1

Log ind på dit Webex-websted, Vælg dit navn øverst til højre på dit Webex-websted, og vælg derefter min profil.

Valgmuligheden min profil
2

Vælg Skift i din profilbillede.

Vælg Skift

Hvis du ikke allerede har tilføjet et billede, kan du se dine initialer i en cirkel.

3

Vælg Overfør billede, og søg derefter efter det billede, du vil overføre.

Brug et billede, der er større end eller lig med 720 × 720 pixels og mindre end 5 MB.


 

Brug skyde bjælken nederst til at zoome ind. Træk billedet for at flytte det.

4

Vælg Gem.

Fjern dit profilbillede

Når du har tilføjet en profilbillede, kan du kun erstatte den med et andet billede. Du kan ikke vende tilbage for blot at vise dine initialer.