Sæt din hovedtelefon i pardannelsestilstand for at gøre den synlig for andre enheder. Din Cisco-hovedtelefon 730 kan gemme op til otte forskellige Bluetooth-enheder og samtidig opretholde forbindelser med op til to enheder på én gang.

Hvis du allerede har to aktive Bluetooth-kilder, skal du frakoble en, før du kan gemme en anden Bluetooth-enhed til din hovedtelefon.

Du kan også følge vejledningen i Cisco-hovedtelefoner-appen, når du tilslutter din hovedtelefon til din mobiltelefon.

1

Skub op og hold Tænd/sluk/Bluetooth-kontakten nede i to sekunder, indtil Bluetooth-LED'en blinker.

Cisco-hovedtelefon 730 i pardannelsestilstand.
2

Aktivér Bluetooth på din enhed.

Du kan aktivere og deaktivere Bluetooth i menuen indstillinger på de fleste opkaldsenheder.

3

Vælg din hovedtelefon på enhedslisten.

Din hovedtelefon vises på enhedslisten som Cisco HS 730 efterfulgt af de seneste tre cifre i hovedtelefonens serienummer.