Kontakter i Cisco Jabber för Android

Document created by Cisco Localization Team on Aug 29, 2016Last modified by Krzysztof Miller on Jun 23, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Lägg till en ny kontaktgrupp

   
1    På skärmen Kontakter trycker du på -ikonen.
2    Tryck på Lägg till grupp.   

Om du inte kan skapa en ny kontaktgrupp ska du be systemadministratören om hjälp.

  

Lägg till kataloggrupp

Kataloggrupper hanteras av din administratören på ditt företag. När du lägger till en kataloggrupp i din kontaktlista så tillkommer automatiskt listan över personer som är tilldelade i den kataloggrupp i gruppen bland dina kontakter. Du behöver inte göra ändringar i listan eftersom den synkroniseras automatiskt med katalogen för ditt företag, vilket innebär att personer läggs till och tas bort från gruppen i dina kontakter när administratören lägger till eller tar bort dem från företagskatalogen. Du kan ta bort en kataloggrupp från dina kontakter när som helst.

Om kataloggruppen är större än 100 personer visas ingen närvaro för någon i den gruppen.

Innan du börjar

Din systemadministratör måste aktivera den här funktionen. Om du inte kan lägga till kataloggrupper ska du kontakta din systemadministratör och be om hjälp.

     
1    På skärmen Kontakter trycker du på -ikonen.
2    Tryck på Lägg till kataloggrupp.   
 
Viktigt! Det går inte att lägga till fler än 1 000 kontakter i din kontaktlista.
  
  
3    Ange namnet på gruppen som du vill lägga till i Lägg till kataloggrupp.
OBS!       Om du inte kan söka måste administratören uppge namnet på kataloggruppen för dig.
4    Tryck på Klar. Alla kontakter i kataloggruppen läggs till i din kontaktlista.

Ta bort kontaktgrupp

 

Du kan ta bort en befintlig kontaktgrupp. Din systemadministratör måste aktivera den här funktionen. Om du inte kan ta bort en kontaktgrupp kan du be din systemadministratör om hjälp.

  
   
1    På skärmen Kontakter trycker du och håller nere på den kontaktgrupp som du vill ta bort.
2    Tryck på Ta bort grupp för att ta bort kontaktgruppen.

Lägg till en kontakt i en grupp

     
1    Sök efter en kontakt.
2    Tryck på kontaktens namn och sedan på Lägg till i kontakter.
3    Tryck på rullgardinsmenyn Tilldela till grupp och tilldela kontakten till en befintlig grupp.
4    Tryck på Klar.

Flytta en kontakt till en annan grupp

Du kan flytta en kontakt från en grupp till en annan. Du kan bara flytta en kontakt åt gången. Du kan inte flytta anpassade kontakter eller kataloggruppskontakter till en annan grupp, och inte heller flytta kontakter till kataloggruppen.
    
1    För att flytta kontakter från en grupp till en annan grupp trycker du och håller nere på kontakten.
2    Tryck på och håll nere redigeringsikonen som syns intill respektive kontaktnamn.
3    Dra och släpp kontakten i önskad grupp.

Ta bort en kontakt från en grupp

   
1    Tryck och håll nere på kontakten.
2    Tryck på papperskorgsikonen.

Anpassade kontakter

 

Anpassade kontakter som skapas i skrivbordsversioner av Jabber visas nu i Jabber för Android. Med anpassade kontakter kan du lägga till kontakter som inte finns i katalogen i befintliga katalogkontaktlistor, även om kontakterna inte har några IM-adresser.

Med anpassade kontakter kan du lägga till telefonnummer i befintliga katalogkontakter. Du kan ringa och chatta samt skicka e-post och sms. Du kan göra anpassade kontakter till favoritkontakter.

Mer information om hur du skapar, ändrar eller tar bort anpassade kontakter i skrivbordsversioner av Jabber finns i den senaste Användarguide till skrivbordsversioner av Cisco Jabber.


OBS!


Du kan inte hålla en WebEx-session med anpassade kontakter.


 

Om det inte finns någon IM-adress eller något telefonnummer i kontaktuppgifterna är knapparna Ring och Chatta dolda. Om en anpassad kontakt har en IM-adress så visas dennes närvaro. Om en anpassad kontakt endast har telefonnummer så visas inte dennes närvaro.

Om IM- eller e-postadressen till en anpassad kontakt överensstämmer med en kontakt i företagskatalogen så visas kontaktens sammanslagna information i företagskatalogen. Som visningsnamnattribut visar Jabber det anpassade kontaktnamnet. Som övriga kontaktuppgifter visar Jabber den sammanslagna informationen.

 

Attachments

  Outcomes