Vandmærke
21. mar 2018 | visning(er) | personer fandt dette nyttigt

I Cisco Spark Control Hubhenvisning til eksport og import af WebEx-specifik CSV-fil

Henvisning til eksport og import af WebEx-specifik CSV-fil

Oplysningerne i denne artikel er for administratorer, der bruger Cisco Spark Control Hub til at administrere Common Identity CI-aktiverede WebEx-websteder. Common Identity-tjenesten gemmer alle identiteter for et CI-aktiveret websted. Hver bruger har én fælles identitet for alle samarbejdsservicer, inkl. WebEx.

Ændre grupper af brugerattributter

Du kan bruge filer med semikolonafgrænsede værdier (CSV) for at masseefterse og -opdatere privilegier og valgmuligheder, der er specifikke for WebEx, for eksisterende berettigede brugere. Den WebEx-specifikke CSV-filmetode er den bedste måde til at modificere

 • WebEx-specifikke attributter for mange brugere

 • Attributter, der adskiller sig fra en bruger til en anden (f.eks., lyd-pinkode og TSP-lydkonti)

Du kan ikke bruge den WebEx-specifikke CSV-fil til at tilføje eller bemyndige brugere. For oplysninger om, hvordan du bruger CSV-filer til massetilføjelse og til at masseberettige nye brugere, se Tilføj flere brugere med CSV-skabelonen.

   Kommando eller handlingFormål
  1Opret en WebEx-specifik CSV-filskabelon
   

  I dette trin eksporterer du en CSV-fil, der indeholder alle de eksisterende berettigede WebEx-brugere for dit websted.

   
  2Batchrediger WebEx-indstillinger og privilegier for flere brugere
   

  I dette trin redigerer du CSV-filen (WebEx-specifik CSV-filskabelon), som du oprettede i trin et. Når du har opdateret filen, skal du importere filen tilbage til dit WebEx-websted.

   

  Opret en WebEx-specifik CSV-filskabelon

  Du kan eksportere en CSV-fil, der indeholder de WebEx-specifikke indstillinger for alle dit websteds berettigede brugere. Du kan bruge denne fil til at masseefterse indstillinger eller som en skabelon, som du kan redigere.

   1Fra kundevisningen i https:/​/​admin.ciscospark.com skal du gå til Tjenester.
   2I afsnittet Møde skal du klikke på linket for dit websted eller klikke på Vis alle.
   3I kolonnen Handlinger skal du klikke på Massemodificer brugerattributter ved siden af det WebEx-berettigede websted, som du vil modificere.
   4Tryk på Rapporter

   Mens eksporten er igangværende, ser du statussen "Eksporterer" i kolonnen Handlinger. Når eksportprocessen er fuldført, ændres statussen til Eksportresultater.

   5Klik på Eksportresultater.
   6I dialogboksen Eksporter resultater skal du klikke på Download.
   7Klik på Gem fil, og klik derefter på OK.
   8Naviger til placeringen, hvor du vil gemme filen, og klik derefter på Gem.

   Batchrediger WebEx-indstillinger og privilegier for flere brugere

   Brug et regnearksredigeringsprogram som f.eks. Microsoft Excel til at opdatere den WebEx-specifikke CSV-filskabelon, som du har eksporteret for dit websted.

     

   Når du åbner en CSV-fil, fjerner Microsoft Excel foranstillede nuller fra alle nummerkoder. Du kan finde løsninger i Åbn en CSV-fil i Excel, og behold de foranstillede nuller.

   Inden du begynder

   Opret en WebEx-specifik CSV-filskabelon.

    1Brug et regnearksredigeringsprogram til at åbne CSV-filskabelonen.
    2Foretag ændringerne til brugerindstillingerne, og gem derefter filen.
    3Fra kundevisningen i https:/​/​admin.ciscospark.com skal du gå til Tjenester.
    4I afsnittet Møde skal du klikke på linket for dit websted eller klikke på Vis alle og derefter vælge et websted, fra listen.
    5I kolonnen Handlinger skal du klikke på Massemodificer brugerattributter for det WebEx-berettigede websted, som du vil modificere.
    6Tryk på Rapporter
    7Gå til placeringen af den opdaterede CSV-fil, vælg filen, og klik derefter på Åbn.
    8I dialogboksen Massemodificer brugerattributter skal du klikke på Importer.

    Mens eksporten er igangværende, ser du statussen "Importerer" i kolonnen Handlinger. Når importprocessen er fuldført, ændres status til Importer resultater. Når importprocessen er færdig, kan du klikke på Importer resultater for at se en oversigt over resultaterne.

      

    Nogle attributter er almindelige og skrivebeskyttede. Under importen ignorerer systemet ændringer, du foretager til skrivebeskyttede attributter.

    Åbn en CSV-fil i Excel, og behold de foranstillede nuller

     1Åbn en ny, tom Excel-projektmappe.
     2Vælg fanen Data.
     3I kategorien Få eksterne Data skal du vælge Fra tekst.
     4Brug Windows Explorer til at gå til og vælge .CSV-filen, og vælg derefter Åbn.
     5Under Oprindelig datatype skal du vælge Afgrænset og derefter vælge Næste.
     6Under Afgrænsere skal du vælge Fane og derefter klikke på Næste.
     7Under Kolonnedataformat skal du vælge Tekst.
     8Under Forhåndsvisning af data skal du vælge alle kolonnerne.
       

     Vælg den første kolonne, hold Skift nede, mens du ruller til og vælger den sidste kolonne.

     9Vælg Afslut.

     Gem en CSV-fil i Excel, og behold de foranstillede nuller

      1Med filen åben i Microsoft Excel skal du vælge den celle eller den række celler, som du ønsker at formatere.
      2Vælg fanen Start.
      3I gruppen Nummer skal du vælge ikonet Formater celler: Nummer ()-ikon.
      4På fanen Nummer, fra listen Kategori, skal du vælge Brugertilpasset.
      5I feltet Type skal du indtaste nummerformatet, såsom 000-000-0000 for et telefonnummer eller 0000 for en firecifret værtspinkode.
      6Vælg OK.

      Marker Importresultaterne

      Når importprocessen er gennemført, kan du se importresultaterne og downloade importfejlloggen (hvis relevant). Fejlloggen viser hver post, der ikke kunne opdateres, sammen med en årsag til fejlen. Et link til at downloade importresultaterne vises på siden WebEx-websteder i kolonnen Handling for webstedet. Fejlloggen er i CSV-filformatet, og du kan åbne den i et regnearksredigeringsprogram såsom Microsoft Excel.

       1Fra kundevisningen i https:/​/​admin.ciscospark.com skal du gå til Tjenester.
       2I afsnittet Møde skal du klikke på linket for dit websted eller klikke på Vis alle og derefter vælge et websted, fra listen.
       3I kolonnen Handling for webstedet skal du klikke på Importer resultater.
       4I dialogboksen Importer resultater skal du klikke på Download importfejllog.

       Linket til at downloade importfejlrapporten vises kun, hvis der opstod fejl under importprocessen.

       5I dialogboksen Gem skal du klikke på Gem fil og derefter påGem.
       6Naviger til placeringen, hvor du vil gemme filen, og klik derefter på Gem.
       7Brug et regnearksredigeringsprogram til at åbne filen.

       WebEx-specifikke oplysningsfelter

       Følgende tabel viser felterne (kolonner), som udgør WebEx-specifikke CSV-filer. Beskrivelsen af et skrivebeskyttet felt angiver specifikt, at feltet er skrivebeskyttet.

       Mark

       Beskrivelse

       UserID

       Skrivebeskyttet

       (Obligatorisk) Angiver et identifikationsnummer, som WebEx-database til webstedsadministration automatisk opretter for kontoen.

       Aktiv

       Skrivebeskyttet

       (Påkrævet) Angiver, hvorvidt en brugerkonto er aktiv eller inaktiv. For at en bruger kan være vært for WebEx-møder, undervisningssessioner, supportsessioner eller begivenheder, skal deres konto være aktiv. Dette felt kan indeholde en af ​​følgende værdier:

       • J: Brugerkontoen er aktiv.

       • N: Brugerkontoen er inaktiv.

       Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen J.

       FirstName

       Skrivebeskyttet

       (Obligatorisk) Angiver fornavnet på den bruger, som denne konto tilhører.

       LastName

       Skrivebeskyttet

       (Obligatorisk) Angiver efternavnet på den bruger, som denne konto tilhører.

       E-mail

       Skrivebeskyttet

       Angiver brugerens e-mailadresse.

       Sprog

       (Valgfri) Angiver det sprog, der er valgt som standard på brugerens side Præferencer. Denne valgmulighed bestemmer det sprog, hvorpå teksten vises for brugeren på dit mødeservicewebsted. Afhængigt af hvilke sprog dit websted understøtter, indeholder dette felt en af de følgende værdier for kort navn. På følgende liste vises det korte navn ved siden af det tilsvarende sprog.

       Hvis feltet efterlades tomt, anvendes standardsproget for webstedet.

       Sprog - id

       Engelsk: en-us

       Forenklet kinesisk: zh-cn

       Traditionelt kinesisk: zh-tw

       Japansk: jp

       Koreansk: ko

       Fransk: fr

       Tysk: de

       Italiensk: it

       Castiliansk spansk: es-me

       Latinamerikansk spansk: es-sp

       Svensk: sw

       Hollandsk: nl

       Portugisisk: pt-br

       Russisk: ru

       HostPrivilege

       Skrivebeskyttet

       Angiver typen af brugerkonto. Dette felt kan indeholde følgende kontotyper:

       • HOST: Angiver, at brugeren har en værtskonto.

       • ADMN: Angiver, at brugeren har webstedsadministrator-konto.

       • ADMV: Angiver, at brugeren har en skrivebeskyttet webstedsadministrator-konto.

       • ATTND: Angiver, at brugere har en mødedeltagerkonto.

       Hvis dette felt er tomt, er standarden værtskontotypen.

       MeetingPrivilege

       (Valgfri) Angiver, hvilke typer møder brugeren kan holde som vært. Dette felt kan indeholde en eller flere koder, med op tre cifre, der angiver den type møder, en bruger kan afholde som vært.

         
       • For at få en gyldig kode til dette felt skal du se wedstedsadministrationens hjemmeside, der viser indeksværdierne for hver sessionstype. Hvis dit websted indeholder mødetypen Access Anywhere, skal du imidlertid ikke indtaste koden i dette felt.

       • Hvis koder indeholder foranstillede nuller, behøver du ikke indtaste dem. Hvis din mødetypekode for eksempel er 004, skal du kun indtaste tallet 4 i dette felt.

       • Du kan angive flere mødetyper for enhver brugerkonto, hvis din organisation har de nødvendige licenser. For at angive flere tjenesteydelsestyper skal du adskille dem med kommaer, men uden mellemrum - For eksempel:

        15.120

       • Hvis du har spørgsmål til mødetyper, som din organisation har købt, bedes du kontakte din WebEx-kontoadministrator.

        Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       TelephonyPrivilege

       (Valgfri) Angiver typen af telekonferenceservice, som brugeren kan bruge, når vedkommende er vært for en session. Dette felt kan indeholde en eller flere af følgende værdier for en konto, afhængigt af den telekonferenceservice, som din organisations WebEx-tjenesteydelse understøtter:

       • CLIN: Indgående opkaldstelekonferencer. Angiver, at brugeren kan afholde sessioner som vært, hvor mødedeltagerne kan ringe til et telefonnummer for at deltage i en telekonference.

       • TOLL: Gratis indgående opkaldstelekonferencer. Angiver, at brugeren kan afholde sessioner som vært, hvor mødedeltagerne kan ringe til et gratis telefonnummer for at deltage i en telekonference.

       • CLBK: Tilbagekaldstelekonferencer: Angiver, at brugeren kan afholde sessioner som vært, hvor mødedeltagerne modtager et telefonopkald fra WebEx-tjenesteydelsen for at deltage i en telekonference. Hver mødedeltager ringer først op til et telefonnummer og lægger derefter på. Tjenesteydelsen ringer derefter op til mødedeltagerens telefonnummer.

       • INTL: Internationale tilbagekaldstelekonferencer. Angiver, at brugeren kan afholde møder eller undervisningssessioner som vært, hvor mødedeltagerne modtager et internationalt telefonopkald fra WebEx-tjenesteydelsen for at deltage i en telekonference.

       • VoIP: Internettelefon. Angiver, at brugeren kan afholde sessioner som vært, der inkluderer en Internettelefonkonference (Voice over IP).

       • ILCI: Internationale opkaldsnumre: Angiver, at brugeren kan afholde sessioner som vært, for hvilke mødedeltagere i andre lande kan ringe til et lokalt telefonnummer for at deltage i en telekonference.

       • SELT: Telekonferenceplacering. Angiver, at brugeren kan vælge telefonibroens placering, der skal bruges til en telekonference. Kun tilgængelig, hvis din WebEx-tjenesteydelse er opsat med flere broplaceringer.

       For at deaktivere alle telefonprivilegier for en bruger skal du indtaste et komma ("," uden anførselstegnene). Du kan ikke fjerne telefonprivilegier for brugere med personligt lokale aktiveret.

         

       Du kan angive flere typer telekonferencer for enhver brugerkonto, hvis din organisation har købt de nødvendige valgmuligheder. For at angive flere typer telekonferencer skal de adskilles med kommaer, uden mellemrum - For eksempel:

       • CLIN, CLBK, VoIP

       • For at afgøre hvilken telekonferenceservice din organisation understøtter, skal du se webstedsadministrationens hjemmeside.

       SCOptions

       (Valgfri) Kun tilgængelig for Support Center-websteder. Du kan angive følgende værdi i dette felt:

       AREC: Automatisk optagelse. Angiver, at Remote Support automatisk optager supportsessioner, som brugeren udfører.

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       STComputers

       (Valgfri) Kun tilgængelig for Support Center-websteder med valgmuligheden Remote Access. Gælder kun, hvis du har angivet Automatisk optagelse (AREC) for STOptions for brugeren. Angiver, hvilke computere brugeren kan få adgang til eksternt, ved hjælp af Remote Access. Computerne skal allerede være defineret for Remote Access i webstedsadministrationen. Skriv computernavnene nøjagtigt, som de vises i webstedsadministrationen.

         

       Bemærk Du kan angive flere computere for en brugerkonto. For at angive flere computere skal du adskille dem med kommaer, uden mellemrum, for eksempel:

       Computer 1, Computer 2

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       TimeZone

       (Valgfri) Angiver indeksnummeret for den tidszone, hvor brugeren befinder sig.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, bruger WebEx standardtidszonen for WebEx-webstedet.

       PhoneCntry

       (Valgfri) Angiver det nummer, du skal indtaste for at ringe til en bruger, der er bosat i et andet land. Indtast kun numre og understregninger (_); du må ikke inkludere tegnsætning som bindestreger eller punktummer.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen 1.

       PhoneLocal

       (Valgfri) Angiver brugerens telefonnummer. Indtast kun tal – må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       PhoneCallin

       (Valgfri) Angiver nummeret, som brugeren skal bruge til indgående opkald. Indtast kun tal – må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen N.

       PhoneCallback

       (Valgfri) Angiver nummeret, som brugeren ønsker at blive ringet op på. Indtast kun tal – må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen N.

       CellCntry

       (Valgfri) Angiver det nummer, du skal indtaste for at ringe til en mobilbruger, der er bosat i et andet land. Indtast kun numre og understregninger (_); du må ikke inkludere tegnsætning som bindestreger eller punktummer.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen 1.

       CellLocal

       (Valgfri) Angiver brugerens telefonnummer. Indtast kun numre – må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       CellCallin

       (Valgfri) Angiver nummeret, som brugeren skal bruge til indgående opkald. Indtast kun tal – må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen N.

       CellCallback

       (Valgfri) Angiver nummeret på brugerens personsøger, som brugeren ønsker at blive ringet op på. Indtast kun tal – må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen N.

       AP1Cntry, AP2Cntry

       (Valgfri) Angiver det nummer, du skal indtaste for at ringe til en personsøger-bruger, der er bosat i et andet land. Indtast kun numre og understregninger (_); du må ikke inkludere tegnsætning som bindestreger eller punktummer.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen 1.

       AP1Local, AP2Local

       (Valgfri) Angiver nummeret på brugerens personsøger. Indtast kun tal – må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       AP1Callin, AP2Callin

       (Valgfri) Angiver nummeret, som brugeren skal bruge til indgående opkald. Indtast kun tal – må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen N.

       AP1Callback, AP2Callback

       (Valgfri) Angiver nummeret, som brugeren ønsker at blive ringet op på. Indtast kun tal – må ikke indeholde tegnsætning, såsom bindestreger eller punktummer.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen N.

       Pinkode

       (Valgfri) Angiver brugerens personlige id-nummer.

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       YderligereOptagelsesHukommelse

       (Valgfri) Angiver antallet af megabyte (MB) for ekstra hukommelse, der kan tildeles brugeren til lagring af netværksbaserede optagelsesfiler. Skriv kun tal i dette felt. Hvis du ikke vil tildele ekstra lagerplads til en brugerkonto, kan du efterlade dette felt tomt.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardværdien 0.

       TeleAcct1TollFree-Cntry

       TeleAcct2TollFree-Cntry

       TeleAcct3TollFree-Cntry

       (Valgfri) Disse felter indeholder kun data, hvis dit websted giver brugerne personlige telekonferencekonti, via valgmuligheden WebEx telefoni API eller telekonferencekonti.

         

       Undlad at tilføje eller redigere data i disse felter. Hvis du eksporterer brugerkontodata, udfyldes disse felter med telekonferencenumre fra brugerens personlige telekonferencekonti. Telefoniserveren giver disse numre til brugeren, når brugeren tilføjer en personlig telekonferencekonto ved hjælp af siden Min profil.

       Hvis feltet efterlades tomt, bevares alle oplysningerne.

       TeleAcct1TollFree-Area

       TeleAcct2TollFree-Area

       TeleAcct3TollFree-Area

       (Valgfri) Disse felter indeholder kun data, hvis dit websted giver brugerne personlige telekonferencekonti, via valgmuligheden WebEx telefoni API eller telekonferencekonti.

         

       Undlad at tilføje eller redigere data i disse felter. Hvis du eksporterer brugerkontodata, udfyldes disse felter med telekonferencenumre fra brugerens personlige telekonferencekonti. Telefoniserveren giver disse numre til brugeren, når brugeren tilføjer en personlig telekonferencekonto ved hjælp af siden Min profil.

       Hvis feltet efterlades tomt, bevares alle oplysningerne.

       TeleAcct1TollFree-Num

       TeleAcct2TollFree-Num

       TeleAcct3TollFree-Num

       (Valgfri) Disse felter indeholder kun data, hvis dit websted giver brugerne personlige telekonferencekonti, via valgmuligheden WebEx telefoni API eller telekonferencekonti.

         

       Undlad at tilføje eller redigere data i disse felter. Hvis du eksporterer brugerkontodata, udfyldes disse felter med telekonferencenumre fra brugerens personlige telekonferencekonti. Telefoniserveren giver disse numre til brugeren, når brugeren tilføjer en personlig telekonferencekonto ved hjælp af siden Min profil.

       Hvis feltet efterlades tomt, bevares alle oplysningerne.

       TeleAcct1TollFree-IsTollFree

       TeleAcct2TollFree-IsTollFree

       TeleAcct3TollFree-IsTollFree

       (Valgfri) Disse felter indeholder kun data, hvis dit websted giver brugerne personlige telekonferencekonti, via valgmuligheden WebEx telefoni API eller telekonferencekonti.

         

       Undlad at tilføje eller redigere data i disse felter. Hvis du eksporterer brugerkontodata, udfyldes disse felter med telekonferencenumre fra brugerens personlige telekonferencekonti. Telefoniserveren giver disse numre til brugeren, når brugeren tilføjer en personlig telekonferencekonto ved hjælp af siden Min profil.

       Hvis feltet efterlades tomt, bevares alle oplysningerne.

       TeleAcct1Toll-Cntry

       TeleAcct2Toll-Cntry

       TeleAcct3Toll-Cntry

       (Valgfri) Disse felter indeholder kun data, hvis dit websted giver brugerne personlige telekonferencekonti, via valgmuligheden WebEx telefoni API eller telekonferencekonti.

         

       Undlad at tilføje eller redigere data i disse felter. Hvis du eksporterer brugerkontodata, udfyldes disse felter med telekonferencenumre fra brugerens personlige telekonferencekonti. Telefoniserveren giver disse numre til brugeren, når brugeren tilføjer en personlig telekonferencekonto ved hjælp af siden Min profil.

       Hvis feltet efterlades tomt, bevares alle oplysningerne.

       TeleAcct1Toll-Area

       TeleAcct2Toll-Area

       TeleAcct3Toll-Area

       (Valgfri) Disse felter indeholder kun data, hvis dit websted giver brugerne personlige telekonferencekonti, via valgmuligheden WebEx telefoni API eller telekonferencekonti.

         

       Undlad at tilføje eller redigere data i disse felter. Hvis du eksporterer brugerkontodata, udfyldes disse felter med telekonferencenumre fra brugerens personlige telekonferencekonti. Telefoniserveren giver disse numre til brugeren, når brugeren tilføjer en personlig telekonferencekonto ved hjælp af siden Min profil.

       Hvis feltet efterlades tomt, bevares alle oplysningerne.

       TeleAcct1Toll-Num

       TeleAcct2Toll-Num

       TeleAcct3Toll-Num

       (Valgfri) Disse felter indeholder kun data, hvis dit websted giver brugerne personlige telekonferencekonti, via valgmuligheden WebEx telefoni API eller telekonferencekonti.

         

       Undlad at tilføje eller redigere data i disse felter. Hvis du eksporterer brugerkontodata, udfyldes disse felter med telekonferencenumre fra brugerens personlige telekonferencekonti. Telefoniserveren giver disse numre til brugeren, når brugeren tilføjer en personlig telekonferencekonto ved hjælp af siden Min profil.

       Hvis feltet efterlades tomt, bevares alle oplysningerne.

       TeleAcct1Toll-IsTollFree

       TeleAcct2Toll-IsTollFree

       TeleAcct3Toll-IsTollFree

       (Valgfri) Disse felter indeholder kun data, hvis dit websted giver brugerne personlige telekonferencekonti, via valgmuligheden WebEx telefoni API eller telekonferencekonti.

         

       Undlad at tilføje eller redigere data i disse felter. Hvis du eksporterer brugerkontodata, udfyldes disse felter med telekonferencenumre fra brugerens personlige telekonferencekonti. Telefoniserveren giver disse numre til brugeren, når brugeren tilføjer en personlig telekonferencekonto ved hjælp af siden Min profil.

       Hvis feltet efterlades tomt, bevares alle oplysningerne.

       TeleAcct1-SubAC

       TeleAcct2-SubAC

       TeleAcct3-SubAC

       (Valgfri) Disse felter indeholder kun data, hvis dit websted giver brugerne personlige telekonferencekonti, via valgmuligheden WebEx telefoni API eller telekonferencekonti.

         

       Undlad at tilføje eller redigere data i disse felter. Hvis du eksporterer brugerkontodata, udfyldes disse felter med telekonferencenumre fra brugerens personlige telekonferencekonti. Telefoniserveren giver disse numre til brugeren, når brugeren tilføjer en personlig telekonferencekonto ved hjælp af siden Min profil.

       Hvis feltet efterlades tomt, bevares alle oplysningerne.

       TeleAcct1-PartAC

       TeleAcct2-PartAC

       TeleAcct3-PartAC

       (Valgfri) Disse felter indeholder kun data, hvis dit websted giver brugerne personlige telekonferencekonti, via valgmuligheden WebEx telefoni API eller telekonferencekonti.

         

       Undlad at tilføje eller redigere data i disse felter. Hvis du eksporterer brugerkontodata, udfyldes disse felter med telekonferencenumre fra brugerens personlige telekonferencekonti. Telefoniserveren giver disse numre til brugeren, når brugeren tilføjer en personlig telekonferencekonto ved hjælp af siden Min profil.

       Hvis feltet efterlades tomt, bevares alle oplysningerne.

       TeleAcct1RecordingDialOutNumFlag

       TeleAcct2RecordingDialOutNumFlag

       TeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

       (Valgfri) Disse felter indeholder kun data, hvis dit websted giver brugerne personlige telekonferencekonti, via valgmuligheden WebEx telefoni API eller telekonferencekonti.

         

       Undlad at tilføje eller redigere data i disse felter. Hvis du eksporterer brugerkontodata, udfyldes disse felter med telekonferencenumre fra brugerens personlige telekonferencekonti. Telefoniserveren giver disse numre til brugeren, når brugeren tilføjer en personlig telekonferencekonto ved hjælp af siden Min profil.

       Hvis feltet efterlades tomt, bevares alle oplysningerne.

       LabAdmin

       (Valgfri) Gælder kun for Training Center. Angiver, om brugeren er en administrator for praktisk laboratorium (Training Center).

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen N.

       SchedulePermission

       (Valgfri) Gælder kun for Meeting Center-, Training Center- og Event Center-websteder. Angiver de brugere, der kan planlægge sessioner for denne bruger. Du kan kun angive de brugere, der har konti på det samme WebEx-tjenesteydelses websted som denne bruger. For at angive en bruger skal du skrive brugerens e-mailadresse nøjagtigt, som den vises for brugerens konto.

       Du kan angive flere e-mailadresser ved at adskille dem med kommaer og uden mellemrum - For eksempel: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       PCNAcc1AutoGenerate

       PCNAcc2AutoGenerate

       PCNAcc3AutoGenerate

       (Valgfrit) Angiver, om du opretter en adgangskode automatisk.

       Dette felt kan indeholde en af ​​følgende værdier:

       • J: Angiver, at adgangskoden oprettes automatisk.

       • N: Angiver, at adgangskoden ikke oprettes automatisk.

       Hvis feltet efterlades tomt, er standardindstillingen Tilgængelig. Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

       PCNAcc1HostAccCode

       PCNAcc2HostAccCode

       PCNAcc3HostAccCode

       (Valgfri) Angiver værtens adgangskode.

       Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

       PCNAcc1TollFreeCallinNum

       PCNAcc2TollFreeCallinNum

       PCNAcc3TollFreeCallinNum

       (Valgfri) Angiver det gratis opkaldsnummer.

       Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

       PCNAcc1TollCallinNum

       PCNAcc2TollCallinNum

       PCNAcc3TollCallinNum

       (Valgfrit) Angiver backup betalt opkaldsnummer.

       Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

       PCNAcc1ILNum

       PCNAcc2ILNum

       PCNAcc3ILNum

       (Valgfri) Angiver, at PCN-konto understøtter internationale indgående opkald.

       Hvis PCN ikke er aktiveret, vil værdien være tom.

       SupportCascading

       (Valgfri) Angiver, om optimering af download-båndbredde er aktiveret for dine Event Center-brugere. Optimering af båndbredde tillader at skifte trafikken til andre klienter på det samme undernet.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen N.

       WebcastBasic

       (Valgfri) Tillader Event Center-brugere, at udsende online præsentationer og lyd.

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       WebcastVideo

       (Valgfri) Tillader Event Center-brugere at streame video.

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       WebcastAdmin

       (Valgfri) Angiver, om den aktuelle bruger er en Webcast Administrator eller præsentationsvært. Hvis den er markeret, er brugeren en administrator.

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       SupportCMR

       Skrivebeskyttet

       (Valgfri) Angiver, om personligt lokale er tilgængeligt for dine brugere (kun Meeting Center).WebEx Meeting Center-videokonference

       • 1: Angiver, at CMR Cloud er tilgængelig for brugeren.WebEx Meeting Center-videokonference

       • 0: Angiver, at CMR Cloud ikke er tilgængelig for brugeren.WebEx Meeting Center-videokonference

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen 0.

       SupportPR

       (Valgfri) Angiver, om personligt lokale er tilgængeligt for dine brugere (kun Meeting Center).

       • 1: Angiver, at brugeren modtager et personligt lokale.

       • 0: Angiver, at brugeren ikke modtager et personligt lokale.

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen 0.

       SupportHQV

       (Valgfri) Angiver, om højkvalitetsvideo er tilgængelig for dine brugere (kun Meeting Center, Event Center og Training Center).

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen Y.

       SupportHDV

       (Valgfri) Angiver, om video i højdefinition er tilgængelig for dine brugere (kun Meeting Center, Event Center og Training Center).

       Hvis du lader dette felt stå tomt, er standardindstillingen Y.

       VideoDeviceName1-5

       (Valgfri) Angiver navnet på videoenheden, som brugeren ønsker at blive ringet op på.

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       VideoDeviceAddress1-5

       (Valgfri) Angiver adressen på videoenheden, hvorpå brugeren ønsker at blive ringet op.

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       DefaultVideoDeviceIndex

       (Valgfri) Angiver indeksnummeret (fra 1 til 5) for brugerens standard videoenhed.

       Hvis du efterlader feltet tomt, efterlades værdien også tom.

       Tidszoner

       Tidszoner vises i et letlæseligt format. Menupunkterne vises forskelligt, afhængigt af om tidszonerne er i DST (sommertid). Tidszonens menuformat bruger dette format:

       Sted (<Time zone name> <DST label> "Tidspunkt", <GMT offset>)

       Et eksempel på tidszoneformatet, som det viser, er:

       San Francisco (Pacific Standard Time), GMT-08:00

       Følgende tabel angiver tidszonerne efter indeks og inkluderer oplysninger om hver tidszone.

       Tabel 1 Tidszoneindeks

       Indeks

       GMT

       Navn

       Lokalitet

       Standard

       DST

       0

       -12 timer

       Datolinje

       Marshall-øerne

          

       1

       -11 timer

       Samoa

       Samoa

          

       2

       -10 timer

       Hawaii

       Honolulu

       Standard

       Sommertid

       3

       -9 timer

       Alaska

       Anchorage

       Standard

       Sommertid

       4

       -8 timer

       Stillehavet

       San Francisco

       Standard

       Sommertid

       5

       -7 timer

       Bjerg

       Arizona

          

       6

       -7 timer

       Bjerg

       Denver

       Standard

       Sommertid

       7

       -6 timer

       Central

       Chicago

       Standard

       Sommertid

       8

       -6 timer

       Mexico Central

       Mexico City

       Standard

       Sommertid

       9

       -6 timer

       Central

       Saskatchewan

          

       10

       -5 timer

       S. American Pacific

       Bogota

          

       11

       -5 timer

       Østlig

       New York

       Standard

       Sommertid

       12

       -5 timer

       Østlig

       Indiana

       Standard

       Sommertid

       13

       -4 timer

       Atlanterhavet

       Halifax

       Standard

       Sommertid

       14

       -4 timer

       S. American Western

       Caracas

          

       15

       -3,5 timer

       Newfoundland

       Newfoundland

       Standard

       Sommertid

       16

       -3 timer

       S. American Eastern

       Brasilia

       Standard

       Sommertid

       17

       -3 timer

       S. American Eastern

       Buenos Aires

          

       18

       -2 timer

       Midtatlantisk

       Midtatlantisk

       Standard

       Sommertid

       19

       -1 timer

       Azorerne

       Azorerne

        

       Sommer

       20

       0 timer

       Greenwich

       Casablanca

          

       21

       0 timer

       Greenwich Mean

       London

        

       Sommer

       22

       1 timer

       Centraleuropæisk

       Amsterdam

        

       Sommer

       23

       1 timer

       Centraleuropæisk

       Paris

        

       Sommer

       25

       1 timer

       Centraleuropæisk

       Berlin

        

       Sommer

       26

       2 timer

       Eastern European

       Athen

        

       Sommer

       28

       2 timer

       Egypten

       Cairo

       Standard

       Sommertid

       29

       2 timer

       Sydafrika

       Pretoria

          

       30

       2 timer

       Eastern European

       Helsinki

        

       Sommer

       31

       2 timer

       Israel

       Tel Aviv

       Standard

       Sommertid

       32

       3 timer

       Saudi-Arabien

       Riyadh

          

       33

       3 timer

       Rusland

       Moskva

       Standard

       Sommertid

       34

       3 timer

       Nairobi

       Nairobi

          

       35

       3,5 timer

       Iran

       Tehran

          

       36

       4 timer

       Arabisk

       Abu Dhabi

          

       37

       4 timer

       Baku

       Baku

       Standard

       Sommertid

       38

       4,5 timer

       Afghanistan

       Kabul

          

       39

       5 timer

       Vestasien

       Ekaterinburg

          

       40

       5 timer

       Vestasien

       Islamabad

          

       41

       5,5 timer

       Indien

       Bombay

          

       42

       5,5 timer

       Columbo

       Columbo

          

       43

       6 timer

       Centralasien

       Almaty

          

       44

       7 timer

       Bangkok

       Bangkok

          

       45

       8 timer

       Kina

       Beijing

          

       46

       8 timer

       Vestaustralien

       Perth

       Standard

       Sommertid

       47

       8 timer

       Singapore

       Singapore

          

       48

       8 timer

       Taipei

       Taipei

          

       49

       9 timer

       Japan

       Tokyo

          

       50

       9 timer

       Korea

       Seoul

          

       51

       9 timer

       Yakutsk

       Yakutsk

          

       52

       9,5 timer

       Centralaustralien

       Adelaide

       Standard

       Sommertid

       53

       9,5 timer

       Centralaustralien

       Darwin

          

       54

       10 timer

       Østaustralien

       Brisbane

          

       55

       10 timer

       Østaustralien

       Sydney

       Standard

       Sommertid

       56

       10 timer

       Vestlige Stillehav

       Guam

          

       57

       10 timer

       Tasmanien

       Hobart

       Standard

       Sommertid

       58

       10 timer

       Vladivostok

       Vladivostok

       Standard

       Sommertid

       59

       11 timer

       Det Centrale Stillehav

       Salomonøerne

          

       60

       12 timer

       New Zealand

       Wellington

       Standard

       Sommertid

       61

       12 timer

       Fiji

       Fiji

          

       130

       1 timer

       Centraleuropæisk

       Stockholm

        

       Sommer

       131

       -8 timer

       Mexico Stillehav

       Tijuana

       Standard

       Sommertid

       132

       -7 timer

       Mexico bjerg

       Chihuahua

       Standard

       Sommertid

       133

       -4,5 timer

       S. America Western

       Caracas

       Standard

       Sommertid

       134

       8 timer

       Malaysia

       Kuala Lumpur

       Standard

       Sommertid

       Var denne artikel nyttig?

       Relaterede artikler

       Set for nyligt

       ×