Cisco Jabber til Android-indstillinger

Document created by Cisco Localization Team on Aug 29, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Adgangsindstillinger

Du kan komme til skærmbilledet Indstillinger på følgende måder:

 • Stryg til højre, eller tryk på for at åbne din telefons navigationsskuffe. Tryk på Indstillinger.

   

 • Tryk på ikonet Indstillinger på din tablet.

   

Indstil tilstanden Lav båndbredde

Cisco Jabber til Android bruger lav båndbreddetilstand til at optimere lyden til lav båndbreddenetværk, som kan forbedre kvaliteten af opkaldet til VoIP-opkald.

Hvis du vil benytte tilstanden Lav båndbredde, skal ét af følgende være opfyldt:

 • Administratoren har konfigureret systemet til at håndtere opkald mellem enheder, der bruger forskellige codecs

   

 • Begge enheder skal understøtte det samme codec til lav båndbredde (G.729a eller G.729b)

   


Bemærk


Hvis du foretager et opkald til en enhed, som ikke understøtter det samme codec til lav båndbredde, og systemet ikke er konfigureret til at håndtere uoverensstemmende codecs, kan du opleve et af følgende problemer:

 • Du kan ikke høre lyd

   

 • Opkaldet afbrydes straks

   


Kontakt systemadministratoren, hvis du har spørgsmål vedrørende systemets opsætning.

   
1    Tryk på Lyd og video under Opkald på skærmbilledet Indstillinger.
2    Slå Lav båndbredde-tilstand til eller fra.

Indstil opkaldsmuligheder

Inden du begynder

Denne procedure gælder for konti til telefontjenester med funktionen DVO aktiveret

    
1    Tryk på Opkaldsindstillinger under OpkaldIndstillings-skærmen.
2    Vælg en indstilling.             
IndstillingBeskrivelse
Tale over IP (VoIP)

Foretag altid VoIP-opkald via mobildatanetværk eller Wi-Fi-netværk.

Mobiltalenetværk

Foretag altid DVO-opkald over mobilnetværket for din enhed.

Når du bruger DVO, ringer virksomhedens opkaldssystem tilbage til dig for at starte alle opkald.

Auto.vælg

Lad Cisco Jabber vælge VoIP- eller mobiltelefoninetværk baseret på netværksforbindelsen.

Når du bruger DVO, ringer virksomhedens opkaldssystem tilbage til dig for at starte alle opkald.

3    Hvis du vælger enten Mobiltalenetværk eller Vælg automatisk, skal du kontrollere, at der står det rette tilbagekaldsnummer i afsnittet DVO-tilbagekaldsnummer (som regel dit mobiltelefonnummer). Hvis ikke, se næste emne.
Hvad der så skal gøres

 

Tilføj et alternativt DVO-tilbagekaldsnummer

Tilføj et alternativt DVO-tilbagekaldsnummer

Når du bruger DVO, ringer virksomhedens opkaldssystem tilbage til dig for at starte alle opkald. DVO-tilbagekaldsnummeret er normalt dit mobilnummer.

     
1    Tryk på Opkaldsindstillinger under OpkaldIndstillings-skærmen.
2    I sektionen DvO-tilbagekaldsnummer, tryk på Brug alternativt nummer.
3    Indtast det alternative DVO-tilbagekaldsnummer.
4    Tryk på Gem.

Skift alternativt nummer for DVO-tilbagekaldsnummer

     
1    Tryk på Opkaldsindstillinger under OpkaldIndstillings-skærmen.
2    Tryk på det alternative DVO-tilbagekaldsnummer.
3    Indtast et nyt alternativt DVO-tilbagekaldsnummer.
4    Tryk på Gem.

Vis adviseringer og forbehold

    
1    Tryk på Om under Hjælp på skærmbilledet Indstillinger.
2    Tryk på Advisering og forbehold.
3    Tryk på en af følgende valgmuligheder for at se det pågældende indhold:
 • Advisering om nødopkaldsnr.
 • Advisering om Åben kilde
 • Advisering om stærk kryptering
 • Sporing af brug og fejl

Send feedback til Cisco

    
1    På skærmbilledet Indstillinger skal du under fanen Hjælp trykke på Send feedback til Cisco.
2    Vælg, om brugsdata skal indsamles ved hjælp af feltet Indsaml brugsdata.
3    Vælg Undersøgelse, hvis du vil deltage i en spørgeundersøgelse om programmet.

Aktivér differentieret service for opkald

Denne funktion er som standard aktiveret. Vi anbefaler, at du ikke deaktiverer denne mulighed, medmindre du oplever problemer i følgende scenarier:

 • Du kan høre eller se andre personer, men de kan ikke høre eller se dig

   

 • Du oplever uventede problemer med afbrudt Wi-Fi-forbindelse

   


Bemærk


Deaktivering af differentieret service til opkald kan nedsætte lyd- og videokvaliteten.


Inden du begynder

Kontakt administratoren, hvis du ikke kan finde denne valgmulighed i Cisco Jabber.

    
1    Gå til Indstillinger.
2    Gå til Lyd og video.
3    Tryk på Aktiver differentieret service for opkald.

Angiv en standardlydudgang

     
1    Gå til Indstillinger.
2    Gå til Lyd og video.
3    Tryk på Standard lydudgang.
4    Tryk enten på Høretelefoner eller Højtaler for at vælge din standard lydudgang.

Deaktiver højttaler for talemeddelelser

Cisco Jabber til Android anvender standardenheden for lydudgang, som er enten øretelefonen eller højttaleren, til at afspille en voicemail. Hvis du vil deaktivere højttaleren til din voicemail, skal du følge disse trin:

 
   
1    Gå til Indstillinger, tryk på Lyd og video.
2    Tryk på Deaktiver højtaler ved talebeskeder.

Din voicemail afspilles gennem øretelefonen.

Offline i en mødestatus

 

Jabber til Android viser "offline, i et møde" status, når kontakten er offline, men har en mødeindkaldelse i Outlooks kalender. Denne status vises i andre brugeres kontaktliste på deres mobile enheder. Se Integrer Cisco Jabber med applikationer-kapitlet fra den seneste Implementeringsguide på stedet for Cisco Jabber for information.

Opret brugertilpassede HTML-faner

Du kan oprette brugertilpassede HTML-faner i Jabber. Disse faner vises på navigationsbjælken og i vinduet Brugertilpasset fane. Når du trykker på disse HTML-faner fra navigationsbjælken, bliver de dirigeret til destinations-URL-adressen i Jabber. Administratorer kan også tilføje brugertilpassede faner. Du kan kun tilføje ti brugertilpassede faner. Hvis administratoren har oprettet ti brugertilpassede faner, så kan du ikke tilføje yderligere brugertilpassede faner. Du kan også slette de brugertilpassede faner, din administrator har tilføjet. Brugertilpassede HTML-faner understøttes ikke over Expressway til mobil og Remote Access.
       
1    Tryk på Indstillinger > Brugertilpasset fane.
2    Tryk på Tilføj brugertilpasset fane.
3    Angiv navnet på den brugertilpassede fane og URL-adressen.
4    Tryk på Tilføj.
5    For at fjerne en brugertilpasset fane skal du i vinduet Brugertilpasset fane trykke på den brugertilpassede fane og trykke på Slet fra vinduet Rediger brugertilpasset fane.
6    For at fjerne flere brugertilpassede faner skal du trykke på ikonet Rediger i vinduet Brugertilpasset fane, vælge brugertilpassede faner og trykke på ikonet Papirkurv.

Sorter dine Jabber-kontakter

Du kan sortere dine kontakter baseret på deres status eller navn.
   
1    Gå til Indstillinger > Skærm > Sorter kontakter efter.
2    Vælg Navn eller Status.

Indstil Jabber-ringetonen og tonen for chatunderretning

   
1    For at indstille ringetonen skal du gå til Indstillinger > Lyde > Ringetone og vælge den ønskede ringetone.
2    For at indstille chatunderretningstonen skal du gå til Indstillinger > Lyde > Underretningstone og vælge den ønskede chatunderretningstone.

Viderestilling

Jabber understøtter valgmuligheden Opkaldsvideresendelse.  

For at indstille Opkaldsvideresendelse:  

   
   
1    Gå til Indstillinger > Opkald > Opkaldsvideresendelse.   
2    Vælg en af disse valgmuligheder:          
 •       

  Deaktiver viderestilling af opkald

        

 •       

  Indtalt besked

        

 •        

  Mobil

         

 •        

  Startside

         

 •       

  Tilføj et nummer – du kan enten angive et telefonnummer, med landekode og områdenummer, eller en URI.

        

     

Genindlæs Jabber-konfiguration

 

På tidligere udgivelser, henter Jabber konfigurationsopdateringer fra serveren, når der logges ind. Fra udgivelse 11.9 og fremad, tillader Jabber dig at logge ind og tilslutter derefter til hver server individuelt, for at hente konfigurationsopdateringer. Det sker kun første gang, du logger ind på Jabber. Fra den anden gang du logger ind på Jabber, henter den konfigurationsopdateringer fra de cachelagrede data gemt på din enhed.

  

Konfigurationsopdateringer udveksles mellem din enhed og servere, med et interval på 8 timer. Hvis du vil genindlæse konfigurationsopdateringer manuelt, kan du følge denne procedure når som helst:

  
    
1    Gå til Indstillinger og Om.
2    På siden Om, klik tre gange i det markerede område.  

  
3    Du modtager en popup med en meddelelse Din anmodning om konfigurationsændring blev sendt. Jabber opdaterer derefter alle nylige konfigurationsændringer og underretter dig.
 

Attachments

  Outcomes