Cisco Jabber voor Android instellen

Document created by Cisco Localization Team on Aug 29, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 9Show Document
 • View in full screen mode

 

Cisco Jabber voor Android instellen


Voorbereiden op configuratie

Nadat u Cisco Jabber voor Android vanuit Google Play hebt gedownload en bezig bent met de installatie ervan, vraagt u uw systeembeheerder om uw aanmeldmethode en uw accountgegevens. 

Opmerking


 

Het is mogelijk dat uw organisatie niet alle functies ondersteunt die in dit document worden beschreven. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie. 

 

Configureren met URL

     
1 Tik op het Android-apparaat op de configuratie-URL die u van de beheerder hebt gekregen.   
2 Cisco Jabber wordt geopend. Lees de Gebruiksrechtovereenkomst en de Servicevoorwaarden en tik vervolgens op Accepteren.   
3 Bekijk de schermen In Cisco Jabber en tik vervolgens op Nu beginnen.   
4 Voer uw gebruikersnaam in.   
5 Voer uw wachtwoord in.    
6 Tik op Aanmelden.   
7 Valideer uw servercertificaten als daarom wordt gevraagd. Neem desgewenst contact op met de beheerder om te controleren of u de certificaten moet accepteren. Na aanmelding wordt Cisco Jabber geopend. 

Configureren met eenvoudige aanmelding

       
1 Open Cisco Jabber.
2 Lees de Gebruiksrechtovereenkomst en de Servicevoorwaarden en tik vervolgens op Accepteren.    
3 Bekijk de schermen In Cisco Jabber en tik vervolgens op Nu beginnen.    
4 Voer uw gebruikersnaam en domein in de volgende notatie in: gebruikersnaam@example.com.    
5 Tik op Doorgaan.    
6 Valideer uw servercertificaten als daarom wordt gevraagd. Neem desgewenst contact op met de beheerder om te controleren of u de certificaten moet accepteren.
7 Voer uw wachtwoord in als daarom wordt gevraagd.
8 Tik op Aanmelden.     
9 Valideer uw servercertificaten als daarom wordt gevraagd. Neem desgewenst contact op met de beheerder om te controleren of u de certificaten moet accepteren. Na aanmelding wordt Cisco Jabber geopend. 

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service handmatig configureren

   Als uw gebruikersnaam en domein niet door Cisco Jabber worden herkend, geeft u uw accountgegevens handmatig op.
           
1 Open Cisco Jabber.    
2 Lees de Gebruiksrechtovereenkomst en de Servicevoorwaarden en tik vervolgens op Accepteren.    
3 Bekijk de schermen In Cisco Jabber en tik vervolgens op Nu beginnen.    
4 Tik op Geavanceerde instellingen.    
5 In de vervolgkeuzelijst Verbinden met server selecteert u Handmatig.    
6 In de vervolgkeuzelijst Selecteer accounttype selecteert u CUCM IM and Presence.    
7 Geef in het veld Servergegevens het Presence-serveradres op dat uw beheerder heeft verstrekt.    
8 Tik op OK.    
9 Voer uw gebruikersnaam en domein in de volgende notatie in: gebruikersnaam@example.com.    
10 Tik op Doorgaan.    
11 Voer uw wachtwoord in.    
12 Tik op Aanmelden.    
13 Valideer uw servercertificaten als daarom wordt gevraagd. Neem desgewenst contact op met de beheerder om te controleren of u de certificaten moet accepteren. Na aanmelding wordt Cisco Jabber geopend. 

Alleen telefoonservices handmatig configureren

    Als uw gebruikersnaam en domein niet door Cisco Jabber worden herkend, geeft u uw accountgegevens handmatig op.

           
1 Open Cisco Jabber.    
2 Lees de Gebruiksrechtovereenkomst en de Servicevoorwaarden en tik vervolgens op Accepteren.    
3 Bekijk de schermen In Cisco Jabber en tik vervolgens op Nu beginnen.    
4 Tik op Geavanceerde instellingen.    
5 In de vervolgkeuzelijst Verbinden met server selecteert u Handmatig.    
6 In de vervolgkeuzelijst Selecteer accounttype selecteert u Alleen telefoonservices.    
7 Geef in het gebied Servergegevens de TFTP- en CCMCIP-serveradressen op die uw beheerder heeft verstrekt.    
8 Tik op OK.    
9 Voer uw gebruikersnaam en domein in de volgende notatie in:  gebruikersnaam@example.com.    
10 Tik op Doorgaan.    
11 Voer uw wachtwoord in.    
12 Tik op Aanmelden.    
13 Valideer uw servercertificaten als daarom wordt gevraagd. Neem desgewenst contact op met de beheerder om te controleren of u de certificaten moet accepteren.       

Na aanmelding wordt Cisco Jabber geopend.  

  

Handmatig Cisco Unified Communications Manager 9 of later instellen

Als uw gebruikersnaam en domein niet door Cisco Jabber worden herkend, geeft u uw accountgegevens handmatig op.

          
1 Start Cisco Jabber.
2 Lees de Gebruiksrechtovereenkomst en de Servicevoorwaarden en tik vervolgens op Accepteren.
3 Bekijk de schermen In Cisco Jabber en tik vervolgens op Nu beginnen.
4 Tik op Geavanceerde instellingen.
5 In de vervolgkeuzelijst Verbinden met server selecteert u Handmatig.
6 In de vervolgkeuzelijst Accounttype selecteren selecteert u Cisco Communication Manager 9+.
7 Voer in het veld Servergegevens het serveradres in en tik op OK.
8 Voer uw gebruikersnaam en domein in de volgende notatie in:      gebruikersnaam@example.com.    
9 Tik op Doorgaan.    
10 Voer uw wachtwoord in.    
11 Tik op Aanmelden.    
12 Valideer uw servercertificaten als daarom wordt gevraagd. Neem desgewenst contact op met de beheerder om te controleren of u de certificaten moet accepteren. Na aanmelding wordt Cisco Jabber geopend. 

Handmatig toegang tot telefoonlijstservices instellen

Cisco Jabber voor Android moet telefoonlijstreferenties verifiëren voordat u uw profiel kunt weergeven of andere contacten kunt zoeken.

Jabber haalt de telefoonlijstreferenties op uit het serviceprofiel of het configuratiebestand jabber-config.xml. Als de telefoonlijstreferenties niet kunnen worden opgehaald uit deze bronnen, wordt in Jabber de melding weergegeven dat u de telefoonlijstreferenties moet invoeren. Neem contact op met de systeembeheerder voor uw telefoonlijstreferenties. U vindt de status van uw telefoonlijstaccount in het Jabber-deelvenster Instellingen en Navigatie.

Het wachtwoord voor Cisco Jabber voor Android opnieuw instellen

Als u een WebEx-account hebt, kunt u uw Jabber-wachtwoord opnieuw instellen met behulp van de koppeling Wachtwoord vergeten die onder het veld Wachtwoord in het venster Aanmelden wordt weergegeven. De koppeling Wachtwoord vergeten wordt weergegeven voor zowel handmatige als automatische aanmeldopties als de primaire service WebEx is.

Uw accounttype overschakelen naar WebEx

1 Tik in het venster Aanmelden op Geavanceerde instellingen.
2 Maak handmatig verbinding met de server.
3 Wijzig het accounttype naar WebEx-chatberichten.
4 Tik op OK.

Het wachtwoord voor uw WebEx-account opnieuw instellen

1 Voer in het venster Aanmelden uw gebruikersnaam en domein in de volgende notatie in: gebruikersnaam@example.com.
2 Tik op Doorgaan.

De koppeling Wachtwoord vergeten wordt weergegeven onder het veld Wachtwoord met een koppeling naar een externe website om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Voer de benodigde gegevens in en stel uw wachtwoord opnieuw in.

3 Voer uw nieuwe wachtwoord in en tik op Aanmelden.

  Certificaten valideren

Wanneer u Cisco Jabber instelt en gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd om uw servercertificaten te valideren om verbinding te maken met uw services.

Afhankelijk van uw accountinstelling moet u mogelijk de servercertificaten voor de volgende services valideren:
 • Chatberichten

   

 • Telefoonservices

   

 • Voicemail

   

 • Adreslijst

   

 • Expressway Mobile and Remote Access

   

 • SSO IdP-certificering voor SSO-implementaties

   


Opmerking


Afhankelijk van de manier waarop de beheerder de servers instelt, moet u mogelijk meerdere certificaten voor Chat en telefoonservices valideren.
De gevolgen van het afwijzen van een certificaat zijn als volgt:
Chatberichten
U kunt zich niet aanmelden bij Cisco Jabber.
Telefoonservices
 
 •   

  Er wordt een melding van een ongeldig certificaat weergegeven.  

    

 •   

  Als het systeem slechts één server omvat, kunt u zich niet aanmelden bij Cisco Jabber.  

    

 •   

  Als het systeem twee servers omvat en u een certificaat afwijst, kunt u het tweede certificaat accepteren en zich bij die server aanmelden.  

    

 •   

  U kunt zich niet aanmelden bij Cisco Jabber.  

    

Voicemail
 
 •   

  Er wordt een melding van een ongeldig certificaat weergegeven.  

    

 •   

  U kunt zich aanmelden bij Cisco Jabber, maar u hebt geen toegang tot de voicemailservice. U moet zich afmelden bij Cisco Jabber en vervolgens weer aanmelden om het bericht over certificaatvalidatie opnieuw weer te geven.  

    

 

Certificaten controleren

U moet mogelijk zes certificaten vertrouwen om Cisco Jabber correct te laten werken.

1 Als het dialoogvenster Certificaat controleren verschijnt met de mededeling dat u certificaten moet controleren, tikt u op de knop Afwijzen of Accepteren.   
2 Tik op Doorgaan.   

 


Attachments

  Outcomes