1

Under et opkald skal du vælge Flere opkaldskontroller > Parker fra indstillingerne under opkald.

2

Hent opkaldet fra den anden enhed, eller genoptag opkaldet fra den aktuelle enhed.