Klik på rum oplysninger i rummet, og vælg Forlad rum.


 

Du kan også højreklikke på rummet på din liste over rum og derefter vælge Forlad rum.

Gå til menuen aktivitet , Vælg oplysninger, og tryk derefter på Forlad rum.

Gå til rummets indstillinger , og vælg derefter Forlad rum.