Med digital skiltning kan du vise tilpasset indhold på din skærm mellem møder, eller når Cisco Webex Share er inaktiv. Du kan vise reklameindhold og fremme dit brand, men også vise oplysninger om gæster, interne medarbejdermeddelelser eller oplysninger.

Med digital skiltning kan du få vist tilpasset video og statiske billeder på din skærm mellem møder, eller når Cisco Webex Share er inaktiv. Du kan vise reklameindhold og fremme dit brand, men også vise oplysninger om gæster, interne medarbejdermeddelelser eller oplysninger.

Digital skiltning kræver adgang til en tredjepartsplatform som f.eks. AppSpace.

Bemærk følgende:

  • Cisco Webex Share går i skiltningstilstanden efter 2 minutters inaktivitet.

  • Billeder vises ikke under møder, skærmdeling eller i kommende planlagte kalenderbegivenheder.

  • De understøttede statiske billedfilformater er. png og. jpeg.

  • Dine TV-eller HDMI-skærmindstillinger kan påvirke dine billeder til digital skiltning. Hvis dine statiske billeder vises forvrænget eller er af dårlig kvalitet, skal du ændre dine tv-skærmindstillinger. Nogle skærmproducenter giver dig mulighed for at sænke indstillingen for skarphed eller ændre billedtilstanden til Computer eller tilsvarende. Få flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med tv'et.

Når du har konfigureret digitalt skiltning, ændres følgende standbyindstillinger:

  • Standby > Kontrol nulstilles til aktiveret.

  • Standby > Forsinkelse nulstiller til 120 minutter og dvaletilstand. Dette er forsinkelsen, før enheden går i dvaletilstand.

Inden du begynder

Du skal bruge en AppSpace-administratorkonto og en HTTP-sikret URL til din AppSpace-kanal. Hvis din AppSpace-server bruger et selvsigneret certifikat, så deler du certifikatet med Webex Share. Hvis du bruger en lokal AppSpace-server med et certifikat, der er signeret af et betroet nøglecenter, skal du ikke dele dit certifikat.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/ skal du gå til Enheder.

2

Vælg din enhed fra lageret, og åbn Avancerede indstillinger.

3

Vælg DigitalSignageServer.

4

Indtast din AppSpace-URL i feltet.

5

Klik på Anvend.