Klik på profilbillede , gå til Indstillinger > Video , fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver HD, og klik derefter på Gem.

Dette billede 447163.jpg er ikke tilgængelig i forvisning/cisco.com

Klik på profilbillede, gå til Præferencer > video , og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver HD.