Cisco Jabber til Android-kontakter

Document created by Cisco Localization Team on Aug 29, 2016Last modified by Krzysztof Miller on Jun 21, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Tilføj en ny kontaktgruppe

   
1    På skærmen Kontakter skal du trykke på ikonet .
2    Tryk på Tilføj gruppe.   

Hvis du ikke kan oprette en ny kontaktgruppe, skal du anmode din systemadministrator om hjælp.

  

Tilføj telefonbogsgruppe

Telefonbogsgrupper vedligeholdes af din virksomheds administrator. Når du tilføjer en telefonbogsgruppe til din liste over kontakter, tilføjes personer, der er tilknyttet denne telefonbogsgruppe, automatisk til gruppen i dine kontakter. Du skal ikke vedligeholde listen, da den synkroniseres automatisk med telefonbogen for din virksomhed, hvilket betyder, at personer tilføjes og fjernes fra gruppen i dine kontakter, når administratoren tilføjer eller fjerner dem fra virksomhedens telefonbog. Du kan til enhver tid fjerne en telefonbogsgruppe fra din liste over kontakter.

Hvis telefonbogsgruppen består af mere end 100 personer, vises der ingen tilstedeværelse for nogen i gruppen.

Inden du begynder

Din systemadministrator skal aktivere denne funktion. Kontakt din systemadministrator for at få hjælp, hvis du ikke kan tilføje telefonbogsgrupper.

     
1    På skærmen Kontakter skal du trykke på ikonet .
2    Tryk på Tilføj registergruppe.   
 
Vigtigt: Du kan ikke tilføje mere end 1000 kontakter til din liste over kontakter.
  
  
3    Indtast gruppenavnet, du vil tilføje i Tilføj registergruppe.
Note       Hvis du ikke har funktionen til at søge, skal du have navnet på telefonbogsgruppen fra administratoren.
4    Tryk på Udført. Alle kontakter i telefonbogsgruppen tilføjes til din liste over kontakter.

Fjern kontaktgruppe

 

Du kan fjerne en eksisterende kontaktgruppe. Din systemadministrator skal aktivere denne funktion. Hvis du ikke kan fjerne en kontaktgruppe, skal du anmode systemadministratoren om hjælp.

  
   
1    På skærmen Kontakter skal du trykke og holde den kontaktgruppe, du vil fjerne, nede.
2    Tryk på Fjern gruppe for at fjerne kontaktgruppen.

Føj en kontaktperson til en gruppe

     
1    Søg efter en kontaktperson.
2    Tryk på kontaktnavn, og tryk på Tilføj på kontakter.
3    Tryk på Tildel til gruppe-rullemenu, og tildel kontakten til en aktuel gruppe.
4    Tryk på Udført.

Flyt en kontakt til en anden gruppe

Du kan flytte en kontakt fra en gruppe til en anden gruppe. Du kan kun flytte én kontakt ad gangen. Du kan ikke flytte brugertilpassede kontakter og kontakter fra telefonbogsgrupper til en anden gruppe, og du kan ikke flytte en kontakt til telefonbogsgruppen.
    
1    For at flytte kontakter fra en gruppe til en anden gruppe skal du trykke og holde en kontakt nede.
2    Tryk og hold ikonet Rediger nede, som er tilgængeligt ved siden af kontaktnavnet.
3    Træk og slip kontakten i den ønskede gruppe.

Fjern en kontaktperson fra en gruppe

   
1    Tryk og hold kontakten nede.
2    Tryk på ikonet Papirkurv.

Brugerdefinerede kontakter

 

Brugerdefinerede kontakter oprettet i Jabber til desktopklienter vises nu i Jabber til Android. Brugerdefinerede kontakter tillader dig at tilføje ikke-registrerede kontakter til den eksisterende kontaktregisterliste, selv om kontakterne ikke har en IM-adresse.

Brugerdefinerede kontakter tillader dig at tilføje telefonnumre til eksisterende registerkontakter. Du kan ringe, chatte, sende e-mail og sende sms. Du kan lave brugerdefinerede kontakter som deres foretrukne kontaktperson.

For information om, hvordan du opretter, ændrer eller sletter brugerdefinerede kontakter i Jabber til stationære klienter, se den nyeste Brugervejledning til Cisco Jabber-desktopklienter.


Note


Du kan ikke have en WebEx-session med brugerdefinerede kontakter.


 

Hvis der ikke er nogen IP-adresse eller telefonkontaktoplysninger, er opkalds- eller chatknappen skjult. Hvis de brugerdefinerede kontakter har IM-adresse, så vises deres tilstedeværelse. Hvis de brugerdefinerede kontakter kun har telefonnumre, så vises deres tilstedeværelse ikke.

Hvis IM eller e-mailadressen på en tilpasset kontaktliste matcher en firmatelefonbogskontakt, viser firmatelefonbogskontakten de fusionerede oplysninger. Jabber viser det brugerdefinerede kontaktnavn for attributter for det viste navn. For andre kontaktoplysninger viser Jabber de fusionerede oplysninger.

 

Attachments

  Outcomes