Layouts

Du kan skifte mellem følgende layouts, afhængigt af antallet af deltagere i et møde:

Gitterlayoutet lader dig se videoen af op til ni mødedeltagere. Hvis mødet har mere end ni deltagere, vises de ekstra deltagere i gitteret, når de taler under mødet.

Gitterlayout

Taklayoutet viser den person, der taler i den primære video under miniaturevideoerne af op til seks andre deltagere.

Stablelayout er tilgængeligt, når der er tre eller flere deltagere i mødet.

Stak layout

Når nogen påbegynder deling, fokuseres der i stedet på det delte indhold.

Stak layout, når indhold deles

Side om side-layout viser den person, der taler i den primære video ved siden af miniaturevideoer af op til seks andre deltagere.

Side om side-layout er tilgængeligt, når der er tre eller flere deltagere i mødet.

Side om side-layout

Når nogen påbegynder deling, fokuseres der i stedet på det delte indhold.

Side om side-layout, når indhold deles

Du kan bruge fuldskærmsvisning med layoutet Gitter, Stak eller Side om side. Fuldskærmsvisning skjuler menubjælken øverst i applikationsvinduet.

Når der ikke deles noget indhold, øger visning på fuld skærm størrelsen på den primære video.

Fuldskærmsvisning

Når en person deler indhold, øger visningen i fuld skærm størrelsen af det delte indhold, så du kan se det mere tydeligt.

Fuldskærmsvisning

1

For at skifte til et andet layout skal du klikke på Layout og derefter vælge et Layoutlayout.

Når der for eksempel ikke er delt indhold og tre eller flere deltagere i mødet, kan du vælge mellem følgende valgmuligheder:

  • For at bruge Gitterlayout skal du vælge Gitter.

  • Hvis du vil brugeTakslayout, skal du vælge Stak.

  • Hvis du vil bruge Side om side-layout, skal du vælge Side om side.

2

For at skjule menubjælken øverst i applikationsvinduet skal du vælge Layout og derefter klikke på fuldskærmsvisningen for at Layoutaktivere den.