Konfigurer Cisco Webex Contact Center til Salesforce

Følgende emner hjælper dig med at konfigurere Cisco Webex Contact Center til Salesforce:

Konfigurer CTI for Cisco Webex Contact Center

Du skal installere CTI-systemet (Konfigurer CTI) for at aktivere Cisco Webex Contact Center Agent Desktop.


Denne procedure gælder ikke for R10-installationer. I appen R10 Webex Contact Center til Salesforce konfigureres disse oplysninger automatisk.

1

Gå til Konfigurer i Salesforce.

2

Indtast Opkaldscenter i hurtigsøgning, og klik på Opkaldscentre.

3

Klik på linket Rediger, der svarer til Webex Contact Center Agent Desktop.

4

Under de generelle oplysninger skal du opdatere følgende:

  • CTI: https://<hostname>/webexcc-desktop/crmAgent.html?height=1080&width=400&mode=Lightning

  • Softphone-højde: 450

  • Softphone-bredde: 400

5

Klik på Gem.

Tildel brugertilladelser i Cisco Webex Contact Center til Salesforce

Du skal tildele brugertilladelse for at få adgang til klienten Cisco Webex Contact Center til Salesforce.

1

Gå til Konfigurer i Salesforce.

2

Angiv Brugere i hurtigsøgning, og klik på Brugere.

3

Klik på linket Rediger, der svarer til den bruger, som du vil give adgangstilladelse.

4

Søg efter parameteren Opkaldscenter, og vælg Webex Contakt Center i søgeopslaget.

5

Klik på Gem.

Opret et softphone-standardlayout i Cisco Webex Contact Center til Salesforce

Sådan oprettes et softphone-standardlayout:

1

Gå til Konfigurer i Salesforce.

2

Angiv Softphone-layout i hurtigsøgning, og klik på Softphone-layout.

3

Klik på Ny.

4

Angiv navnet på layoutet, og markér afkrydsningsfeltet Er standardlayout.

5

Vælg opkaldstypen for at angive, hvornår du vil starte smartphone-layoutet:

  • Internt: Denne indstilling bruges ikke.

  • Indgående: Giver dig mulighed for at starte smartphone-layoutet for indgående opkald.

  • Udgående: Giver dig mulighed for at starte smartphone-layoutet for udgående opkald.

6

Konfigurer indstillingerne for pop op-skærmvindue efter behov.

7

Klik på Gem.

Tildel et sidelayout i Cisco Webex Contact Center til Salesforce

Sådan tildeles et sidelayout til Cisco Webex Contact Center til Salesforce:

1

Gå til Konfigurer i Salesforce.

2

Angiv Objektstyring i hurtigsøgning, og klik på Opgave > Sidelayout.

3

Klik på Tildeling af sidelayout > Rediger tildeling.

4

Vælg de profiler, du vil tildele, og vælg derefter Cisco Webex Contact Center-opgavelayout fra rullemenuen Sidelayout, der skal bruges.

5

Klik på Gem.

Konfigurer optagelse af opkald i Cisco Webex Contact Center til Salesforce.

1

Gå til Konfigurer i Salesforce.

2

Angiv navngivne legitimationsoplysninger i hurtigsøgning, og klik på Rediger på posten CPC_Named_Credential.

3

Angiv legitimationsoplysningerne:

  • brugernavn: ciscocjs

  • adgangskode: Ieglwd31@4271#802orqoj

4

Klik på Gem.

5

Angiv brugerdefinerede indstillinger i hurtigsøgning, og klik på Administrer på konfigurationsposten, og klik derefter på Ny.

6

Angiv navnet som Lejer-id, og indtast dit lejer-id i værdifeltet.


 

Hvis du ikke har lejer-id'et, skal du kontakte Cisco-support.