Som Webex-administrator skal du gøre følgende:

1. Aktiver Webex-assistant for møder i Control hub.

2. Klargør Webex-assistant til møder for en organisation, en hel Webex-websted eller for specifikke brugere via licenstildeling.

Inden du begynder

Webex-assistant er tilgængelig i Webex Meetings version 40,4 og senere.

1

Fra kunde visningen i https://admin.Webex.comskal du gå til tjenesterog vælge websteder under møde .

2

Vælg dit websted, og vælg Konfigurer websted.

3

Under Almindelige indstillinger skal du vælge Webstedets valgmuligheder.

4

Under Webex-Assistant-konfiguration skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver Webex-Assistant .

Når afkrydsningsfeltet er markeret, er Webex-assistant tilgængeligt i møder på dit-websted.
5

For at aktivere Webex-assistant automatisk, når værter starter et møde, skal du markere afkrydsningsfeltet aktiver Webex-Assistant, når du starter møde som standard .

Under mødet vil værter være i stand til at slukke eller tænde for Webex-assistant.

6

Vælg Gem.