På WBS-39.6 og senere websteder er DTMF-Kontroller kun tilgængelige i møder i personligt lokale for deltagere, der deltager med deres telefon.


Hvis en vært deltager i mødet fra deres telefon, har de alle DTMF-kommandoer tilgængelige. Men hvis en vært deltager fra møde klienten og vælger telefon for deres lydindstilling, har de kun tilgængelige mødedeltager DTMF-kommandoer.

Vært

Mødedeltager

Kommando

Nøglesekvens

X

X

Få teknisk support (hvis CCA-SP er aktiveret)

*0

X

Lås eller lås mødet op

*5

X

X

Slå din egen lyd fra og til

*6

X

X

Afspil en deltager tælling

*#

X

X

Menuen Hjælp

**

X

Slå lyd fra for alle

##

X

Slå lyd til for alle

99