Fra afsnittet indsigt på din Webex-websteds startside kan du se en graf over møder, du har været vært for for nyligt, og antallet af deltagere i disse møder.

For detaljerede oplysninger om indsigt, klik på Vis flere under graferne eller indsigte i det venstre navigationspanel.

Siden indsigt har to grafer:

  • Møder, jeger vært for – viser, hvor mange møder du har hosted, herunder det samlede antal minutter, der er brugt i disse møder. Det inkluderer også det ugentlige gennemsnit for antallet af møder og deres varighed.

    Klik på rullepilen over grafen for at ændre tidsrammen for grafen.

  • Deltagere i møder i er hosted— viser, hvor mange deltagere der var i dine møder, det gennemsnitlige antal deltagere og møder med de fleste og færrest deltagere.

    Klik på rullepilen over grafen for at ændre tidsrammen for grafen.


Vælg Vis mere i det øverste højre hjørne af siden indsigt for at få rapporter til brug, optagelsesoplysninger, deltagelse og tilmelding.