Som en Webex-administrator skal du gøre følgende:

1. Aktivér Webex-assistant møder i Control Hub.

2. Klargør Webex-assistant møder for en organisation, et helt Webex-websted eller for bestemte brugere via licenstildeling.

Før du begynder

Webex-assistant er tilgængelig i Webex Meetings version 40.4 og nyere. Denne funktion kræver, Cisco Webex videoplatform version 2.0 med deltagelse i møder fra videosystemer aktiveret.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder.

2

Vælg dit -websted, og vælg Konfigurer websted.

3

Under Almindelige indstillinger skal du vælge Webstedets valgmuligheder.

4

Under Webex-assistant Konfigurationskal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Webex-assistant indstillinger.

Når afkrydsningsfeltet er markeret, er Webex-assistant tilgængelige i møder på dit -websted.
5

Hvis du vil aktivere Webex-assistant automatisk, når værter starter et møde, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Webex-assistant, når mødet startes som standard.

Under mødet vil værterne kunne slukke eller tænde for Webex-assistant.

6

Vælg Gem.