Konfigurera Cisco Jabber för Android

Document created by Cisco Localization Team on Aug 29, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode

 

Konfigurera Cisco Jabber för Android


Förbered konfigurationen

När du har hämtat Cisco Jabber för Android från Google Play och installerat det ska du skaffa din inloggningsmetod och kontoinformation från din systemadministratör. 

OBS!


 

Företaget kanske inte stöder alla funktionerna som diskuteras i det här dokumentet. Kontakta systemadministratören för mer information. 

 

Konfiguration med URL

     
1 Tryck på den konfigurations-URL du fick av administratören på din Android-enhet.   
2 När Cisco Jabber har öppnats ska du läsa licensavtalet för slutanvändare samt servicevillkoren och sedan trycka på Godkänn.   
3 Gå igenom skärmarna som visas under I Cisco Jabber och tryck sedan på Kom igång nu.   
4 Ange ditt användarnamn.   
5 Skriv in ditt lösenord.    
6 Tryck på Logga in.   
7 Om du ombeds att verifiera servercertifikaten kontaktar du administratören för att bekräfta att du ska acceptera certifikaten. När du har loggat in öppnas Cisco Jabber

Konfigurera med enkel inloggning

       
1 Öppna Cisco Jabber.
2 Läs licensavtalet för slutanvändare samt servicevillkoren och tryck sedan på Godkänn.    
3 Gå igenom skärmarna som visas under I Cisco Jabber och tryck sedan på Kom igång nu.    
4 Ange ditt användarnamn och din domän i följande format: användarnamn@exempel.com.    
5 Tryck på Fortsätt.    
6 Om du ombeds att verifiera servercertifikaten kontaktar du administratören för att bekräfta att du ska acceptera certifikaten.
7 Ange lösenordet om du ombeds göra det
8 Tryck på Logga in.     
9 Om du ombeds att verifiera servercertifikaten kontaktar du administratören för att bekräfta att du ska acceptera certifikaten. När du har loggat in öppnas Cisco Jabber

Manuell konfiguration av tjänsterna Cisco Unified Communications Manager IM och Presence

   Om ditt användarnamn och din domän inte känns igen av Cisco Jabber måste du ange kontoinformationen manuellt.
           
1 Öppna Cisco Jabber.    
2 Läs licensavtalet för slutanvändare samt servicevillkoren och tryck sedan på Godkänn.    
3 Gå igenom skärmarna som visas under I Cisco Jabber och tryck sedan på Kom igång nu.    
4 Tryck på Avancerade inställningar.    
5 I rullgardinsmenyn Anslut till server väljer du Manuellt.    
6 I rullgardinsmenyn Välj kontotyp väljer du CUCM IM och Presence.    
7 I fältet Serverinformation anger du Presence serveradress som din administratör har angett.    
8 Tryck på OK.    
9 Ange ditt användarnamn och din domän i följande format: användarnamn@exempel.com.    
10 Tryck på Fortsätt.    
11 Skriv in ditt lösenord.    
12 Tryck på Logga in.    
13 Om du ombeds att verifiera servercertifikaten kontaktar du administratören för att bekräfta att du ska acceptera certifikaten. När du har loggat in öppnas Cisco Jabber

Konfigurera Endast telefontjänster manuellt

    Om ditt användarnamn och din domän inte känns igen av Cisco Jabber måste du ange kontoinformationen manuellt.

           
1 Öppna Cisco Jabber.    
2 Läs licensavtalet för slutanvändare samt servicevillkoren och tryck sedan på Godkänn.    
3 Gå igenom skärmarna som visas under I Cisco Jabber och tryck sedan på Kom igång nu.    
4 Tryck på Avancerade inställningar.    
5 I rullgardinsmenyn Anslut till server väljer du Manuellt.    
6 I rullgardinsmenyn Välj kontotyp väljer du Endast telefontjänster.    
7 I fältet Serverinformation anger du TFTP- och CCMCIP-adresserna som din administratör har angett.    
8 Tryck på OK.    
9 Ange ditt användarnamn och din domän i följande format:  användarnamn@exempel.com.    
10 Tryck på Fortsätt.    
11 Skriv in ditt lösenord.    
12 Tryck på Logga in.    
13 Om du ombeds att verifiera servercertifikaten kontaktar du administratören för att bekräfta att du ska acceptera certifikaten.       

När du har loggat in öppnas Cisco Jabber.  

  

Konfigurera Cisco Unified Communications Manager 9 eller senare manuellt

Om ditt användarnamn och din domän inte känns igen av Cisco Jabber måste du ange kontoinformationen manuellt.

          
1 Öppna Cisco Jabber.
2 Läs licensavtalet för slutanvändare samt servicevillkoren och tryck sedan på Godkänn.
3 Gå igenom skärmarna som visas under I Cisco Jabber och tryck sedan på Kom igång nu.
4 Tryck på Avancerade inställningar.
5 Under Anslut till server väljer du Manuellt.
6 Under Välj kontotyp väljer du Cisco Communications Manager 9+.
7 I fältet Serverinformation anger du serveradressen och trycker på OK.
8 Ange ditt användarnamn och din domän i följande format:      användarnamn@exempel.com.    
9 Tryck på Fortsätt.    
10 Skriv in ditt lösenord.    
11 Tryck på Logga in.    
12 Om du ombeds att verifiera servercertifikaten kontaktar du administratören för att bekräfta att du ska acceptera certifikaten. När du har loggat in öppnas Cisco Jabber

Konfigurera Åtkomst till katalogtjänster manuellt

Cisco Jabber för Android måste autentisera med kataloginloggningsuppgifterna för att du ska kunna se din profil eller söka efter andra kontakter.

Jabber hämtar kataloginloggningsuppgifterna från tjänsteprofilen eller från konfigurationsfilen jabber-config.xml. Om Jabber inte kan hämta kataloginloggningsuppgifterna från någon av dessa källor visas istället en avisering i Jabber, där du kan ange dina kataloginloggningsuppgifter. Kontakta systemadministratören för att få dina kataloginloggningsuppgifter. Du hittar status på ditt katalogkonto i Jabber under Inställningar via Navigeringspanelen.

Återställ lösenord till Cisco Jabber för Android

Om du har ett WebEx-konto kan du återställa ditt Jabber-lösenord genom att klicka på länken Glömt lösenord som du hittar under fältet Lösenordinloggningsskärmen. Länken Glömt lösenord visas både när manuella och automatiska inloggningsalternativ används då den primära tjänsten än WebEx.

Byt kontotyp till WebEx

1 inloggningsskärmen trycker du på Avancerade inställningar.
2 Anslut till servern manuellt.
3 Byt kontotyp till WebEx snabbmeddelanden (IM).
4 Tryck på OK.

Återställ lösenord till ditt WebEx-konto

1 inloggningsskärmen anger du ditt användarnamn och din domän i följande format: användarnamn@exempel.com.
2 Tryck på Fortsätt.

Länken Glömt lösenord visas under fältet Lösenord, via vilken du dirigeras till en extern webbplats där du kan återställa lösenordet. Ange uppgifterna som krävs och återställ ditt lösenord.

3 Ange ditt nya lösenord och tryck på Logga in.

  Verifiering av certifikat

När du konfigurerar och använder Cisco Jabber blir du eventuellt uppmanad att validera dina servercertifikat för att ansluta till dina tjänster.

Beroende på hur kontot har konfigurerats kan du behöva verifiera servercertifikat för följande tjänster:
 • Snabbmeddelanden

   

 • Telefontjänster

   

 • Röstbrevlåda

   

 • Katalog

   

 • Expressway Mobile och fjärråtkomst

   

 • SSO IdO-certifiering för SSO-driftsättning

   


OBS!


Beroende på hur din administratör konfigurerar servrarna måste du eventuellt validera flera certifikat för snabbmeddelanden och telefontjänster.
Om du avböjer ett certifikat händer följande:
Snabbmeddelanden
Du kan inte logga in på Cisco Jabber.
Telefontjänster
 
 •   

  Ett meddelande om ogiltigt certifikat kommer att visas.  

    

 •   

  Om systemet endast har en server kan du inte logga in på Cisco Jabber.  

    

 •   

  Om systemet har två servrar och du avböjer ett certifikat kan du acceptera det andra certifikatet och logga in på den servern.  

    

 •   

  Du kan inte logga in på Cisco Jabber.  

    

Röstbrevlåda
 
 •   

  Ett meddelande om ogiltigt certifikat kommer att visas.  

    

 •   

  Du kan logga in på Cisco Jabber, men du kan inte få åtkomst till tjänsten för röstmeddelanden. Du måste logga ut från Cisco Jabber och sedan logga in igen för att meddelandet om certifikatvalidering ska visas på nytt.  

    

 

Verifiera certifikat

För att Cisco Jabber ska fungera som det ska måste du eventuellt lita på upp till sex certifikat.

1 När dialogrutan Certifikatverifiering visas och uppmanar dig att verifiera certifikatet trycker du antingen på Neka eller Godkänn   
2 Tryck på Fortsätt.   

 


Attachments

  Outcomes