ตัวเลือกการแชตบน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Aug 22, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 27, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ในการแชต:
  • ส่งภาพหน้าจอ

  • ส่งไฟล์

  • อ้างถึงผู้ใช้คนอื่น

  • แทรก่ไอคอนแสดงอารมณ์

  • แก้ไขขนาดแบบอักษรและสี

  • เพิ่มผู้เข้าร่วมเพื่อสร้างการแชตเป็นกลุ่ม

  • แสดงการแชตในหน้าต่างใหม่
Attachments

    Outcomes