Konfigurera Cisco Jabber för iPhone och iPad

Document created by Cisco Localization Team on Aug 29, 2016Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Konfigurera Cisco Jabber för iPhone och iPad

Förbered konfigurationen

   

När du har installerat Cisco Jabber på din enhet ska du be din systemadministratör om din inloggningsmetod och dina kontouppgifter.   

   

OBS!


   

Företaget kanske inte stöder alla funktioner som omtalas i det här dokumentet. Kontakta systemadministratören för mer information.   

   
    

Konfigurera med enkel inloggning

   

Din systemadministratör kan konfigurera ditt konto för antingen enkel eller manuell inloggning. Inloggningsproceduren varierar beroende på hur kontot har konfigurerats.  

    

       
Steg 1    Öppna Cisco Jabber.   
Steg 2    Läs licensavtalet och användarvillkoren och tryck på Acceptera.    
Steg 3    Gå igenom skärmarna som visas under I Cisco Jabber och tryck sedan på Kom igång nu.    
Steg 4    Verifiera servercertifikatet om du ombeds att göra det.          

Kontakta administratören om du är osäker på om du bör acceptera ett certifikat.     

     
Steg 5    Ange ditt användarnamn i följande format:      användarnamn@exempel.com.    
Steg 6    Tryck på Fortsätt och följ sedan skärmarna för att logga in.   

Vad göra härnäst

   

Om användarnamnet och domänen inte känns igen anger du din kontoinformation manuellt. Du kan välja något av följande alternativ under Avancerade inställningar. I följande avsnitt finns mer information:   

         

Du kan ändra din kontotyp manuellt via Ändra kontotyp.  

    

Konfigurera Cisco IM och Presence Service manuellt


         
Steg 1    Tryck på Avancerade inställningar.
Steg 2    Stäng av Automatiskt för att manuellt logga in på ditt konto.
Steg 3    Tryck på Cisco IM och Presence.
Steg 4    Ange din serveradress för att få SERVERINFORMATION.
Steg 5    Tryck på Spara.
Steg 6    Ange ditt användarnamn och din domän i följande format: användarnamn@exempel.com.
Steg 7    Tryck på Logga in. När du har loggat in öppnas Cisco Jabber.
Steg 8    Om du ombeds att verifiera servercertifikatet kontaktar du administratören för att bekräfta om du ska acceptera certifikaten.

Konfigurera Cisco WebEx Messenger manuellt


         
Steg 1    Tryck på Avancerade inställningar.
Steg 2    Stäng av Automatiskt för att manuellt logga in på ditt konto.
Steg 3    Tryck på WebEx-snabbmeddelanden.
Steg 4    Tryck på Spara.
Steg 5    Ange ditt användarnamn och din domän i följande format: användarnamn@exempel.com.
Steg 6    Tryck på Fortsätt.
Steg 7    Skriv in ditt lösenord.
Steg 8    Tryck på Logga in. När du har loggat in öppnas Cisco Jabber.

Konfigurera Endast telefontjänster manuellt


           
Steg 1    Tryck på Avancerade inställningar.
Steg 2    Stäng av Automatiskt för att manuellt logga in på ditt konto.
Steg 3    Tryck på Endast telefontjänster.
Steg 4    Ange TFTP- och CCMIP-serveradresserna för att få SERVERINFORMATION.
Steg 5    Tryck på Spara.
Steg 6    Ange ditt användarnamn och din domän i följande format:användarnamn@exempel.com.
Steg 7    Tryck på Fortsätt.
Steg 8    Skriv in ditt lösenord.
Steg 9    Tryck på Logga in. När du har loggat in öppnas Cisco Jabber.
Steg 10    Om du ombeds att verifiera servercertifikatet kontaktar du administratören för att bekräfta om du ska acceptera certifikaten.

Konfigurera Cisco Unified Communications Manager 9 eller senare manuellt


         
Steg 1    Tryck på Avancerade inställningar.    
Steg 2    Stäng av Automatiskt för att manuellt logga in på ditt konto.    
Steg 3    Tryck på Communications Manager 9+.    
Steg 4    Ange din serveradress för att få SERVERINFORMATION.   
Steg 5    Tryck på Spara.    
Steg 6    Ange ditt användarnamn och din domän i följande format:     användarnamn@exempel.com.    
Steg 7    Tryck på Fortsätt.   
Steg 8    Tryck på Logga in.     När du har loggat in öppnas Cisco Jabber.    

 

Attachments

  Outcomes