Vi bruger forskellige apps til meddelelser via sociale medier, Facebook Messenger, WhatsApp og SMS. Med forbindelser til sociale kanaler til Webex Contact Center kan du nu interagere med dine kunder på Facebook Messenger og sms. Hvis du vil oprette forbindelse til sociale kanaler, skal du først konfigurere en forbindelse.

 • Webex Contact Center-platformen understøtter både Facebook Messenger- og sms-forbindelser.

 • Webex Contact Center 1.0-platformen understøtter ikke forbindelser til sociale kanaler.

Før du begynder

Sørg for, at din virksomhed har en Facebook-konto med administratorlegitimationsoplysninger, dine klienter kan få fat på.

1

Log på kundeorganisationen ved brug af URL-adressen https://admin.webex.com, og gå til Tjenester > Kontaktcenter > Forbindelser.

2

Hvis du konfigurerer Facebook-forbindelsen for første gang:

a. Klik på knappen Vilkår og betingelser for at læse de relevante bestemmelser. Bekræft aftalen, og indtast følgende oplysninger:

 • Godkendt kundenavn

 • Autoriseret betegnelse

 • Godkendt e-mail-id

 • Godkendt firmanavn

 • Dato (det kan være den dag, hvor du konfigurerer forbindelsen eller en tidligere dato)

b. Klik på Udført.

3

Klik på knappen Konfigurer eller Tilføj flere på Facebook Messenger-kortet.

4

Angiv et navn, der identificerer formålet med din forbindelse. (Det kunne f.eks. være siden Tilbud og rabatter)

5

Vælg indstillingen Jeg har et Facebook-side-id og en adgangstoken.


 

Hvis du ikke har Facebook-side-id'et og adgangstokenen, skal du vælge indstillingen Jeg har ikke et Facebook-side-id og en adgangstoken og klikke på knappen Godkend med Facebook.

Der vises en ny fane, hvor du bliver bedt om at give tilladelse til at få adgang til kontoen og Facebook-siderne. Når du har valgt kontonavnet og givet tilladelse, får du Facebook-side-id'et og adgangstokenen for hver side.

6

Angiv Facebook-side-idog Adgangstoken i de respektive felter.

7

Klik på Udført.

8

Klik på Luk i dialogboksen Lagring gennemført.

Konfiguration af sms-kanalen er en proces i tre trin.

1. Opret en sms-forbindelse som beskrevet i denne artikel herunder.

2. Gå til administrationsportalen, og knyt sms-forbindelsen til et indgangspunkt. Du kan finde flere oplysninger i emnet Tilknytning af et indgangspunkt under kapitlet Klargøring i Opsætnings- og administrationsvejledning til Cisco Webex Contact Center.

3. Kopiér webhook-URL-adressen fra siden Tilknytning af indgangspunkt, og konfigurer MessageBird.


I øjeblikket er det kun amerikanske numre, der understøttes.

Før du begynder

Kontrollér, at du har fået MessageBird-sms-nummeret, adgangsnøglen og signaturnøglen. Du kan tilmelde dig på MessageBird-webstedet https://www.messagebird.com/ og angive et sms-nummer efter eget valg.

1

Log på kundeorganisationen ved brug af URL-adressen https://admin.webex.com, og gå til Tjenester > Kontaktcenter > Forbindelser.

2

Gå til sms-kortet, og klik på knappen Konfigurer eller Tilføj flere.

3

Angiv følgende felter:

 • Navn – angiv et navn, der identificerer formålet med din forbindelse. (Det kunne f.eks. være siden Tilbud og rabatter)

 • Telefonnummer – Angiv det MessageBird-nummer, der bruges til at sende sms'er.

 • Adgangsnøgle – Angiv MessageBird-adgangsnøglen. Hvis du vil hente nøglen, skal du logge på MessageBird-webstedet og navigere til Udviklere > API-adgang > Live-API-nøgle.

 • Signaturnøgle – Angiv MessageBird-signaturnøglen. Hvis du vil hente nøglen, skal du logge på MessageBird-webstedet og gå til Udviklere > API-indstillinger > Signaturnøgle.

4

Klik på Udført.

5

Klik på Luk i dialogboksen Lagring gennemført.

Hvad der skal ske nu

Når du har gemt forbindelsen, kan du bruge den. Du kan bruge denne forbindelse i administrationsportalen til at tilknytte et indgangspunkt. Du kan finde flere oplysninger i emnet Tilknytning af et indgangspunkt under kapitlet Klargøring i Opsætnings- og administrationsvejledning til Cisco Webex Contact Center.

1

Log på kundeorganisationen ved brug af URL-adressen https://admin.webex.com, og gå til Tjenester > Kontaktcenter > Forbindelser.

2

Klik på Rediger indstillinger på kortet til sociale kanaler, som du skal redigere.

3

Opdater de påkrævede felter.

4

Hvis du vil slette, skal du klikke på knappen Slet og derefter bekræfte for at fortsætte.


 

Knappen Slet deaktiveres, hvis denne forbindelse er knyttet til et indgangspunkt i administrationsportalen. Hvis du vil fjerne denne tilknytning, skal du gå til administrationsportalen og gå til Klargøring > Tilknytning af indgangspunkterog derefter slette posten for denne forbindelse.

Hvis du ønsker mere detaljerede trin, kan du se afsnittet Slet tilknytning af indgangspunkt i Brugervejledning til opsætning og administration af Cisco Webex Contact Center.