Indtast @ og de første få bogstaver i personens navn, vælg dem fra listen, og skriv derefter og send din meddelelse.


 

Hvis du i øvrigt ønsker at få alles opmærksomhed, skal du undgå at skrive alles navne. Bare indtast @All , når du ønsker at dele noget, der virkelig er vigtigt med alle i rummet.


 

I et rum, hvor der er personer med den samme første del af deres viste navn, vil det fulde viste navn blive markeret i meddelelsen, når der vælges fra listen for at undgå forvirring.