Taletastatur

Følgende er en beskrivelse af, hvordan du bruger det visuelle tastatur.

  • Hvis du vil rulle gennem tegnene, skal du flytte dit hoved til venstre og højre.

  • Hvis du vil indtaste et tegn, skal du sige det tilsvarende ord under det bogstav, du vil indtaste. Hvis du f.eks. vil angive bogstavet b, skal du sige Bravo.

  • Du kan indtaste flere bogstaver på en gang ved at sige de tilsvarende ord sammen. Hvis du f.eks. vil angive navnet Becky, skal du sige Bravo ECHO Charlie Kilo Yankee.

  • Hvis du vil ændre, hvordan du indtaster data i tekstfelter, skal du sige A B C-tilstand, Symboler eller Tal.

  • Når du er færdig med at indtaste teksten, skal du sige den afsendelseskommando, der er på skærmen. I eksemplet, der er vist ovenfor, er afsendelseshandlingen Send.

  • Hvis du vil rydde din indtastning, skal du sige Tilbage for at fjerne det sidste bogstav eller Ryd tekst for at rydde alt.

  • Hvis du vil fortryde den sidste post, skal du sige Fortryd.


Tegnet behøver ikke være synligt på skærmen, hvor det skal indtastes.

Brug diktering

Med diktering kan du bruge naturligt sprog til at indtaste oplysninger.

1

Hvis du vil have vist flere inputindstillinger, skal du sige Flere indstillinger.

2

Hvis du vil skifte til dikteringstilstand, skal du sige Diktering.

3

Sig de ord, du vil indtaste.


 

Du kan sige punktum com for at indtaste teksten .com.

4

Når du har fuldført din diktering, viser HMT den gengivne tekst på skærmen.

Talekommandoer

Log på

Talekommando

Handling

Scanning af kode

Godkender ved brug af en QR-kode

Indtast brugernavn og adgangskode

Godkender ved brug af et brugernavn og en adgangskode

Hovedfunktioner

Talekommando

Handling

Menu

Indstillinger i menuen Vis

Hjælp til Webex

Beskrivelser af hyppigt anvendte kommandoer

Send logfiler

Upload logfiler fra enheden

Log ud

Log af Ekspert efter behov

Forrige side/næste side

Navigerer til 1 side til venstre/højre

Direkte

Søger i dine direkte områder og viser kontakter

Gruppe

Søger i dine gruppeområder

Teams

Viser eksisterende teams

Vælg element <elementnummer>

Vælger element, der er tilknyttet det angivne elementnummer

Søg direkte

Søger i dine direkte områder

Søg i teams

Søger i teamet

Anmod om hjælp (fra valgt team)

Sender en anmodning om hjælp til alle teammedlemmer

Søg efter teammedlemmer

Søger efter et teammedlem

Foretag et opkald

Foretager et opkald til den valgte kontakt

Anmod om hjælp (fra valgt kontakt)

Sender en anmodning om hjælp til den valgte kontakt

Annuller opkald

Annullerer et opkald

Opkald

Talekommando

Handling

Vis kontrolelementer/skjul kontrolelementer

Viser og skjuler menuen for kontrolelementer

Manuelt fokus

Skift til tilstanden for manuelt fokus

Fokuspunkt 1-9

Vælg et fokuspunkt på skærmen

Autofokus

Skift til tilstanden automatisk fokus

Eksponeringsniveau 1-5

Ændrer eksponeringsniveau

Lydniveau 1-5

Ændrer lydstyrkeniveau

Zoomniveau 1-5

Skifter zoomniveau

Tag billede

Tager et billede af den aktuelle kameravisning

Tilføj noter

Starter kommentartilstand

Farve

Åbner menuen for anmærkningsfarve

Figur

Åbner menuen for kommentarfigur

Sæt opkald på pause/genoptag opkald

Sætter lyd- og videosignalet på pause, indtil opkaldet genoptages

Tag et skærmbillede

Tager et skærmbillede af delt skærm

Deltag i opkald

Tilslut dig et planlagt opkald

Afslut opkald

Afslutter opkaldet

Accepter

Acceptér et ikke-planlagt opkald

Afvise

Afvis et ikke-planlagt opkald

Tastaturkommandoer

Talekommando

Handling

Bogstaver

Skifter tastatur til alfabetiske tastatur for at indtaste bogstaver

Numre

Skifter tastatur til numerisk tastatur for at indtaste tal

Symboler

Skifter tastatur til symboltastatur for at indtaste symboler

ABC-tilstand

Skifter tastatur til tastatur i ABC-tilstand

Vis indstillinger/skjul indstillinger

Viser og skjuler tastaturindstillinger

Sikker indtastning

Skifter indtastningstilstand til sikker

Normal indtastning

Skifter indtastningstilstand til normal

Diktering

Aktiverer diktering og angiver tekst baseret på talegenkendelse

Scanning af kode

Scan QR-kode

Lommelygte til/fra

Tænder/slukker for lommelygte

Luk tastatur

Lukker tastatur

Tilbage

Sletter det sidste tegn

Ryd tekst

Rydder tekst i inputfeltet

Fortryd

Fortryder den sidste indtastning

Accepter

Accepterer de angivne oplysninger

Globale kommandoer

Talekommando

Handling

Naviger til hjem

Navigerer til startskærm

Naviger tilbage

Navigerer til forrige skærm

Mine kontrolelementer

Navigerer til systemkontrolpanel

Slå lyd til mikrofon fra

Slår mikrofonlyd fra midlertidigt

Mine beskeder

Åbner beskedområde

Seneste programmer

Åbner programmer, der kører i baggrunden

Vis hjælp

Viser et pop op-vindue med hjælp til kommandoer, der er knyttet til den aktuelle skærm