Använd Cisco Jabber för Android på din telefon

Document created by Cisco Localization Team on Aug 29, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

  1. Visa eller ändra din tillgänglighetsstatus.

  2. Komma åt dina funktioner.

  3. Se eller öppna anpassade flikar

  4. Visa eller ändra dina inställningar.

  5. Visa kontoinformation eller logga ut ur kontot.
Attachments

    Outcomes