Profil och status i Cisco Jabber för Android

Document created by Cisco Localization Team on Aug 29, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
 

Profil och status i Cisco Jabber för Android

Slå på tillgänglighetsikoner

Cisco Jabber är standardinställt på att använda statusikoner. Du kan även ställa in appen på att använda ikoner för tillgänglighetsstatus, som använder symboler för att visa din status.   

     
1    För att använda tillgänglighetsstatusikoner trycker du på Inställningar > Visa.
2    Aktivera alternativet Tillgänglighetsikoner. 
                     
StandardikonTillgänglighetsikonBeskrivning
Tillgänglig
Borta
Stör ej
Frånkopplad

Nya ikoner i Jabber som visar din närvaro

På grund av ändringen i Android-systemet så föreställer inte Jabber-ikonen i meddelandefältet på Android-enheten din närvaro genom färger.  Detta gäller alla Android-enheter med OS 5.1.1 eller nyare. 

Du kan dock se din närvaro i färg i Jabbers navigeringsrad.

På alla Android-enhetet med OS 5.1.1 eller nyare har Jabber nya ikoner som visar din närvaro:
                

Symbol

Beskrivning

Tillgänglig

Borta

Stör ej

Frånkopplad

Redigera din profilbild

        
1    I appen sveper du till höger eller trycker på för att komma till navigeringsraden.
2    Gå till din profil.
3    Under fönstret Min status går du till skärmen med din profilinformation och trycker på redigeringsikonen.
4    Välj ett foto som finns sparat på din enhet eller ta en bild med kameran.
5    Tryck på Klar.

Visa stor bild av en avatar

Du kan visa en större avatar av din profilbild eller annan kontakts avatar. Tryck på avatarikonen för att se en större bild av den. Cisco Jabber har stöd för automatisk rotation, så att du kan visa bilder i liggande eller stående läge. Tryck på valfri plats i bilden för att gå tillbaka till profilinformationen.

Visa mobilikon

Mobilikonen visas intill din tillgänglighetsstatus för att indikera att du är inloggad på Jabber från din mobilenhet.
Innan du börjarmåste din administratör konfigurera denna funktion. Om du inte ser detta alternativ ska du kontakta administratören för att få hjälp.
      
1    I appen sveper du till höger eller trycker på för att komma till navigeringsraden.
2    Gå till din profil.
3    Från fönstret Min status aktiverar du alternativet Visa ikon när mobil används. Om du är inloggad på Jabber både på en dator och mobilklient har enhetsstatusen på den enhet som klienten är aktiv på prioritet.

Användarens profilinställningar

Under användarprofiler finns alternativ för samtal, chatt och e-post. När du trycker på något av dessa alternativ blir du omdirigerad till tillämplig applikation. Om du exempelvis trycker på samtalsikonen ringer Jabber upp kontakten i fråga. Om dina telefontjänster inte är aktiverade ringer Jabber upp kontakten via mobilnätverket. Om du trycker på chattalternativet öppnas chattfönstret i Jabber, och om du trycker på e-postalternativet öppnas din förinställda e-postapplikation.
 

Attachments

    Outcomes