Fra selvvisningsbilledet kan du vælge en sløret baggrund eller et af de tre baggrundsbilleder. Du kan ændre baggrunden, før eller når du allerede befinder dig i et opkald eller et møde.

Hvis du vil aktivere videobaggrunde, skal du gå til indstillinger, vælge Videobaggrunde og slå Baggrunde til.


Sløringen dækker muligvis ikke hele baggrunden, og eventuelt følsomme oplysninger kan være synlige for andre under videomødet.

1

Tryk på ikonet for selvvisning.

2

Tryk på billedet for selvvisning for at åbne baggrundsindstillinger. Vælg sløret baggrund eller billedbaggrund.

3

Tryk på skærmen uden for kontrolelementerne, når du er færdig.

Hvis du vil lukke selvvisning, skal du trykke ikonet for selvvisning igen.