Åbn Webex Meetings-app, og tryk på indstillinger for at se menuen Main Settings.

Tryk på mødelisten for at åbne valgmulighederne for kalender integration.

  • Vælg Webex kalender for at integrere Webex planlagte møder og møder i personligt lokale fra dit Webex websted og se disse kommende møder i Webex Meetings-app.

  • Vælg enheds kalender for at integrere møder, der er planlagt på din mobil enhed, og se disse kommende møder i Webex Meetings-app.

  • Vælg Office 365 kalender for at integrere møder fra Outlook og se disse kommende møder i Webex Meetings-app.


Hvis der findes et møde i Webex-kalenderen, Microsoft Office 365-kalenderen og enheds kalenderen samtidig, viser Webex-kalenderen først og duplikerede indtastninger vises ikke.

Prioritetsniveauet for kalenderen er som følger: Webex kalender > Office 365 kalender >-enheds kalender. Kun Webex møder vises på mødelisten.