viderestilles til agenten, IVR-systemet og køen, da det maksimale antal blev observeret.Desuden indeholder rapporten også antallet af observerede samtidige opkald på betalingsnumrene på tidspunktet, hvor Maksimalt antal samtidige gratis opkald blev observeret.Der er sørget for en analyse af Samtidige betalingsopkald, så det er muligt at se sammensætningen af opkald, der viderestilles til agenten, IVR-systemet og køen.

 • Historisk licensbrugsrapport:Ved hjælp af denne rapport kan kunderne se det maksimale antal samtidige gratis opkald for de forrige måneder.Denne rapport har adgang til data fra de seneste 36 måneder og kan vise data i en periode på 12 måneder.

25. maj 2021

Onboarding af partner som kunde

Denne funktion gør det muligt for en partner at oprette en Webex Contact Center-lejer for partnerens egen organisation ved at vælge indstillingen Jeg er kunde i guiden til ordreopsætning i Control Hub.Denne funktion er kun aktiveret i denne version efter anmodning for at sikre, at kravene til funktionsbegrænsninger overholdes.

Følgende er de funktionsbegrænsninger, der gælder, når en partner klargør en lejer til partnerens egen organisation ved hjælp af Control Hub:

 • Hvis det driftsland, der er valgt, når lejeren klargøres, er knyttet til det amerikanske datacenter, bør partneren kun onboarde lejeren til standardplatformen.Partneren bør ikke vælge undtagelsesplatformen.Du kan læse mere om Webex Contact Center-datacentre i artiklen Datalokalitet i Cisco Webex Contact Center .

 • Hvis det driftsland, der er valgt, når lejeren klargøres, er knyttet til et andet datacenter, bør partneren ikke have nogen eksisterende kundelejere klargjort i dette datacenter.Partneren skal først klargøre lejeren til partnerens egen brug og kan derefter begynde at onboarde kundelejere.

24. maj 2021

Filtre i tilstanden Kør

Analyzer-brugergrænsefladen gør det muligt at filtrere, når en rapport eksekveres i tilstanden Kør.Denne funktion gør det lettere at generere rapporter.Brugere kan vælge, hvilke filtre der skal vises, mens de opretter eller redigerer en visualisering, eller mens de opretter en kopi af visualisering.Når brugerne kører visualiseringerne, vises de valgte filtre øverst til højre på visualiseringssiden.Brugere kan filtrere visualiseringen ved hjælp af de passende filtre uden at redigere rapporten.

28. april 2021

Serviceoplysninger i Control Hub

Der introduceres et nyt afsnit, Serviceoplysninger, på fanen Indstillinger for kontaktcenter i Control Hub.Med dette afsnit kan administratorer og supportteknikere hurtigt identificere de konfigurationer på platformsniveau, der gælder for kundeorganisationen.Afsnittet Serviceoplysninger viser følgende oplysninger:

 • Driftsland for Webex Contact Center:Dette felt viser det driftsland, der blev valgt i opsætningsguiden, da kontaktcenter-lejeren blev klargjort.Feltet giver en indikation af kundens lejers geoplacering.

 • Platformoplysninger for Webex Contact Center:Værdien 1.0, der vises i dette felt, bekræfter, at lejeren er hostet på Cisco Webex Contact Center 1.0-platformen.

29. marts 2021

Ledere har mulighed for at logge agenter ud

Ledere kan se listen over agenter, der i øjeblikket er logget ind i Agent Desktop, ved hjælp af et nyt instrumentpanel, Agenttilstandsdata – realtid i Management Portal.Instrumentpanelet giver ledere mulighed for at logge de agenter, der ikke håndterer nogle aktive kontakter, ud, dvs. agenter med tilstanden Tilgængelig, Inaktiv eller Svarer i alle mediekanaler.Denne funktion hjælper virksomheder med at administrere omkostninger til samtidig licensering.

Februar 2021

Forbedringer til oprettelse af skabeloner til chat og virtuel agent

Brugeroplevelsen i Control Hub til oprettelse og redigering af skabeloner til chat og virtuel agent er blevet forbedret for at understøtte visse platformsopgraderinger.Skabelonernes funktioner er stadig de samme.

December 2020

Support til Webex Contact Center i APJC- og LATAM-regioner

Webex Contact Center vil blive understøttet i Indonesien, Japan, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Sydkorea, Thailand og Vietnam i APJC-regionen, samtidig med at de på nuværende tidspunkt er tilgængelige i Australien og New Zealand.I LATAM-regionen vil Webex Contact Center blive understøttet i Brasilien, Argentina, Chile, Colombia, Peru, Ecuador, Paraguay og Uruguay, samtidig med at det på nuværende tidspunkt er tilgængeligt i Mexico.APJC- og LATAM-regionerne vil blive understøttet af nye par georedundante POP'er (voice points of presence) i Singapore og Brasilien, hvilket vil give god stemmekvalitet i regionale opkald.

Servicespecifik administratorrolle til Webex Contact Center

Der introduceres en ny servicespecifik administratorrolle til Webex Contact Center.Denne rolle kan gives til eksterne administratorer og administratorer i kundeorganisationen.Den servicespecifikke administratorrolle giver mulighed for begrænset administrativ adgang i Control Hub.En administrator med denne rolle kan administrere licenser til kontaktcenteret og administrere kontaktcentertjenesten.

Support til klargøringsadministratorer er også mulig i denne version.Partneradministratorer, som har administratorrettigheder til klargøring til kontaktcentertjenesten, kan udføre alle de aktiviteter, som en partneradministrator med alle rettigheder kan udføre.

Support til eksterne administratorer med skrivebeskyttet rolle er mulig i denne version.Eksterne administratorer med den skrivebeskyttede rolle kan få adgang til alle administrative grænseflader til Webex Contact Center i skrivebeskyttet tilstand.

November 2020

Sikkerhedspolitik for indhold

Sikkerhedspolitikken for indhold definerer en godkendt liste over betroede domæner, der kan tilgås via Webex Contact Center-applikationer.Denne funktion hjælper med at overholde den struktur for sikkerhedspolitik for indhold, som browsere håndhæver.

Oktober 2020

Licenssporingsrapporter for PSTN-produkt i pakke

To nye rapporter introduceres til licenssporing for kunder, der bruger Cisco tilføjelsesprogrammet Cisco PSTN til Webex Contact Center.Disse rapporter er tilgængelige i Analyzer i mappen Standardrapporter > Historisk > Licensbrugsrapport.

 • Licensbrugsrapport – Webex Contact Center-PSTN:Denne rapport viser det dagligt observerede maksimale antal samtidige stemmeaktiverede agentsessioner i Agent Desktop.Disse data viser brugen af SKU for indgående PSTN-betalingsopkald.Rapporten viser desuden det dagligt observerede maksimale antal samtidige stemmeopkald på lejeren.Disse data viser brugen af SKU for indgående PSTN-gratisopkald.Derudover viser den det maksimale antal samtidige stemmeopkald i detaljer.Disse detaljer viser sammensætningen af opkald, der blev viderestillet til agenten, IVR og køen, da det maksimale antal blev observeret.

 • Historisk licensbrugsrapport – Webex Contact Center-PSTN:Denne rapport giver en månedlig oversigt over de samme data som beskrevet i Licensbrugsrapport – Webex Contact Center-PSTN.Det er altid muligt at se data for en periode på 12 måneder.Det er muligt at se data for de sidste 36 måneder.Dette viser en sæsontendens for PSTN-licensforbrug.

Forbedringer af adgangskontrol til APS-rapporter i Agent Desktop

Data, der vises i Agentstatistik-rapporter (APS) i Agent Desktop, er nu baseret på kø- og teamadgangsindstillingerne på fanen Statistik synlig for agent i agentprofilen.Tidligere var APS-rapporter baseret på indstillingerne i brugerprofilen.Analyzer-adgangskontrollen bruger fortsat indstillingerne i brugerprofilen.

September 2020

Udrulning i datacenteret i Canada

Nye Webex Contact Center-kunder, der vælger Canada som driftsland på fanen Kontaktcenter i opsætningsguiden under klargøringen, får oprettet lejere i det nye datacenter i Canada.Organisationens lejerkonfigurationsdata, opkaldsdataregistre, opkaldsoptagelser og rapporteringsdata vil ligge i det nye datacenter i Canada.

Sikker BRE

Dataadgangs-API'er, der bruges af kontrolscripts til Business Rules Engine (BRE), sikres nu ved hjælp af strukturen for OAuth-godkendelse.

August 2020

PCI-certificering

Version 3.2.1 af PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), Attestation of Compliance (AOC), er nu tilgængelig for Webex Contact Center.Fra og med den 31. august 2020 er Webex Contact Center blevet godkendt i PCI DSS version 3.2.1-kontrollen og har fået Attestation of Compliance fra certificeringsudstederen Foresite.

Juli 2020

Forbedringer i Analyzer-brugergrænsefladen

Analyzer-brugergrænsefladen er forbedret med følgende funktioner, der giver en bedre brugeroplevelse:

 • Nye navne til moduler:Du kan redigere og omdøbe moduler, der allerede blev tilføjet i Analyzer-rapporter.

 • Forbedret søgning:Søgningen er forbedret ved, at det er muligt at søge rekursivt i alle mapper og se alle mappenavne, rapporter eller instrumentpaneler, der matcher søgestrengen.

Grænseværdi og varsler

Funktionen Grænseværdi giver autoriserede brugere mulighed for at oprette regler for grænseværdier i Management Portal, så de kan overvåge agent- og opkaldsdata.Når en grænseværdi overskrides, vises der et varsel i Analyzer-brugergrænsefladen, så den autoriserede bruger kan se og bekræfte den.Derudover kan du konfigurere regler for grænseværdier, så der sendes varsler til en eller flere e-mailadresser.Det er muligt at konfigurere e-mailvarsler i HTML-format eller almindeligt tekstformat.

Brugsrapport

Funktionen Brugsrapport giver oplysninger om agenters licensbrug hver dag i måneden for et bestemt websted.Den giver også en oversigt over det maksimale forbrug for hver måned.Du kan vælge et websted og den periode, du skal have brugsdata om.

PSTN-produkt i pakke

Tilføjelsesprogrammet Cisco PSTN til Webex Contact Center kan nu konfigureres til kundeorganisationer via Control Hub som en del af klargøringen af en ny ordre eller en opdateringsordre.

Juni 2020

Ekstern data-dip

En ny sikker HTTP-forbindelse kan nu bruges til at oprette forbindelse til en ekstern CRM eller til eksterne databaser ved hjælp af REST-grænsefladen.Data, der hentes af forbindelsen ved hjælp af variabelblokken Hent, kan udpakkes fra JSON-stien og gemmes i CAD-variabler.Dataene kan derefter bruges til at tilpasse IVR-scripts, vælge køer eller give nyttige oplysninger om Agent Desktop.

HTTP-forbindelsen bruger OAuth 2.0-godkendelsesstruktur med JSON-webtokens (JWT) til at godkende og oprette forbindelse med Salesforce.Den understøtter også grundlæggende godkendelsesmekanismer med brugernavn og adgangskode.Se Konfigurer Salesforce til Cisco Webex Contact Center.

Stereooptagelse

Funktionen for stereooptagelse erstatter den kombinerede mono-outputfil med en stereo-outputfil.Stereofilen indeholder agentens og den anden deltagers lydstreams (personen, der ringer op, eller den part, der ringes til) med to separate lydkanaler i en enkelt optagelse.Dette giver mulighed for at lave stemmeanalyser, der er bedre end i en mono-fil, hvor lyden bliver blandet i en enkelt stream.

Salesforce Desktop Connector version 1.15

Nu findes der en ny version af Salesforce Desktop Connector, som er meget let at installere og konfigurere, i Salesforce AppExchange.Salesforce Desktop Connector understøtter i øjeblikket Lightning- og Classic-versionerne af Salesforce Instance.Den understøtter følgende funktioner:

 • Samlet agentgrænseflade med agent- og opkaldskontrol indlejret i Salesforce-applikationen:Webex Contact Center Agent Desktop-applikationen er indlejret i Salesforce CTI-panelet, så agenter kan administrere både indgående og udgående interaktioner direkte i Salesforce.Fuld agenttilstand (login, inaktiv/tilgængelig osv.) og telefonikontrol (besvar/læg på, sæt på hold/fortsæt, spørg/viderestil/konference, sæt optagelse på pause/genoptag og afslutning osv.) er også tilgængelige i Salesforce-applikationen.

 • Automatisk login af agenter i telefonplatformen:Single sign-on til Salesforce og Webex Contact Center er nu muligt.

 • Pop op-skærm baseret på parametre for indgående opkald:Denne funktion popper op i den relevante kundepost i Salesforce baseret på indgående opkaldsparametre.Matches med en enkelt eller flere optagelser eller ingen optagelse understøttes.

 • Automatisk logføring af opkald i Salesforce-applikationen:Salesforce Desktop Connector logfører nu oplysninger om opkaldsaktivitet i Salesforce i slutningen af hvert opkald og giver opkaldslogfilen et mærke til opkaldsaktivitetshistorikken.

  Linket til optagelsen af opkaldet gemmes sammen med opkaldsaktivitetshistorikken, så optagelsen kan afspilles direkte på Salesforce-skærmbilledet.

 • Udgående opkald – klik for at ringe op:Klik for at ringe op er aktiveret for alle telefonnummerfelterne i Salesforce.Dette giver agenter mulighed for at ringe ud direkte i Salesforce.Administratorer kan aktivere eller deaktivere ringe ud-funktionen for agenter direkte i Webex Contact Centers administrationsportal.

Maj 2020

Onboarding på flere klynger

Partner- og kundeorganisationer i Control Hub skal ikke længere være i det samme geografiske område.En partnerorganisation i USA kan f.eks. oprette og administrere en kundeorganisation, der er oprettet i Storbritannien.

PCI-overholdelse for e-mail og chat

Webex Contact Center indeholder nu funktioner, som er nødvendige for PCI-overholdelse i kontaktcentertjenesten, hvis kundeorganisationer skal beskyttes mod tab af data ved brug af e-mail- og chatkanaler.Kundeadministratorer kan beslutte at begrænse vedhæftede filer fra e-mail- og chattjenesten for deres organisationer.Hvis e-mail- eller chatindhold omfatter kortholderdata, kan du konfigurere applikationen til enten at redigere eller fjerne indholdet i e-mailens emnelinje eller e-mail-/chat-hovedteksten.Vedhæftede filer fjernes altid, hvis PCI-data registreres.

Tilføjelsesprogrammet Cisco PSTN til Webex Contact Center

Webex Contact Center introducerede et Cisco-PSTN-opkaldsprodukt med fast pris til kontaktcenter.Produktet omfatter basistelefoni med blandt andet lokalnummeradgang til Webex Contact Center, PSTN-afslutning af opkaldet til agenter og gratis adgang til Webex Contact Center.Agenter kan bruge alle deres telefoniløsninger, såsom hjemmetelefon, mobiltelefon og kontor-DID.Kunderne opkræves en fast pris ved forbrug pr. agentlicens.Kunder får en samlet regning for kontaktcenter og telekommunikation af Cisco.Dette tilbud gælder i USA og Canada.

GET API

GET API leverer henholdsvis agent- og kundeposter (aktivitet og session) baseret på det seneste ændrede tidsstempel, der er angivet som et input.

April 2020

Kontaktcenter-oversigtsrapport til Management Portal

Et nyt instrumentpanel kaldet Kontaktcenteroversigt giver administratorer og ledere mulighed for at se rapporter for både realtids- og historiske data i Webex Contact Center Management Portal.

Webbaserede ring tilbage-rapporter i Management Portal

Administratorer og ledere kan logge ind i Management Portal og se et instrumentpanel med ring tilbage-oplysninger i en vis periode.

Support til flere abonnementstilstande

Webex Contact Center-backend registrerer Opsig abonnement-, Indstil-, Fortsæt-, Udløb-, Forny-begivenheder fra CCW for at få nøjagtig sporing af nuværende abonnementstilstand.

Foruddefinerede chatsvar

Administratorer kan oprette standardsvar til chat, som agenterne kan bruge i deres interaktion med kunder.Foruddefinerede chatsvar giver agenter mulighed for at svare hurtigere og dermed blive mere produktive.

Nye datacentre

Webex Contact Center er nu tilgængeligt i datacentre i Europa og Storbritannien.Dine data gemmes lokalt, og de gemte data er i overensstemmelse med de europæiske standarder og love for dataopbevaring.Se Datalokalitet i Cisco Webex Contact Center .

Januar 2020

Bestilling og klargøring

Webex Contact Center-platformen er nu integreret i Control Hub.Abonnementsordrer kan nu klargøres automatisk ved hjælp af Control Hub-platformens samlede proces til opsætning af tjenester.

Se aktivitetsoplysninger for agenter

Du kan nu bruge Webex Contact Center-rapporter og -analyser til at se dine agenters aktiviteter i løbet af deres session, når de er logget ind.Du kan se, hvor lang tid de brugte i hver enkelt tilstand.På den måde kan du administrere dine agenter effektivt.

Ledere kan overvåge opkald i realtid

Ledere i Webex Contact Center kan nu overvåge deres agenters opkald og hjælpe dem med at håndtere kundernes henvendelser.Ved hjælp af opkaldsovervågning i realtid kan ledere også lære agenterne at håndtere svære situationer.

December 2019

Nye datacentre

Et nyt datacenter er nu tilgængeligt i Australien.Dine data gemmes lokalt, og de gemte data er i overensstemmelse med de europæiske standarder og love for dataopbevaring.Se Datalokalitet i Cisco Webex Contact Center .

November 2019

Ny og opdateret rapportering og analyse til Webex Contact Center

Rapportering og analyse til Webex Contact Center har en ny grænseflade, der er let at bruge.Rapportering og analyser er den eneste kilde til alle Webex Contact Center-målinger og gør det muligt at lave standardrapporter, historiske rapporter og realtidsrapporter.Instrumentpanelet viser oplysninger om målinger og nøgletal til Webex Contact Center.

Understøttelse af Salesforce Lightning-integration

Nu kan du integrere Webex Contact Center med Salesforce Lightning.Du kan bruge Webex Contact Center til Salesforce til at foretage og modtage opkald, afspille optagelser af kundeopkald og generere Webex Contact Center-rapporter i Salesforce-grænsefladen.Når agenten modtager en kundehenvendelse, henter Salesforce kundens oversigt og viser automatisk vedkommende på skærmen.Webex Contact Center til Salesforce har en automatisk logfil med opkaldsaktivitet, der giver bedre kundeinteraktion i Customer Relationship Manager (CRM).

Ny opdateret Agent Desktop-oplevelse

Vi har opdateret Agent Desktop for at give agenterne en mere positiv oplevelse og reducere deres arbejdsmængde.Grænsefladen minder nu om andre Webex-grænseflader, og det vil gøre applikationerne mere brugervenlige og ensartede for agenterne.

Oktober 2019

Chat- og e-mailintegration med Webex

Du kan oprette en chatboble til din organisations websted ved hjælp af Webex Contact Center.Derefter kan du tilpasse boblen ved at tilføje proaktive anmodninger, logoer og tilpassede robotter.Når du har konfigureret boblen, kan du overføre filer, eskalere igangværende chatsamtaler og downloade udskrifter.Når chatsamtalen er færdig, kan du også indsamle kundefeedback og dermed forbedre dine tjenester.

Den nye e-mailapplikation i Agent Desktop gør det muligt at holde styr på kundernes e-mails ved hjælp af Gmail og Microsoft Office 365.Vi har også lavet foruddefinerede e-mailskabeloner i den nye e-mailapplikation.Ved hjælp af e-mail kan du sende og modtage vedhæftede filer til og fra kunder.Takket være de nye lydindikatorer til e-mails går du ikke glip af e-mails.

September 2019

Mere skalerbarhed

Vi har øget kapaciteten til Webex Contact Center, og det kan nu skalere op til 1.000 agenter pr. lejer.Vi kan understøtte mellemstore og store kontaktcentre i cloud.

Cloud-lejeradministration med Webex Control Hub

Vi har integreret Webex Contact Center med Webex Control Hub, så kunder kan onboardes hurtigere og mere enkelt, fordi alt administreres på ét sted.Vi har automatiseret onboarding og klargøring af lejere i Cisco Commerce Workspace-ordrer og -prøveversioner til Gold-lejere.Gold-lejere er de partnerlejere, der skal demonstrere produktet.Giv både partnere og kunder mulighed for at komme i gang med det samme ved hjælp af single sign-on.