ทำงานร่วมกับผู้ติดต่อของฉัน

Document created by Cisco Localization Team on Aug 22, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

เมื่อแชตกับผู้ติดต่อ คุณสามารถใช้การควบคุมเพื่อ:

  • เพิ่มผู้ติดต่อเหล่านั้นในรายชื่อผู้ติดต่อ

  • ใช้หน้าจอร่วมกัน

  • เริ่มต้นการประชุมด่วน

  • เลือกตัวเลือกเสียง

  • เริ่มต้นการโทรออก
Attachments

    Outcomes